Условия за използване на VELUX ACTIVE with NETATMO

В сила от 1 октомври 2018 г.

1. Обхват на Условията за използване

Продуктът VELUX ACTIVE се предлага в съответствие с настоящите Условия за използване. Тук можете да намерите релевантна и важна информация за Вашия нов продукт и как да го използвате.

За въпроси относно инсталирането, приложението, приложения на трети лица, данните и автоматичните функции, моля вижте раздел „Често задавани въпроси“ на сайта за Поддръжка на VELUX ACTIVE. За повече информация относно продукта, неговата съвместимост и ползите от VELUX ACTIVE, моля вижте уебсайта на VELUX  за Вашата страна

2. Съдържание на продукта

VELUX ACTIVE се състои от следните елементи:

 • VELUX ACTIVE  гейтуей
 • VELUX ACTIVE сензор за вътрешен климат
 • VELUX ACTIVE допълнителен ключ
 • VELUX ACTIVE вътрешен контрол на климата (Устройство за автоматично управление на вътрешния климат)
 • Приложение VELUX ACTIVE

3. Спецификация на продукта

 • Уверете се, че гейтуеят може да управлява съответните продукти от избраната позиция преди окончателното монтиране. Устройството за управление на вътрешния климат VELUX ACTIVE се базира на двустранна радиочестотна комуникация и е обозначено със символ [↔]. Този символ се намира на етикета с данните.
 • Радиочестотен диапазон: 868.25 MHz/ 868.95 MHz/ 869.85 MHz (io-homecontrol® в Европа), 2.425 GHz/ 2.450 GHz/2.475 GHz (io-homecontrol® в останалата част на света), 868.2-868.6 MHz (VELUX ACTIVE сензор за вътрешен климат и VELUX ACTIVE допълнителен ключ в Европа и Китай), 921.2-921.6 MHz (VELUX ACTIVE сензор за вътрешен климат и VELUX ACTIVE допълнителен ключ в останалата част на света), 2.400 – 2.496 GHz (WiFi 802.11 b/g/n).
 • Максимална предавателна мощност: 3.2 mW (VELUX ACTIVE сензор за вътрешен климат и VELUX ACTIVE допълнителен ключ в Япония), 12,6 mW (VELUX ACTIVE сензор за вътрешен климат и VELUX ACTIVE допълнителен ключ в останалата част на света), 19.6 (io-homecontrol® в Европа), 25,1 mW (io-homecontrol® в останалата част на света), 31,6 mW WiFi 802.11 b/g/n в Европа), 100 mW (WiFi 802.11 b/g/n в останалата част от света). Радиочестотен диапазон: 300 м свободно поле.
 • В зависимост от структурата на сградата, обхватът във вътрешните пространства е около 30 м. Конструкции със стоманобетон, метални тавани и стени с мазилка със стоманени елементи, обаче, биха могли да намалят обхвата.
 • Електрическите уреди трябва да се изхвърлят в съответствие с националните разпоредби за електронните отпадъци, а не за битовите отпадъци.
 • Използваните батерии не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци, а в съответствие с националните разпоредби за опазване на околната среда. Батериите съдържат вещества, които могат да бъдат опасни, ако не са обработени и рециклирани правилно. Използвайте определените от местните власти места за изхвърляне на батерии, където има такива.
 • Опаковката може да се изхвърля с обичайните битови отпадъци.

4. Инсталация и експлоатация

За инсталиране и работа с VELUX ACTIVE трябва да изтеглите приложението VELUX ACTIVE от Google Play или App Store на Apple, или като алтернатива да използвате на приложението Apple HomeKit. За повече подробности моля вижте сайта за поддръжка на VELUX ACTIVE.

Когато приложението VELUX ACTIVE е инсталирано и работи, се активира VELUX ACTIVE вътрешен контрол на климата (Устройство за автоматично управление на вътрешния климат). Можете да персонализирате ACTIVE контрол във всеки момент чрез приложението VELUX ACTIVE в настройките в раздел "ACTIVE control". Персонализиране може да се направи поотделно за всички стаи със сензорен превключвател.

5. Потребители и гости

Първият потребител, който инсталира приложението VELUX ACTIVE, създава акаунта ("Администраторът"). Администраторът може да покани гости в акаунта, като гостите получават подобни права като тези на Администратора. Гостите могат да поканят други гости в акаунта при подобни условия като тези на Администратора и другите гости. Администраторът и/или гостите трябва да изтриват неактивни или дублиращи се потребители. Условията за използване и Политиката за защита на данните за VELUX ACTIVE се отнасят и за акаунтите на гостите.  

