Информация за клиентите на VELUX в Европа относно CE маркировката

От 1 юли 2013 г. Директивата за Строителни Продукти (CPD) беше заменена от Регламент за Строителните Продукти (CPR 305/2011), според който в ЕС е задължително строителните продукти да носят CE маркировка. Ето защо можем да потвърдим, че всички VELUX покривни прозорци, системи за плоски покриви, модулни системи, димоотвеждащи продукти, стъклопакети, външни сенници и ролетни щори, които се покриват от хармонизирани европейски стандарти, носят CE маркировка, съгласно Регламента за строителните продукти.

Допълнителна информация можете да намерите в документа за CE маркировката (в PDF формат). 

Документът, който се предоставя след 1 юли 2013 г., е Декларация за експлоатационни показатели (DoP). Тя се отнася за всеки отделен брой продукт. Можете да получите такава за Вашия конкретен продукт, като въведете пълния производствен код в обозначените полета. 

(Обърнете внимание: Трябва да разрешите pop-up от този сайт, за да можете да генерирате декларацията.)

Покривни прозорци

Продукти за монтаж

Щори и сенници

Система за отвеждане на дима

Прозорец за плосък покрив

Светлинен тунел

Резервен стъклопакет

Моля изберете модела на вашия покривен прозорец

Покривен прозорец

Моля изберете модела на вашия продукт

Външен сенник

Външна ролетна щора

Открийте CE маркировката за своя VELUX покривен прозорец

За да откриете CE маркировката и придружаващата Декларацията за експлоатационни показатели за вашия продукт, моля въведете детайлите по-долу. Ще откриете тези детайли на информационната табелка на вашия продукт (вижте видеото в края на страницата, за да разберете къде се намира табелката).

Открийте CE маркировката за своя VELUX външен сенник

За да откриете CE маркировката и придружаващата Декларацията за експлоатационни показатели за вашия продукт, моля въведете детайлите по-долу. Ще откриете тези детайли на информационната табелка на вашия продукт (вижте видеото в края на страницата, за да разберете къде се намира табелката).

Открийте CE маркировката за своята VELUX външна ролетна щора

За да откриете CE маркировката и придружаващата Декларацията за експлоатационни показатели за вашия продукт, моля въведете детайлите по-долу. Ще откриете тези детайли на информационната табелка на вашия продукт (вижте видеото в края на страницата, за да разберете къде се намира табелката).

Открийте CE маркировката за своя VELUX прозорец за плосък покрив

За да откриете CE маркировката и придружаващата Декларацията за експлоатационни показатели за вашия продукт, моля въведете детайлите по-долу. Ще откриете тези детайли на информационната табелка на вашия продукт (вижте видеото в края на страницата, за да разберете къде се намира табелката).

Открийте CE маркировката за своя VELUX светлинен тунел

За да откриете CE маркировката и придружаващата Декларацията за експлоатационни показатели за вашия продукт, моля въведете детайлите по-долу. Ще откриете тези детайли на информационната табелка на вашия продукт (вижте видеото в края на страницата, за да разберете къде се намира табелката).

Открийте CE маркировката за своя VELUX резервен стъклопакет

За да откриете CE маркировката и придружаващата Декларацията за експлоатационни показатели за вашия продукт, моля въведете детайлите по-долу. Ще откриете тези детайли на информационната табелка или надпис на вашия продукт (вижте видеото в края на страницата, за да разберете къде се намират детайлите).

Застанете с мишката над всяко поле, за да видите къде можете да го намерите на информационната табелка.
Застанете с мишката над всяко поле, за да видите къде можете да го намерите на информационната табелка.
Застанете с мишката над всяко поле, за да видите къде можете да го намерите на информационната табелка.
Застанете с мишката над всяко поле, за да видите къде можете да го намерите на информационната табелка.
Застанете с мишката над всяко поле, за да видите къде можете да го намерите на информационната табелка.
Застанете с мишката над всяко поле, за да видите къде можете да го намерите на информационния надпис.
Използвайте последния производствен код
Използвайте последния производствен код
  • Попълнете всички полета
  • Няма намерени резултати
  • Производственият код не е валиден

Имате ли нужда от помощ да намерите информационната табелка?

Имате ли нужда от помощ да намерите информационната табелка?

Имате ли нужда от помощ да намерите информационната табелка?

Имате ли нужда от помощ да намерите информационната табелка?

Имате ли нужда от помощ да намерите информационната табелка?

Имате ли нужда от помощ да намерите производствения код?

Обозначителната табелка е поставена в горната част на крилото, отляво или отдясно и може да се види, когато отворите прозореца.

Електрически/соларни: Информационната табелка може да се види през стъклопакета при свален външен сенник. Поставена вдясно, в долната част на сенника.
Ръчни: Информационната табелка можете да намерите върху ролката. Внимателно развийте външния сенник изцяло, докато ролката може да се види. Информационната табелка е поставена вдясно върху ролката.

Информационната табелка може да се види през стъклопакета при свалената щора. Поставена е вдясно, върху най-долния ламел.

Информационната табелка е поставена върху прозореца и върху горния модул (купол/плоско стъкло), на следните места: На прозореца табелката е отвътре, в долната част на касата на прозореца. На горния модул табелката можете да намерите отвън, отбелязана отстрани на модула.

Информационната табелка е поставена отвътре на светлинния дифузер. Може да се види, когато се премахне рингът на дифузера.

Обозначителната табелка можете да откриете, като отворите прозореца и го завъртите на 180 градуса. Производственият код се намира вляво, вътре в кухината на стъклопакета.

Открийте CE маркировката за своите продукти за монтаж

Моля изберете вашите продукти за монтаж от списъка долу.

В случай, че са налични документи с различни дати, моля изберете датата, най-близка до тази на вашата покупка.

Открийте CE маркировката за своята система за отвеждане на дима

Моля изберете вашите продукти от списъка долу.

В случай, че са налични документи с различни дати, моля изберете датата, най-близка до тази на вашата покупка.

Имайте предвид, че контролни блокове KFC 210 и KFC 220 са част от система за контрол KFX 210/KFX 220/KFX xx.

В случай, че вашият прозорец е произведен преди юли 2013 г., моля отидете на  тази страница.