Заявка за участие

Полетата, отбелязани със знак *, са задължителни.

Координати за връзка
*
*
*
*
Описание на проекта
*
*
Съгласен съм, личните ми данни да бъдат съхранявани от ВЕЛУКС България за целите на конкурса
*
*
Необходими документи и снимки (виж по-долу)
*
Съгласен съм с общите условия на конкурса
*
Съгласен съм, личните ми данни да бъдат съхранявани от ВЕЛУКС България за целите на конкурса
*

Необходими документи: виж повече информация в Механизъм.

За допълнителна информация и въпроси, пишете ни на 

competition.bg@velux.com.