Моля вижте информацията по-долу в раздел 11 относно прекратяване и изтриване на потребители (Администратора и гости).

6. Поддръжка

Устройството за управление на вътрешния климат VELUX ACTIVE изисква минимална поддръжка.

Повърхността му може да се почиства с мека влажна кърпа.

Изключете мрежовото захранване или батерията преди извършването на всяка работа по поддръжка или сервизно обслужване на прозореца и на продукти, свързани с него, като се уверите, че не може да се включи отново непредвидено.

Очаквана продължителност на живота на батерията: Най-малко 2 години.

Резервни части можете да намерите при Вашия търговец на VELUX.

Ако имате технически въпроси, моля попълнете формата за контакт на сайта за поддръжка на VELUX ACTIVE 

7. Ограничения върху VELUX ACTIVE вътрешен контрол на климата – Кога не работи моят прозорец/щора/рулетка?

При определени атмосферни условия, VELUX ACTIVE вътрешен контрол на климата (устройство за автоматично управление на вътрешния климат) няма да изпълнява своето предназначение до момента, когато метеорологичните условия отново позволяват такова изпълнение, например в случай на силен дъжд, когато прозорецът няма да се отвори. При определени атмосферни условия ще получавате известие, обясняващо защо Вашият VELUX ACTIVE вътрешен контрол на климата не изпълнява функциите си по предназначение.  

8. Гаранция

VELUX Ви дава гаранция за VELUX ACTIVE съгласно общите условия на Гаранцията на VELUX. Тази гаранция ще бъде валидна от активирането. Гаранцията на VELUX е на разположение тук.

VELUX не носи отговорност в случай на настъпване на някое от събитията, изброени в раздел 9, 10, 11, 12 или 13.

9. Приложения, продукти и услуги на трети лица

Можете да изберете да интегрирате VELUX ACTIVE с приложения, продукти и услуги на трети лица, предназначени за интегриране с VELUX ACTIVE. Спрямо тези приложения, продукти или услуги на трети лица се прилагат и те отговарят на условията и политиките на тези трети лица. VELUX не носи отговорност за това интегриране.

VELUX не носи отговорност и не поема отговорност за приложенията, продуктите и услугите на трети лица и за успешното интегриране с VELUX ACTIVE. Освен това, VELUX не поема отговорност за грешки или пропуски на трети лица, довели до прекъсване на работата на VELUX ACTIVE.

9.1 Apple HomeKit

VELUX ACTIVE е интегрирано с Apple HomeKit. Това означава, че Вашите взаимодействия с устройството за управление на приложението VELUX ACTIVE се изпращат до приложението Apple HomeKit (Home). Стойностите на текущото състояние и параметрите се съхраняват в базата данни на Apple HomeKit.   

Всички въпроси относно Apple HomeKit трябва да бъдат отправяни до Apple. Извършваната от Apple обработка на личните данни е регламентирана в Политиката на Apple за защита на данните и общите условия за Apple HomeKit на www.apple.com.

Моля да имате предвид, че ако инсталирате VELUX ACTIVE чрез Apple HomeKit, функционалността на VELUX ACTIVE е ограничена до експлоатацията на продукта и показване стойностите на сензора. Освен това, поддръжката на VELUX ACTIVE не може да предложи същото ниво на обслужване за клиенти, инсталирали VELUX ACTIVE чрез Apple HomeKit, тъй като Apple е доставчик-трето лице. За да забраните автоматичното отваряне на прозорците Ви е необходим VELUX ACTIVE допълнителен ключ, когато излизате от дома си, тъй като не можете да забраните отварянето на Вашите прозорци чрез приложението Apple HomeKit.  

HomeKit (използващо приложението Home) – за управление на този аксесоар, който се активира с HomeKit, е необходим iPhone, iPad или iPod touch с iOS версия 9.0 или по-нова. За управление на този аксесоар, който се активира с HomeKit, автоматично и извън дома, е необходим телевизор Apple с tvOS версия 10.0 или по-нова или iPad с iOS версия 10,0 или по-нова, настроен като домашен хъб.

