Политика за защита на данните за VELUX ACTVE with NETATMO

В сила от 1 октомври 2018 г.

1. Цел на документа

Събирането, обработката и съхранението на данни е от съществено значение за осигуряването на ключовите предимства на VELUX ACTIVE, а именно, управление на вътрешния климат. Ние непрекъснато се стремим да подобряваме Продуктите и услугите VELUX ACTIVE за подходящо и безопасно използване в крак с времето от потребителите (оттук нататък наричани "продуктите и услугите").

За нас е изключително важно Вашите лични данни да са защитени и Вие като клиент да можете лесно да разберете кои лични данни събираме, обработваме и съхраняваме и за какви цели. По този начин ние сме напълно открити и Ви информираме как обработваме Вашите данни и полагаме значителни усилия за тяхната защита. Целта на този документ е да Ви информира ясно как събираме, обработваме и съхраняваме Вашите лични данни.

2. Нашият ангажимент

На базата на нашите корпоративни принципи, както и нашия ангажимент да спазваме Регламента на ЕС за защита на данните (№ 2016/679 от 27 април 2016 г.) - "ОРЗД", ние се ангажираме пред потребителя със следното:

  • ВЕЛУКС А/С (администраторът на данните) ще събира личните данни, описани в раздел 3. Само определени доверени служители на ВЕЛУКС А/С (наричан по-долу "ВЕЛУКС"), НЕТАТМО и търговските дружества на ВЕЛУКС (обработващите данните) имат достъп до Вашите лични данни и ще ги третират като поверителни.
  • Да бъдем прозрачни и открити за това как събираме, обработваме и използваме личните данни.

3. Кои лични данни събираме и за какви цели?

3.1. Информация за контакт

Вид данни

Местоположение, потребителско име и електронна поща, предоставени от потребителя чрез регистриране на акаунт в приложението.

Лични данни, които могат да бъдат пряко / непряко идентифицирани

Вашата електронна поща, местоположение и потребителско име се считат за информация, която пряко може да идентифицира определен потребител. По този начин тази информация представлява полета с данни, които пряко могат да бъдат идентифицирани.

За какво ги използваме (обработване и цел)

Информацията за контакт е необходима, за да можете да използвате продуктите и услугите, да Ви бъдат изпращани уведомления, свързани с акаунта Ви, новини относно продукти и услуги, софтуерни актуализации (ъпдейти) и надстройки (ъпгрейди).

Кой има достъп?

Ако сте съгласни да получавате информация и маркетинг материали, Вашето съгласие и Вашият имейл акаунт ще бъдат изпратени на търговското дружество на ВЕЛУКС, установено във Вашата държава. В периода, в който получавате информация и маркетингови материали, личните Ви данни ще се съхраняват в център за данни на НЕТАТМО и при ВЕЛУКС.

3.2. Потребителски данни

Вид данни

Потребителските данни са свързани с Вашите действия в приложението и неговите настройки, като имате уникален идентификатор, свързан с Вас като потребител.

Лични данни, които могат да бъдат пряко / непряко идентифицирани

При проследяване на движенията в приложението, ние не можем да видим кой го използва. В редките случаи на нееднократно сриване на определено приложение, обаче, ние имаме възможността да изолираме уникалния идентификатор на потребителя в системата за анализ на приложението и да потърсим имейла на потребителя в друга система. Потребителските данни следователно са непреки лични данни.

За какво ги използваме (обработване и цел)

Потребителските данни ни дават възможност да подобряваме функциите на продукта и услугите и да осигуряваме тяхното непрекъснато актуализиране в съответствие с новите технологии и т.н.

Кой има достъп?

ВЕЛУКС и НЕТАТМО

3.3. Данни за статус на продукта, информация и сензорни данни

Вид данни

Информация за софтуерната версия на VELUX ACTIVEна потребителя, неговия IP адрес, продуктови идентификатори, хардуерна версия и инсталация.

