Известие за поверителност на VELUX ВЕЛУКС България ЕООД

Всички компании от групата VELUX уважават и защитават Вашата поверителност. Това Известие за поверителност на VELUX („Известие за поверителност“) има за цел да Ви помогне да разберете защо събираме лични данни за Вас, видовете лични данни, които събираме, как ги събираме и колко дълго ги съхраняваме, с кого ги споделяме, както и какви са Вашите права. Освен това обясняваме как защитаваме Вашите данни.

 

 

Това Известие за поверителност на VELUX е в съответствие с Общия регламент относно защитата на данните на ЕС 2016/679 („ОРЗД“) .
Администраторът, който отговаря за Вашите лични данни, е ВЕЛУКС България ЕООД, ЕИК 121745393, адрес.ул.Пелистер №6, гр.София, България, е-мейл: bulgaria@velux.com, наричан по-нататък „VELUX“.

 

 

Нашата компания майка е VELUX A/S, регистрирана в Дания под регистрационен номер 30 00 35 19, със седалище на адрес: Aadalsvej 99, DK-2970 Hørsholm, Дания.

Why do we process personal data Защо обработваме лични данни и законовите основания за събирането им.

Основната причина, поради която събираме, използваме и съхраняваме Вашите данни, е да ни позволите да Ви предоставяме нашите услуги. „Услуга“, „нашата услуга“ и подобни описания означават извършване на бизнес с Вас/Вашата организация и помощ при запитвания, процеси на продажба и рекламации.

Освен това обработваме информация за Вашето използване на услугите за целите на развитието на бизнеса, за да Ви информираме за нашите бизнес операции, продукти и услуги чрез маркетинг и за да подобрим нашите услуги чрез всяка обратна връзка, която ни предоставяте. Възможно е също така да обработваме Вашите лични данни за договорни цели и за набиране на персонал и за спазване на правни задължения.

Обработваме лични данни въз основа на различни правни основания, както са изброени по-долу.

Изпълнение на договор, включително покупка – член 6, параграф 1, буква б) на ОРЗД:

 • Когато обработваме лични данни във връзка с договор, нашето правно основание е „изпълнение на договор“, включително покупка.

Съгласие – член 6, параграф 1, буква a) на ОРЗД:

 • Когато изпращаме информационен бюлетин за нашите продукти, ние правим това въз основа на Вашето съгласие. Когато законовото основание за обработка е съгласие, имате право да оттеглите съгласието си по всяко време.

Правно задължение – член 6, параграф 1, буква в) на ОРЗД:

 • Ако споделяме Вашите лични данни с правоприлагащи органи или други държавни органи, причината е, че имаме правно задължение за това.

Законен интерес – член 6, параграф 1, буква е) на ОРЗД:

 • Ние имаме законен бизнес интерес да обработваме Вашите данни, например когато Ви помагаме при запитвания.

Специални категории – член 9, параграф 2, буква a) и буква е) на ОРЗД:

 • Когато обработваме специални категории данни, целта ни е да спазим регулаторните изисквания, свързани с въпросите на правното съответствие.

The types of personal data we process Видове лични данни, които обработваме

По-долу са посочени основните видове лични данни, събирани от VELUX, заедно с основната цел и правно основание за тяхното събиране:

Дейност

Видове лични данни, които събираме (за илюстративни цели)

Цел(и)

Правно основание

Общи бизнес операции 
Име, данни за контакт и друга информация, необходима за извършване на бизнес с Вас или Вашата организация. 
Като част от общите бизнес операции на VELUX, ние събираме лични данни за лица, клиенти, доставчици (включително доставчици на услуги трети страни) и други заинтересовани страни. Може също да използваме Вашите данни за тестване на системи. 
ОРЗД – член 6, параграф 1, буква б) 
ОРЗД – член 6, параграф 1, буква е) 
Помощ при запитвания 
Име, имейл адрес, телефонни номера, разговори, други данни за контакт, снимки, етажни планове на къщата Ви, когато ги предоставите на VELUX.  

Можете да изберете да ни предоставите лични данни, като например данни за контакт, когато се свържете с нас по телефон, имейл, поща, нашия чатбот или като използвате наличните ни цифрови платформи.  