9.2 Анализ

VELUX използва анонимни данни за потреблението, с цел оптимизиране използваемостта на софтуера, включен в продуктите VELUX ACTIVE. За тази цел ние използваме Fabric IO и google analytics.

10. Актуализации на приложението VELUX ACTIVE

Вие трябва винаги да инсталирате най-новата версия на приложението. В случай че не направите това, VELUX не носи отговорност за операциите и сигурността на VELUX ACTIVE. Актуализации на приложението ще бъдат предоставени или издадени от VELUX sensor switch A/S чрез App Store или Google Play и изискват действие от Вас.  

11. Прекратяване използването на VELUX ACTIVE

Ако желаете да преустановите използването на VELUX ACTIVE по някаква причина, трябва да нулирате настройките на VELUX ACTIVE гейтуей. Моля, вижте инструкциите за нулиране настройките на VELUX ACTIVE  гейтуей на сайта за поддръжка на VELUX ACTIVE за Вашата страна в раздела раздел „Често задавани въпроси“.

Когато нулирате настройките на VELUX ACTIVE  гейтуей, ние получаваме информация, че сте прекратили ангажимента си с VELUX. Когато получим тази информация, ние спираме събирането на данни за всички потребители (включително акаунтите на Администратора и/или гостите), свързани към VELUX ACTIVE  гейтуей. Ние съхраняваме Ваши исторически лични данни за сроковете, описани в Политиката на VELUX за защита на данните. 

11.1. Непреки начини на прекратяване

Ако желаете да прекратите използването на VELUX ACTIVE, Вие трябва да спазите процедурата, описана в раздел 11 по-горе.

Ако не нулирате настройките на VELUX ACTIVE  гейтуей, а предприемете други действия, се случва следното:

- Вие изтривате потребителското си име (имейл адрес) в приложението VELUX ACTIVE:
В случай че на акаунта са регистрирани повече потребители, а Вие изтриете потребителското си име (имейл адрес), Вие губите достъпа си до приложението VELUX ACTIVE. От този момент нататък ние няма да можем да идентифицираме никакви данни за Вас в сроковете, посочени в Политиката на VELUX за защита на данните, а Вашият имейл адрес ще бъде изтрит от Вашите исторически данни. Акаунтът във VELUX ACTIVE, обаче, остава активен и приложението VELUX ACTIVE може да продължи да се използва от други потребители, регистрирани в него.

В случай че има само един потребителски идентификатор (имейл адрес), регистрирани в приложението VELUX ACTIVE, Вие закривате своя акаунт, а ние ще прекратим събирането на Вашите данни. Освен това, ние изтриваме Вашите лични данни и в резултат на това не-личните данни ще бъдат анонимизирани, така че ние вече няма да можем да Ви идентифицираме въз основа на Вашите данни. Моля, вижте повече информация в Политиката на VELUX за защита на данните.

Моля да имате предвид, че при двата сценария, описани по-горе, приложението Apple HomeKit ще продължи да е активно и да работи, докато изключите аксесоара (VELUX ACTIVE) в приложението Apple HomeKit. За повече информация моля да направите справка на началната страница на Apple.

- Ако изтриете приложението VELUX ACTIVE:
При този сценарий VELUX няма да бъде уведомено за Вашето прекратяване до момента, когато излезе актуализация на Условията за използване или Политиката за защита на данните за VELUX ACTIVE. Ако не отговорите на актуализацията на Условията за използване или Политиката за защита на данните, ние ще се свържем с Вас, за да разберем дали желаете да продължите или да прекратите използването на VELUX ACTIVE.  

Когато VELUX получи потвърждение за Вашето прекратяване, се задействат сроковете на съхранение в Политиката на VELUX за защита на данните, приложението Apple HomeKit ще продължи да е активно и да работи, докато изключите VELUX ACTIVE в приложението Apple HomeKit. За повече информация моля да направите справка на началната страница на Apple.

- Ако спрете да използвате приложението VELUX ACTIVE (липса на активност):
Възможно е да не използвате приложението VELUX ACTIVE активно, но автоматичното управление продължава. Ако не потвърдите, нито приемете нови актуализации на Условията за използване или Политиката за защита на данните за VELUX ACTIVE, ние ще се свържем с Вас, за да разберем дали желаете да продължите или да прекратите използването на VELUX ACTIVE.    

