Светлината е живот - тази мисъл е изпълнила реализацията на рехабилитационния център "Алекса"