Лични данни, които могат да бъдат пряко / непряко идентифицирани

Уникални идентификатори, като например IP адресът и MAC адресът на Вашите устройства, се считат за лична информация, която може да бъде пряко идентифицирана. Хардуерната версия, софтуерната версия и сензорните стойности се считат за данни, които могат да бъдат непряко идентифицирани, тъй като, ако бъдат изолирани, не могат да доведат до това да се идентифицира определено лице.

За какво ги използваме (обработване и цел)

Продуктовата информация и сензорните данни позволяват създаването на алгоритми, за да Ви бъдат осигурени основните услуги VELUX ACTIVE за вентилация и автоматично регулиране на  вътрешния климат във Вашите помещения. Освен това тя ни позволява да подобряваме нашия софтуер и хардуер, както и да разбираме и изпълняваме Вашите предпочитания за по-добра услуга.

Кой има достъп?

Достъп до тези данни ще имат ВЕЛУКС и определени лица в рамките на изброените по-долу търговски дружества на ВЕЛУКС, с цел поддръжка. Данните се събират и съхраняват от НЕТАТМО и ВЕЛУКС.

3.4. Данни за техническото обслужване

Вид данни

Данните за техническото обслужване представляват събраните телефонни обаждания за техническо обслужване или заявки, посещения и друга онлайн поддръжка. Освен това, когато са предоставени от потребителя при подаване на заявки за поддръжка (tickets), те включват име, телефонен номер, имейл адрес и пощенски адрес.

Лични данни, които могат да бъдат пряко / непряко идентифицирани

Събраните данни за техническото обслужване са както пряка, така и непряка лична информация. Когато се заявява онлайн поддръжка, от Вас се иска да въведете лична информация, за да можем да се свържем с Вас. Когато попълвате тази информация и ни я изпращате, Вие приемате (давате своето съгласие) да се свържем с Вас във връзка с тази заявка и да запазим Вашата информация.

За какво ги използваме (обработване и цел)

Данните за техническото обслужване ни позволяват да Ви предоставим обслужване на продукта. Освен това, те ни дават възможност да Ви съдействаме във връзка с въпроси относно гаранция, отстраняване на неизправности и в малко вероятния случай на възникване на по-сериозен проблем с няколко продукта, ние можем бързо да коригираме и да отстраним проблема.

Кой има достъп?

Достъп до тези данни ще имат ВЕЛУКС и определени лица в рамките на изброените по-долу търговски дружества на ВЕЛУКС, с цел поддръжка. Данните се събират и съхраняват от ВЕЛУКС.

4. Заличаване на лични данни

Ние съхраняваме Вашите лични данни за целия период, в който използвате Вашите продукти и услуги докато изключите продуктите от сървъра и една година след това. След това ние или изтриваме Вашите лични данни, или ги анонимимизираме/ обобщаваме по такъв начин, че повече не може да бъдете идентифицирани въз основа на тях.

В случай че сте се регистрирали да получавате информация и маркетингови материали на ВЕЛУКС, ние съхраняваме Вашата информация за контакт докато откажете да получавате информация и маркетингови материали на ВЕЛУКС.

5. Ограничения

Политиката за защита на данните се прилага за данните, извлечени от ВЕЛУКС чрез собствени продукти и услуги. Ако потребителят използва други системи за интелигентно управление на дома (например Apple HomeKit) за изпълнение на функции с продуктите и услугите на ВЕЛУКС, е възможно тези системи или набор от елементи да събират, обработват и споделят лични данни, за което ВЕЛУКС не може да носи отговорност. Молим, прочетете политиките на тези външни доставчици за защита на данните.

6. Правото да бъдеш забравен и достъп до личните данни

Потребителят на продуктите и услугите има право да бъде забравен, което означава, че потребителят може да поиска неговият акаунт да бъде закрит и всички негови преки лични данни да бъдат изтрити. Когато са изтрити преките лични данни, Вие повече няма да можете да бъдете идентифицирани въз основа на непреки лични данни.

Във всеки един момент потребителят може да се свърже с ВЕЛУКС, за да получи общ преглед на личните данни, съхранявани и обработвани за потребителя от ВЕЛУКС, както и да поиска препис на личните данни, съхранявани от ВЕЛУКС.