Тези лични данни ни позволяват да отговаряме на искания за информация по въпроси, свързани например с продукти на VELUX, да организираме измервания и да предлагаме оферти за монтаж на продукти на VELUX или да организираме обслужване на прозорец, или да предявяваме искове по гаранцията на VELUX.  

Информацията може да бъде разкрита на VELUX A/S или на други търговски компании на VELUX в рамките на групата, или на съответните независими монтажници или търговци, за да можем да помогнем на клиентите с техните запитвания или да организираме услуги или да предлагаме оферти.  

Записваме разговорите с цел обучение. Може също така да Ви помолим да предоставите Вашите отзиви чрез анкети след взаимодействието. 


ОРЗД – член 6, параграф 1, буква а)  
ОРЗД – член 6, параграф 1, буква б)  
ОРЗД – член 6, параграф 1, буква е)
Продажби (включително уеб продажби) и изпълнение на поръчки. 
Име, данни за контакт, данни за плащане и кредитни карти, кредитна информация и кредитна проверка и др. 

Може да събираме лични данни на клиенти и бъдещи клиенти, за да извършваме бизнес с Вас или Вашата организация. Използваме Вашите данни, за да анализираме тенденциите при пазаруване чрез дейността Ви в уеб магазина и историята на покупките, за да Ви предоставим персонализирано изживяване при сърфиране. Освен това използваме данните за обработка и изпълнение на поръчки в уеб магазина, като улесняваме доставката на поръчките на продукти и предоставяме подходящо обслужване на клиентите, включително обработване на Вашите връщания. 

Можем да разкрием информацията на търговци или независими монтажници и логистични партньори, за да обработим поръчка на клиент, включително организиране на доставка на продукти на VELUX до клиента или помощ при запитвания, като например организиране на консултация между Вас и нашите продуктови експерти. Също така споделяме информацията Ви с трети страни за целите на кредитна проверка.

ОРЗД – член 6, параграф 1, буква б)  
ОРЗД – член 6, параграф 1, буква а)  
ОРЗД – член 6, параграф 1, буква е)
Кампании 
Име, данни за контакт и др. 
Провеждане на различни кампании (напр. програми за награди, кампании за връщане на пари, лотарии). Преди участието в дейността се изисква приемане на общите условия. 
ОРЗД – член 6, параграф 1, буква а) 
ОРЗД – член 6, параграф 1, буква б)  

Продуктови искове 

Име, данни за контакт и др. 

Улесняваме обслужването на продуктите на VELUX по гаранцията на VELUX или чрез платена услуга, т.е. разрешаваме искове чрез обаждане, имейл и посещения на строителни обекти. В тази връзка може да споделим Вашите лични данни с партньори на VELUX, за да Ви помогнем с услуга.

Може също така да Ви помолим да предоставите своите отзиви чрез анкети след взаимодействието. 

ОРЗД – член 6, параграф 1, буква в) 
ОРЗД – член 6, параграф 1, буква е)
Бизнес развитие и приложения на VELUX  
Лични данни, които се събират в нашите цифрови платформи и в приложенията на VELUX. 
Личните данни, които ни предоставяте, и тези, които се събират в нашите цифрови платформи, ще бъдат използвани за подобряване на аналитичната информация за клиентите ни и за водене на съответната комуникация и предоставяне на оферти във всички допирни точки, които може да имате с VELUX. Личните данни ще бъдат използвани и за разработване на продукти и услуги. 
ОРЗД – член 6, параграф 1, буква а) 
Маркетинг 

Информация за контакт, история на сърфиране, информация за продажби и абонаментна услуга, като например име, адрес, имейл, телефонен номер, история на покупките, уникални идентификатори, като например идентификатори на бисквитки или идентификатори на устройства, проследена история на сърфиране въз основа на тези идентификатори и др.

Моля, имайте предвид, че този списък не е изчерпателен, тъй като може да обработваме всяка лична информация, събрана във връзка с Вашите взаимодействия с нашата компания майка, VELUX A/S, нашите уебсайтове, мобилни приложения, продукти и услуги. 

Въз основа на Вашето съгласие или законен интерес, когато е приложимо, обработваме личните Ви данни с цел да Ви информираме за бизнес операциите, продуктите и услугите на VELUX.

