CE маркировка за продукти VELUX, произведени преди 2013 г.

Прозорците, произведени преди юли 2013 г., се разглеждат от Директивата за строителни материали (Construction Product Directive – CPD). Тяхната CE маркировка се състои от CE декларация за съответствие и документ CPIP.

За да намерите CE документи за вашите продукти, е необходимо да имате модела на прозореца и типа на стъклопакета от табелката с кода на самия прозорец.