Инструкция за монтаж
TWR - светлинен тунел
за скатен покрив
с гладка тръба