ПЛАНЪТ ЗА БЪДЕЩЕТО ЗАПОЧВА С НАШЕТО МИНАЛО:

Заедно с WWF International (Световен фонд за природата) ние улавяме нашите исторически емисии на CO2 чрез опазване на горите.

„Горски“ проекти съвместно с WWF за възстановяване и опазване на горите с цел улавяне на въглерод
 Ние се ангажираме да намалим бъдещите си емисии, за да изпълним набелязаната в Парижкото споразумение цел за ограничаване на глобалното затопляне до 1,5°C