Когато VELUX получи потвърждение за Вашето прекратяване, се задействат сроковете на съхранение в Политиката на VELUX за защита на данните, приложението Apple HomeKit ще продължи да е активно и да работи, докато изключите VELUX ACTIVE в приложението Apple HomeKit. За повече информация моля да направите справка на началната страница на Apple.

Моля да имате предвид, че ако се преместите в друго жилище докато VELUX ACTIVE е инсталирано и не премахнете VELUX ACTIVE  гейтуей, трябва да нулирате настройките на VELUX ACTIVE гейтуей, така че повече да не можете да управлявате прозорците чрез Вашето приложение.

12. В случай че поемете VELUX ACTIVE например от предишния собственик на Вашето жилище

В случай че се преместите в жилище, където вече е инсталирано VELUX ACTIVE от предишния собственик, Ваша отговорност е да нулирате настройките на VELUX ACTIVE  гейтуей – моля, вижте раздел 11. Ако не нулирате настройките на VELUX ACTIVE  гейтуей, предишният собственик все още може да управлява Вашите продукти VELUX.  

13. Декларация за ограничена отговорност и предупреждения, свързани с безопасността

13.1. ТОВА НЕ Е предупредително устройство

 • Продуктът не може да функционира като предупредително устройство за екстремни температурни условия, нито за висока влажност.
 • Сензорът за вътрешния климат не е предназначен да функционира при температури извън обхвата на температурата, посочен в спецификацията на продукта. Това означава, че в случай че температурите са извън диапазона, сензорните стойности могат да бъдат неточни и Вашият VELUX ACTIVE вътрешен контрол на климата да не може да отваря и затваря Вашите прозорци и/или аксесоари според Вашите автоматични настройки.
 • Както е описано по-горе, VELUX ACTIVE не е пожароизвестителна система, нито вентилационна система за дим

13.2. ДА НЕ СЕ извършва манипулиране или непредвидено интегриране

 • Не е разрешено да манипулирате продукта по никакъв начин, нито да го комбинирате с приложения на трети лица, които не са предназначени за интегриране с VELUX ACTIVE, нито за собствена употреба или за по-нататъшно разпространение
 • В случай на прекъсване на електрическото захранване и веригата, Вашите продукти VELUX няма да могат да функционират докато електрическото захранване не бъде възстановено.
 • Ако Вашата интернет връзка е прекъсната, Вие няма да можете да управлявате Вашите продукти VELUX чрез приложението VELUX ACTIVE. Все пак ще можете да ги управлявате чрез физически средства за управление на място.

13.3. Ограничения при използването

 • Устройството за управление на вътрешния климат VELUX ACTIVE може да се използва от хора с достатъчно опит и познания, ако са им дадени инструкции за безопасно използване и разбират рисковете, свързани с това
 • Децата не трябва да играят с устройството за управление на вътрешния климат VELUX ACTIVE (VELUX ACTIVE допълнителен ключ, VELUX ACTIVE сензор за вътрешен климат и приложението)

13.4. Преместване в жилище с инсталирано приложение VELUX ACTIVE

 • В СЛУЧАЙ ЧЕ СЕ ПРЕМЕСТИТЕ В ЖИЛИЩЕ, КЪДЕТО ПРИЛОЖЕНИЕТО VELUX ACTIVE ВЕЧЕ Е ИНСТАЛИРАНО ОТ ПРЕДИШНИЯ СОБСТВЕНИК, ТРЯБВА ДА НУЛИРАТЕ НАСТРОЙКИТЕ НА VELUX ACTIVE  ГЕЙТУЕЙ, ТАКА ЧЕ ПРЕДИШНИЯТ СОБСТВЕНИК ВЕЧЕ ДА НЕ МОЖЕ ДА УПРАВЛЯВА ВАШИТЕ ПРОДУКТИ VELUX. АКО НЕ НУЛИРАТЕ НАСТРОЙКИТЕ НА ГЕЙТУЕЯ, VELUX НЕ ПОЕМА НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ В СЛУЧАЙ НА НЕПРАВОМЕРЕН ДОСТЪП И Т.Н., ПОРАДИ ВАШИЯ ПРОПУСК ДА НУЛИРАТЕ НАСТРОЙКИТЕ НА ГЕЙТУЕЯ  

