Поддръжка на VELUX ACTIVE with NETATMO

Най-популярните въпроси

VELUX AVTIVE гейтуей е ограничен до максимум 5 броя ключове за бързо затваряне. Ако са необходими повече от 5 броя, трябва да разделите къщата си на два дома и да използвате един гейтуей за всяка част от къщата.
Поставете гейтуея на централно място в жилището си, за да осигурите стабилна безжична връзка към всички свои продукти VELUX и към Wi-Fi рутера. Силата на Wi-Fi сигнала може да се покаже, като влезете в: „Settings (Настройки) > Home management (Управление на дома)“ във вашето VELUX приложение. След като определите оптималната позиция, можете да монтирате гейтуея на стената, с помощта на монтажната конзола.

Ако искате да използвате VELUX ACTIVE за създаване на по-здравословен вътрешен климат, но нямате електрически покривен прозорец, можете да добавите комплекта със соларен мотор за покривни прозорци с ръчно управление. Посетете Аксесоари за VELUX електрически продукти за повече информация относно електрическите продукти за модернизиране и съвместимостта.

 

За да свържете гейтуея към нова Wi-Fi точка за достъп (рутер), отидете в приложението и намерете: „Settings (Настройки) > Home management (Управление на дома) > Gateway (Гейтуей) > Setup Wi-Fi (Настройка на Wi-Fi)“. Сега ще бъдете инструктирани да въведете идентификационния код на своята Wi-Fi точка за достъп.

За да получите най-добри условия за точни измервания, поставете сензора, като следвате указанията по-долу:
  – Поставете сензора в обхвата, на подходяща височина на стената (90 – 170 cm)
  – Не поставяйте сензора от вътрешната страна на външна стена.
  – Не поставяйте сензора, така че да е изложен на пряка слънчева светлина.
  – Не поставяйте сензора над нагревателни елементи или радиатори.
  – Не поставяйте сензора зад пердета, мебели или други препятствия.

Бутонът за заключване и превключвателят за излизане се използват за превключване на контролера за вътрешен климат VELUX ACTIVE в защитен режим (навън), когато не сте у дома. Тогава отварянето на прозорците ви е ограничено само до вентилационния отвор/без отваряне (прозорци без вентилационен отвор). При натискане на „closed lock“ (затворено/заключено) се настройва безопасен режим/навън. При натискане на „open lock“ (отворено/отключено) се настройва незащитен режим/у дома.

Забележка: Настройването на състоянията в приложението е същото като натискането на превключвателя за излизане.

Ако гейтуеят вече е инсталиран, можете да намерите MAC адреса в приложението. Отидете на: "Settings (Настройки) > Home management (Управление на дома) > Gateway (Гейтуей) > MAC address (MAC адрес)" и потърсете кода от 12 знака: „70: ee :50: xx: xx: xx“.
Ако не сте инсталирали гейтуея, можете да намерите MAC адреса отпечатан от задната страна на гейтуея. Потърсете кода от 7 знака във формат „g: xx: xx :xx“ (последната част от серийния номер на гейтуея на 3-тия ред).
За да приведете прозореца или слънцезащитния продукт VELUX до желано положение, можете да използвате приложението или дистанционното управление. От приложението изберете стаята и превъртете надолу, докато видите продукта, който искате да управлявате. Плъзнете бутона на лентата за управление, за да зададете желаното положение. Освободете го, за да стартирате движението. Винаги можете да спрете движението, като натиснете бутона „Stop“ (Стоп).

Забележка: За бързо управление натиснете иконите на продукта от всяка страна на плъзгача – така продуктът ще премине директно в крайната позиция.

За да добавите допълнителен сензор към решението си VELUX ACTIVE, отворете приложението и намерете: „Settings (Настройки) > Install new products (Инсталиране на нови продукти) > Install additional switch (Инсталиране на допълнителен превключвател)“ и следвайте инструкциите.

Ръководство за настройка

Съвместимост

Приложението е налично за iOS 9.0 или по-нова версия в Apple App Store и за Android 5.0 или по-нова версия в Google Play. Приложението се използва за VELUX App Control и VELUX ACTIVE with NETATMO.
Можете да свържете до 15 потребители към един гейтуей.
Можете да управлявате до 5 различни дома от приложението.
VELUX ACTIVE with NETATMO и VELUX App Control изискват частна Wi-Fi мрежа. Не могат да се конфигурират за обществена точка за достъп или корпоративна мрежа. Необходима ви е 2,4 GHz (802.11 b/g/n) Wi-Fi с настройки за защита за частна мрежа WEP, WPA или WPA2.
VELUX ACTIVE with NETATMO и VELUX App Control могат да управляват до 200 продукта. Apple HomeKit поддържа максимум 100 продукта.

