Повече дневна светлина

Избор на управление

Материал

Изберете всички прозорци в комбинацията да бъдат с едно и също външно и вътрешно покритие.

Вътрешно оформление

Покривните прозорци VELUX се предлагат с три различни покрития – естествен бор, бяло и бяло без нужда от поддръжка.

Външно покритие

Вече сте взели решение за покупка?