За горните цели създаваме маркетинг, съобразен с Вашите предпочитания и профил, например:

– за да оптимизираме и персонализираме съдържанието и доставката на нашите маркетингови комуникации, когато искате да ги получавате, и

– за да Ви предоставяме персонализиран маркетинг въз основа на Вашите предпочитания и профил, както когато взаимодействате с нас в собствените ни канали, така и чрез канали на трети страни (например социални мрежи, сайтове за търсене, пазари).

Ако не желаете да получавате допълнителна информация, можете лесно и безплатно да се отпишете от маркетинговата ни комуникация по всяко време. Можете да намерите различни начини да се отпишете във връзка с абониране или получаване на маркетингова комуникация от нас. Можете също да се свържете с нас по имейл или по пощата, за да се отпишете (вижте точка 8).

За някои маркетингови дейности действаме като съвместен администратор с други компании на VELUX и сме сключили споразумения за съвместни администратори, разделящи ролите и отговорностите между компаниите на VELUX. 

ОРЗД – член 6, параграф 1, буква а) 
ОРЗД – член 6, параграф 1, буква е)  
Вашето участие в снимки, видеоклипове, препоръки и кампании 
Ако сте се съгласили с това и сте ни изпратили снимка или снимката Ви е направена от нает от нас фотограф. 
Ще използваме снимката, препоръките и др., както е описано в подписания от Вас договор.

GDPR – член 6, параграф 1, буква б), когато снимката и препоръката се основават на договор с възнаграждение, моля, имайте предвид, че не можете да упражните правото снимката да бъде коригирана/изтрита.

GDPR – член 6, параграф 1, буква a), ако снимката и препоръката се обработват въз основа на съгласие, можете да упражните всички права, посочени в точка 6 по-долу.

GDPR – член 6, параграф 1, буква е), ако снимка или видеоклип са направени на вътрешно събитие на VELUX или на друго подобно място, споделяме снимката или видеоклипа само вътрешно.  

Посетители на уебсайтове, проучвания на клиенти и пазарни проучвания 
Лични данни от цифрови платформи или клиенти като част от проучвания. 

За да подобрим продуктите и услугите, които предлагаме, може да събираме лични данни от посетители или клиенти на цифрови платформи като част от проучвания.

Ще се свържем с Вас с проучване и ще обработваме лични данни като част от проучвания въз основа на съгласие или законни интереси.

Проучванията, обработващи лични данни за маркетингови цели, ще бъдат използвани само с Вашето съгласие. 

ОРЗД – член 6, параграф 1, буква а)

ОРЗД – член 6, параграф 1, буква е) 

Набиране на персонал и трудови договори 
Име, данни за контакт, трудов стаж, дипломи за образование, проверки на съответните документи, информация за професионални интереси и др. 

Когато дадено лице кандидатства за работа или сключи трудов договор с нас, може да съберем определена информация, като например име, данни за контакт, информация за трудов стаж, дипломи за образование, проверки на съответните документи и информация за професионални интереси.

Това може да бъде събрано директно от лицето, от консултант по набиране на персонал, включително препоръки и публично достъпни източници.

Тази информация се използва, за да ни информира или да ни помогне при вземането на решение да предложим работа на лицето или да го наемем по договор. 

ОРЗД – член 6, параграф 1, буква б)

ОРЗД – член 6, параграф 1, буква е) 

Правно съответствие, включително антикорупция, гореща линия за сигнали за нередности и проверка на санкции 
Всички видове лична информация. 
Можем да събираме лични данни, за да спазим закона, решение на съд или орган и/или да разкрием информация на съответните публични органи, както се изисква или е разрешено от закона.  

ОРЗД – член 6, параграф 1, буква в)

ОРЗД – член 6, параграф 1, буква е)

ОРЗД – член 9, параграф 2, буква а)

ОРЗД – член 9, параграф 2, буква е) 

3 How we collect your personal data Как събираме Вашите лични данни

Директно от Вас

В повечето случаи личните данни се събират директно от Вас или се генерират като част от използването на нашите услуги, продукти и канали. Събираме лични данни, които ни предоставяте, когато поискате продукти, услуги или информация от нас, регистрирате се при нас, участвате в обществени форуми, използвате чатбот или други дейности в нашите цифрови платформи и приложения, отговаряте на клиентски проучвания или по друг начин взаимодействайте с нас. Събираме информация с помощта на най-различни технологии, например бисквитки. За бисквитките се позоваваме на нашето Известие за бисквитки.

