Светлината и топлината са най-важни за отглеждането на едно растение, а и за всяко друго живо същество. Покривните прозорци ВЕЛУКС се поставят в равнината на ската и допускат много по-директно и в по-голяма периферия естествената слънчева светлина. От голямата височина, която се получава в тази къща, този ефект е очевиден.

А семейството е приятно изненадано, че всички големи - тропически на вид - растения са отгледани само за две години!