Умен контрол на вътрешния климат – добавете го към Вашите покривни прозорци

Системата VELUX ACTIVE with NETATMO създава по-здравословен вътрешен климат във Вашия дом – автоматично.

Сензорите измерват температурата, CO2 и влажността и дават съответните команди към Вашите покривни прозорци, щори и сенници VELUX INTEGRA®.