От нашите бизнес партньори

В някои случаи можем да събираме Вашите лични данни от нашите бизнес партньори, когато те се нуждаят от нашата помощ, за да Ви предоставят възможно най-доброто обслужване.


От публичния Ви уебсайт

В някои случаи събираме Вашите лични данни от уебсайтовете на компанията Ви, когато искаме да Ви предложим нашите услуги.


Връзки към други уебсайтове

Този уебсайт съдържа връзки към други уебсайтове (като например Facebook, Google+, YouTube и Pinterest), за които настоящото Известие за поверителност не се прилага. Моля, имайте предвид, че не одобряваме други уебсайтове и тяхното съдържание. Препоръчваме Ви да прочетете правилата за поверителност на всеки уебсайт, който посещавате.

How long do we keep your personal data Колко време съхраняваме Вашите лични данни

Ще съхраняваме Вашата лична информация само толкова дълго, колкото е необходимо за целите, описани в това Известие за поверителност. Това означава, че периодите на съхранение ще варират в зависимост от вида на информацията и причината, поради която разполагаме с нея. Примери за време на съхранение:

 • Записите на разговори ще се съхраняват за период от 90 дни.
 • Докато не се откажете от маркетингова кампания, което можете да направите по всяко време.
 • Ще съхраняваме снимките и препоръките толкова дълго, колкото е необходимо, и както е описано в договора.
 • Личните данни се съхраняват до края на процеса на набиране на персонал или оттегляне на съгласието (ако е дадено за бъдещи набирания).
 • За съответствие например с антикорупционни разпоредби ще съхраняваме данните в съответствие със законите, които сме длъжни да спазваме.

Who do we share your personal data with С кого споделяме Вашите лични данни

Нашата компания е част от групата VELUX, която работи в световен мащаб. Споделяме личната Ви информация в рамките на групата VELUX, но само ако е необходимо за изпълнение на целта, за която обработваме личните Ви данни. Всички организации в групата VELUX са сключили междуфирмено споразумение за обработка на данни и/или съвместно споразумение, където всеки следва едни и същи процедури при обработка на лични данни, което гарантира, че се поддържа едно и също ниво на сигурност в цялата група; разпределяне на ролите и отговорностите между компаниите на VELUX. Ако две или повече компании действат като съвместни администратори, всеки от съвместните администратори е длъжен независимо да: 

 • бъде първият контакт за Вас; 
 • изпълнява задълженията за информация, посочени в членове 13 и 14 на ОРЗД; 
 • упражнява правата Ви, предвидени в членове 15 – 22 на ОРЗД; 
 • обработва известия за нарушаване на поверителността и жалби, свързани с поверителността. 

Може също да споделяме личните Ви данни с избрани трети страни, включително, но не само:

 • бизнес партньори, доставчици и подизпълнители, с които си сътрудничим, за да Ви предоставим най-добрите услуги по време на процеса на поддръжка и продажба, включително, например, логистични доставчици и външни услуги за клиенти;
 • доставчици на технологии, например анализ, технологии за проследяване, технологии за насочване и пренасочване и доставчици на търсачки, които ни помагат в подобряването и оптимизирането на нашите платформи, както и компании, които ни предоставят поддръжка на уебсайтове и хостинг;
 • рекламодатели и рекламни мрежи, които използват данни, за да избират и да Ви предоставят подходящи реклами и друго, ако сте дали съгласието си; 
 • сайтове на социални мрежи, като например Facebook, Instagram и Google, ако е необходимо, при обработка за маркетингови цели и въз основа на Вашето съгласие;
 • с други страни, за да гарантираме безопасността и сигурността на нашите клиенти, да защитим нашите права и собственост, да спазим законовите процеси или в други случаи, ако вярваме добросъвестно, че разкриването се изисква от закона; 
 • компании от групата VELUX или трети страни, които управляват цифрови платформи и инструменти от името на нашата компания, за да предоставят услуги, свързани с дейностите ни (например програми за събиране на точки, кампании за връщане на пари, лотарии и обучения).  