13.5. Излизане извън дома

 • КОГАТО ЗАМИНАВАТЕ ИЗВЪН ДОМА СИ, Е ВАЖНО ДА АКТИВИРАТЕ VELUX ACTIVE ДОПЪЛНИТЕЛЕН КЛЮЧ,  ЗА ДА ЗАБРАНИТЕ АВТОМАТИЧНОТО ОТВАРЯНЕ НА ВАШИТЕ ПРОЗОРЦИ. МОЖЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ ТОВА КАТО НАТИСНЕТЕ ИКОНАТА "КАТИНАР" ВЪРХУ VELUX ACTIVE ДОПЪЛНИТЕЛЕН КЛЮЧ, ИЛИ ЧРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕТО VELUX ACTIVE.
 • ВИЕ ИЛИ ВАШИТЕ ГОСТИ-ПОТРЕБИТЕЛИ МОЖЕТЕ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ ДА ОТВОРИТЕ ПРОЗОРЦИТЕ ЧРЕЗ ФИЗИЧЕСКИТЕ СРЕДСТВА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МЯСТО, ПРИЛОЖЕНИЕТО VELUX ACTIVE ИЛИ ПРИЛОЖЕНИЯ НА ТРЕТИ ЛИЦА.
 • АКО СТЕ ИНСТАЛИРАЛИ ПРИЛОЖЕНИЕТО ЧРЕЗ APPLE HOMEKIT, МОЖЕТЕ ДА ЗАБРАНИТЕ АВТОМАТИЧНОТО ОТВАРЯНЕ НА ВАШИТЕ ПРОЗОРЦИ С ПОМОЩТА НА VELUX ACTIVE ДОПЪЛНИТЕЛЕН КЛЮЧ.

14. Права върху интелектуалната собственост

Съдържанието, системата и продуктът VELUX ACTIVE са предмет на авторско право, патент и търговска марка и други права на интелектуална собственост. Патентите и търговските марки се използват по лиценз от групата VELUX. Текст, фотографии, рисунки, графики, звуци, данни, компютърен код и т.н. са обект на авторско право, собственост на групата VELUX.

Авторско право VELUX A/S 2017 г. Всички права запазени. Възпроизвеждането и разпространението са забранени без писменото разрешение от VELUX A/S. VELUX ACTIVE with NETATMO е решение за смарт-устройства, разработено съвместно с Netatmo Security

15. ИТ сигурност

ИТ сигурността е от голямо значение за VELUX и ние я осигуряваме чрез различни средства, като например технически, физически и организационни мерки за сигурност. ИТ сигурността на VELUX ACTIVE е свързана със защита на устройството, защита на софтуера и защита на данните.

Технически мерки за сигурност са например управление на достъпа до ИТ системите, криптиране на предаваните данни и съхранение на данни, автоматични антивирусни програми, програми на защитна стена (firewall), възстановяване и архивиране (бекъп)  на информацията в сървъра, достъп до ИТ системи чрез индивидуални потребителски имена и пароли, заключване със скрийнсейвър, управление с отказан достъп, одити по ИТ сигурност

Физически мерки за сигурност са например заключени физически архиви, контрол на достъпа до сградите чрез персонални карти за достъп, аларми за кражби чрез взлом и видеонаблюдение

Организационни мерки за сигурност са например обучение на служителите по ИТ-сигурност, въвеждане на процедури и политики за ИТ сигурност и обработване на личните данни

Подизпълнителите на VELUX са инструктирани да спазват съответните изисквания за ИТ сигурност, както е описано по-горе, и подлежат на проверки, извършвани от VELUX.

Ако желаете да научите повече за мерките на VELUX във връзка с ИТ сигурността, моля свържете се с Вашия местен търговец на VELUX.

За VELUX ACTIVE са приложими следните характеристики:

Защита на устройството

Цялата комуникация между устройствата VELUX ACTIVE (гейтуей, сензорен превключвател, VELUX ACTIVE допълнителен ключ, продукти ИНТЕГРА) във Вашия дом са криптирани. Моля, винаги актуализирайте Вашите устройства с най-новия софтуер на приложенията, с цел оптимална сигурност, както е описано в раздел 10.   

Софтуер

Всички управлявани от VELUX комуникации на данни между устройството за управление на приложението VELUX ACTIVE  и съответните сървърни (бекенд) системи са криптирани.  

Лични данни

VELUX спазва националните и международните закони и правила за защита на личните данни. За информация относно това как осигуряваме защитата на личните данни, моля вижте Политиката на VELUX за защита на данните.