Освен това можете да поискате Вашите лични данни да бъдат коригирани например в случай на промяна на името. За горепосочените искания, моля свържете се с нас чрез мобилното приложение или на active-support@velux.com

Потребителят има право да прехвърли личните си данни към друго дружество, което също е администратор на данни. За да направите това, имате право да поискате от ВЕЛУКС да предостави Вашите лични данни във форма, която е четима за други администратори на данни.

Ако сте дали съгласието си да получавате информация и маркетингови материали на ВЕЛУКС, но повече не желаете да ги получавате, можете винаги да оттеглите своето съгласие в края на имейлите за информация и маркетингови материали, или като се свържете на посочения по-горе имейл адрес, или като последвате връзката в маркетинговия имейл.

В случай че желаете да подадете жалба за извършваната от ВЕЛУКС обработка на Вашите лични данни, можете да адресирате жалбата си до:

Комисия за защита на личните данни
бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2
1592 София
Телефон: 00359 2 9153 525
www.cpdp.bg

7. Потребители, жилища и посетители

Един потребител на продуктите и услугите може да има няколко жилища, в който случай за всички жилища на потребителя и за цялата настройка се прилага една и съща политика за защита на данните.

Потребителят на определено жилище също така може да покани до 20 гости, които да управляват продуктите и услугите. В този случай за акаунтите на гостите се прилага същата политика за защита на данните и същите данни и оперативни настройки, както за домакина.

8. Приложимо право

За лични данни, от които определено лице може да бъде идентифицирано, независимо дали пряко или непряко, се прилага ОРЗД.

ВЕЛУКС и търговските дружества на ВЕЛУКС спазват ОРЗД, в сила от 25 май 2018 г., както и всички съответни национални закони, влизащи в сила периодично.

9. Сървър

Личната информация ще се съхранява на сървър, разположен в Европейския съюз. ВЕЛУКС указва на обработващия данните, отговарящ за сървъра, да е въвел технически и мерки за безопасност с цел защита на Вашите лични данни.

10. Актуализации

Потребителят на продукта е задължен да се информира за политиката за защита на данните във връзка с продуктите и услугите. Препоръчваме Ви периодично да преглеждате политиката за защита на данните, за да се информирате за последните промени в нея.

11. Страни

Ролята на доставчика(ците) на продуктите и услугите е:

Администратор на данните: VELUX A/S, Ådalsvej 99, 2970 Hørsholm, Denmark - CVR 46 91 14 15, отговарящ за събирането, обработката и съхраняването на Вашите лични данни.

Обработващ данните 1: Търговските дружества на ВЕЛУКС, които са 100 % собственост на ВЕЛУКС. Търговските дружества на ВЕЛУКС във всяка държава отговарят за продажбите и услугите на продуктите VELUX ACTIVE  за крайните потребители в настоящата политика за защита на данните.

Обработващ данните 2: NETATMO SAS, 93 Rue Nationale, 92100 Boulogne-Billancourt, France, рег. №  532501848, отговарящ за разработването на продуктите VELUX ACTIVE  и за преноса на лични данни към ВЕЛУКС. ВЕЛУКС указва на НЕТАТМО САС да е въвело технически мерки и мерки за безопасност, с цел защита на Вашите лични данни.

За свързаните лица на ВЕЛУКС моля вижте Приложение 1.

12. Правни изисквания при обмен на данни

Ние няма да споделяме лични данни с никакви външни дружества, освен с изброените в раздел 11 страни. При никакви обстоятелства няма да продаваме Вашите лични данни.

Периодично ние използваме външни ИТ консултанти за обслужване и поддръжка на продуктите и ИТ системите, но такива външни ИТ консултанти ще бъдат обект на задължения и инструкции за поверителност от ВЕЛУКС.