Когато си сътрудничим с външни доставчици на услуги, ние сключваме споразумение за обработка на данни, ако е приложимо. На тези доставчици на услуги е забранено да използват личните Ви данни за цели, различни от изискваните от нас или изискваните от закона.

Прехвърляне към трети държави 

В някои случаи може също така да прехвърлим лични данни на компании в така наречените „трети държави“, които са държави извън Европейското икономическо пространство. В тези случаи гарантираме, че защитаваме данните и ги прехвърляме само ако е налице едно от следните условия:

 • има адекватно ниво на защита във въпросната държава, както е определено от Европейската комисия, или
 • Компанията е сертифицирана съгласно EU – U.S Data Privacy Framework, или
 • използваме стандартни договорни клаузи (моделни клаузи на ЕС), одобрени от Европейската комисия, и допълнителни мерки за регулиране на прехвърлянето на данни.

Data Security Сигурност на данните

Сигурността, целостта и поверителността на личните Ви данни са важни за нас. Въведохме технически, административни и физически мерки за сигурност, които са предназначени да защитят личните Ви данни от неразрешен достъп, разкриване, използване и промяна. От време на време преглеждаме процедурите ни за сигурност, за да вземем предвид подходящи съвременни технологии и методи. Моля, имайте предвид, че въпреки всичките ни усилия, никои мерки за сигурност не са идеални или непробиваеми.

Your Privacy rights Вашите права за поверителност

ОРЗД предоставя на Вас, като субект на данни, следните права по отношение на личните данни, които съхраняваме за Вас:

Вашите права 

Правно основание 

Подробно описание 

Достъп до Вашите данни 
Член 15 на ОРЗД 
Имате право да поискате информация за това дали VELUX обработва лични данни, свързани с Вас, и ако е така, имате право да поискате копие от личните данни, които сме обработили.  
Искане за коригиране 
Член 16 на ОРЗД 
По всяко време имате право да поискате коригиране на всички неверни или непълни лични данни, които може да обработваме за Вас.
Искане за изтриване  
Член 17 на ОРЗД 
Имате право да поискате изтриване на Вашите лични данни в зависимост от дейността по обработване и при определени обстоятелства, преди обикновено да бъдем задължени да прекратим обработването.  
Искане за ограничаване на обработването
Член 18 на ОРЗД 
Имате право да поискате ограничаване на обработването, което означава, че можете да поискате VELUX да ограничи използването на личните Ви данни при определени обстоятелства. 
Преносимост на данните  
Член 20 на ОРЗД 
При определени условия имате право да получите личните данни, които сте ни предоставили, в машинночетим формат.  
Право на възражение 
Член 21 на ОРЗД 
Ако не сте доволни от начина, по който обработваме лични данни във VELUX, можете да изпратите възраженията си на bulgaria@velux.com. Ако бъде подадена жалба, името и данните за контакт на жалбоподателя трябва да бъдат предоставени на VELUX. 

Ако имате въпроси относно конкретните лични данни, които обработваме или съхраняваме за Вас, или ако искате да упражните правата си, моля, свържете се с bulgaria@velux.com

Ще отговорим на искането Ви за упражняване на някое от правата Ви в рамките на един месец, но имаме право да удължим този срок с два месеца. Ако удължим срока за отговор, ще Ви информираме в рамките на един месец от Вашето искане. Ако смятате, че не сме успели да разрешим жалбата по задоволителен начин, можете да подадете жалба до местната агенция за защита на данните. Можете да намерите данните за контакт на Вашата национална агенция за защита на данните в уебсайта на Европейския съвет за защита на данните: www.edpb.europa.eu.

Changes to this privacy notice Промени в това Известие за поверителност на VELUX

От време на време може да променяме това Известие за поверителност, за да включим най-новите технологии, отраслови практики и регулаторни изисквания или за други цели. По всяко време ще публикуваме най-новата версия в нашите цифрови платформи. Съветваме Ви да четете редовно Известието за поверителност.

Това Известие за поверителност е последно актуализирано: 15-11-2023