16. Декларация за съответствие

С настоящото декларираме, че устройството за управление на вътрешния климат VELUX ACTIVE  KIX 300 (гейтуей 3LG E01/NXG01E, сензор за вътрешния климат АОК 300/3LA E06/NXS01 и VELUX ACTIVE допълнителен ключ KLN 300/3LN E01/NXD01E) е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС относно радиосъоръженията и Директива 2011/65/ЕО относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване, като е произведено в съответствие с хармонизираните стандарти EN 60950(2006)+A11(2009)+A1(2010)+A12(2012)+A2(2013), EN 55032(2015), EN 301489-3 v2.1.1, EN 300220-2 v3.1.1, EN 300220-1 v3.1.1, EN 300440-2 v1.4.1, EN 300440-1 v1.6.1, EN 300328 v2.1.10 и EN 50581(2012).

Изявление относно изискванията на Федералната комисия по комуникациите (ФКК)

Устройството за управление на вътрешния климат VELUX ACTIVE  е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово устройство клас B съгласно част 15 от Правилника на ФКК. Тези ограничения са предназначени да осигурят разумна защита срещу неблагоприятно въздействие при инсталиране в жилищна сграда.

Устройството за управление на вътрешния климат VELUX ACTIVE  генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и, ако не се инсталира и използва съгласно инструкциите, може да доведе до неблагоприятно въздействие в радиовръзките. Няма гаранция, обаче, че при определена инсталация няма да възникне въздействие.

В случай че устройството за управление на вътрешния климат VELUX ACTIVE  причини неблагоприятно въздействие в радио- или телевизионен сигнал, което може да се определи чрез изключване и включване на оборудването, на потребителя се препоръчва да опита да коригира смущенията чрез една или повече от следните мерки:

 • Да преориентира или премести мястото на приемната антена.
 • Да увеличи разстоянието между устройството за управление на вътрешния климат и приемника.
 • Да свърже устройството за управление на вътрешния климат в контакт от токов кръг, различен от този, към който е свързан приемникът.
 • Да се консултира с търговеца или опитен радио/телевизионен техник за помощ.

Изявление относно изискванията на ФКК относно излагането на лъчение

Устройството за управление на вътрешния климат VELUX ACTIVE е в съответствие с установените от ФКК граници на излагане на радиочестотно лъчение за неконтролирана среда. Този предавател трябва да се инсталира и управлява с разстояние най-малко 20 см между радиатора и тялото Ви и не трябва да е поставен заедно с или да работи в контакт с друга антена или предавател. Устройството за управление на вътрешния климат VELUX ACTIVE е в съответствие с част 15 от Правилника на ФКК. Операцията е предмет на следните две условия:

 1. Устройството за управление на вътрешния климат VELUX ACTIVE В не следва да причинява неблагоприятно въздействие, и
 2. Устройството за управление на вътрешния климат VELUX ACTIVE трябва да приема всяко получено въздействие, включително въздействие, което може да доведе до това то да работи по неприемлив начин.

Изявление за съответствие за Канада

Устройството за управление на вътрешния климат VELUX ACTIVE е в съответствие с Индустриалния(те) освободен(и) от лицензи стандарт(и) за RSS на Канада.

Работата с устройството е предмет на следните две условия: (1) Устройството за управление на вътрешния климат VELUX ACTIVE не следва да причинява смущения, и (2) Устройството за управление на вътрешния климат VELUX ACTIVE трябва да приема всяко въздействие, включително въздействие, което може да доведе до това то да работи по неприемлив начин.

Тази цифрова апаратура от клас B съответства на канадския стандарт ICES-003.

Устройството за управление на вътрешния климат VELUX ACTIVE и неговата антена не трябва да са поставени заедно с или да работят в контакт с друга антена или предавател.

Съответствие със стандарта UL 2043

Точката за достъп има подходяща огнеустойчивост и ниски характеристики на образуване на дим.

Устройството за управление на вътрешния климат VELUX ACTIVE е подходящо за работа във въздушното пространство на сградата, като например над окачени тавани. Точката за достъп е в съответствие с раздел 300-22(c) от NEC и раздели 2-128, 12-010(3) и 12-100 от канадския Кодекс за електричеството, част 1, C22.1.

17. Контакт

„ВЕЛУКС България“ ЕООД
ул. „Пелистер“ № 6, кв. Павлово
1618 София

+359 2 955 99 30
bulgaria@velux.com