В определени случаи от нас се изисква по закон или съгласно юридически процедури да споделяме специално изисквани данни със съответния законодателен орган, изискващ достъп до личните данни. Това е релевантно само при строги правни изисквания, като например по съдебно разпореждане, като те ще бъдат третирани с надлежната грижа. В случай че е необходимо да споделим Вашите лични данни с горепосочените органи, ще направим всичко възможно да Ви предоставим предварително уведомление по имейл или по друг начин, освен ако това ни е забранено от съдебно разпореждане или когато искането или съдебната процедура е пряко свързана с регулаторно разследване. В този случай ще осигурим третирането на Вашите разкрити лични данни като поверителни.

13. Контакт

За повече подробности не се колебайте да се свържете с нас тук: active-support@velux.com

14. Приложение 1 - Търговски дружества на ВЕЛУКС

UE VELUX Roof Windows, Str. L. Bedi 31 Minsk, Belarus
VELUX (CHINA) Co., Ltd., No. 21 Baihe Road Hebei Province, China
VELUX America LLC, 104 Ben Casey Drive Fort Mill, United States of America
VELUX Argentina S.A., Colectora Panamericana Buenos Aires, Argentina
VELUX Australia Pty. Ltd., 78 Henderson Road, Alexandria, New South Wales, 2015, Australia
VELUX Belgium, Boulevard de lEurope 121 Bierges, Belgium
VELUX Bosna i Hercegovina d.o.o., Dzemala Bijedica 295 Ilidza, Bosnia и Herzegovina
„Велукс България“ ЕООД, ул. „Пелистер“ № 6, София, България
VELUX Canada Inc., 2740 Sherwood Heights Dr. Oakville Ontario, Canada
VELUX Çati Pencereleri Ticaret Limited Sirketi, Girne Mah. Girne Cad.Istanbul, Turkey
VELUX Ceská, republika, s.r.o. Budejovicka 1550/15A Praha, Czech Republic
VELUX Chile Limitada, San Patricio 4099 Santiago, Chile
VELUX Company Ltd., Woodside Way Fife, United Kingdom
VELUX Danmark А/С, Breeltevej 18 Hørsholm, Denmark
VELUX Deutschland GmbH, Gazellenkamp 168 Hamburg, Germany
VELUX Eesti OÜ, Peterburi tee 2 A Tallinn, Estonia
VELUX France, 1 rue Paul Cézanne Morangis, France
VELUX Hrvatska d.o.o., Avenija Veceslava Holjevca 40 Zagreb, Croatia
VELUX Italia s.p.a., Via Strà 152 Colognola ai Colli, Italy
VELUX Japan Ltd., 1-23-14 Sendagaya Tokyo, Japan
VELUX Latvia SIA, Liepajas iela 34 Riga, Latvia
VELUX Lietuva, UAB, S.Žukausko 49 - 8A Vilnius, Lithuania
VELUX Magyarország Kft., Zsófia utca 1-3 Budapest, Hungary
VELUX Nederland B.V., Molensteijn 2 De Meern, Netherlands
VELUX New Zealand Ltd., 62B Princes Street Auckland, New Zealand
VELUX Norge AS, Gjerdrumsvei 10D Oslo, Norway
VELUX Polska Sp. z o.o., ul. Krakowiaków 34 Warszawa, Poland
VELUX Portugal, Lda., Travessa das Pedras Negras Lisboa, Portugal
VELUX Romania S.R.L., Aurel Vlaicu 40 Brasov, Romania
VELUX Schweiz AG, Industriestrasse 7 Trimbach, Switzerland
VELUX Slovenija d.o.o., Ljubljanska cesta 51A Trzin, Slovenia
VELUX Slovensko, s.r.o., Galvaniho 7/A Bratislava, Slovakia
VELUX Spain, S.A., Calle Chile 8 Madrid, Spain
VELUX Srbija d.o.o., dr Ive Popovica Ðanija 3 Beograd, Serbia
VELUX Suomi Oy, Lämmittäjänkatu 6 Helsink, Finland
VELUX Svenska AB, Karbingatan 22 Helsingborg, Sweden
VELUX Ukraina TOV, Revutskoho 44 Kiev, Ukraine
VELUX Österreich GmbH, Veluxstrasse 1 Wolkersdorf, Austria
ZAO VELUX ul., Nizhnyaya Syromyatnicheskaya 10 Moscow, Russian Federation