Ако искате да използвате VELUX ACTIVE за създаване на по-здравословен вътрешен климат, но нямате електрически покривен прозорец, можете да добавите комплекта със соларен мотор за покривни прозорци с ръчно управление. Посетете Аксесоари за VELUX електрически продукти за повече информация относно електрическите продукти за модернизиране и съвместимостта.

 

VELUX AVTIVE гейтуей е ограничен до максимум 5 броя сензори. Ако са необходими повече от 10 броя сензори, трябва да разделите къщата си на два дома и да използвате един гейтуей за всяка част от къщата.
VELUX AVTIVE гейтуей е ограничен до максимум 5 броя ключове за бързо затваряне. Ако са необходими повече от 5 броя, трябва да разделите къщата си на два дома и да използвате един гейтуей за всяка част от къщата.
Към днешна дата, VELUX ACTIVE with NETATMO е съвместима с Apple HomeKit и Google Home. Amazon Alexa все още не се поддържа, тъй като в продукта на Amazon няма умение за прозорци. Това означава, че Amazon Alexa не може да отваря и затваря прозорци от тяхната система.

Настройки и инсталиране

VELUX ACTIVE with NETATMO и VELUX App Control могат да намират продукти VELUX (и избрани продукти Somfy) само през протокола за безжична комуникация io-homecontrol.
Хоризонталните сенници не са съвместими.

ВАЖНО: Уверете се, че дистанционното управление или стенният ключ за управление VELUX са правилно сдвоени с продукта и напълно функционални, преди да започнете инсталацията. НЕ нулирайте гейтуея си, освен ако не сте отметнали всички стъпки по-долу:

При използване на дистанционно управление с дисплей и обратна връзка (двупосочно):
1. Проверете дали всички продукти, разпознати от дистанционното управление, могат да се управляват от мястото, където е позициониран гейтуеят.
– Ако получите обратна връзка „няма контакт“, приближете се до продукта и опитайте отново – когато успеете, преместете гейтуея на тази позиция.
– Ако получите „грешен защитен ключ“, проверете инструкциите на дистанционното управление за това как да получите нов и валиден защитен ключ.
2. Проверете дали имате „главно“ устройство за управление за целия дом или устройства за управление за отделни стаи.
– Ако имате „главно устройствo за управление“, винаги използвайте него за регистрация на продукт.
– Ако имате устройства за управление на отделни стаи, започнете да добавяте продуктите от първото дистанционно управление към приложението си и завършете настройката само с тези продукти. За да добавите останалите продукти, отидете на: "Settings (Настройки) > Install new products (Инсталиране на нови продукти) > Install a new window (Инсталиране на нов прозорец) > Next (Напред)" и следвайте инструкциите в приложението. Забележка: Инструкциите за дистанционно управление са малко по-различни, тъй като сега съгласувате защитните ключове по време на процеса.
3. Проверете дали сте избрали правилната опция за управление в приложението (еднопосочни дистанционни управления се намират чрез натискане на бутона "I don't have those remotes" (Нямам тези дистанционни управления)).
4. Опитайте да затворите приложението и да го отворите отново, за да видите дали имате незавършена инсталация. Ако е така, завършете инсталацията.

При използване на стенен ключ за управление без обратна връзка (еднопосочен) ИЛИ комбинация от дистанционни управления (еднопосочни и двупосочни):
1. Проверете дали имате двупосочно дистанционно управление, сдвоено с вашите продукти. Ако е така, използвайте го, когато добавяте продуктите към гейтуея (вижте по-горе).
2. Проверете дали всички продукти, разпознати от стенния ключ за управление, могат да се управляват от мястото, където е позициониран гейтуеят. Ако не можете да управлявате продуктите, приближете се по-близо до продукта и опитайте отново – когато успеете, преместете гейтуея на тази позиция. В противен случай проверете в инструкциите за дистанционното управление как да сдвоите стенния ключ за управление с продукта.
3. Проверете дали продуктът се движи напред-назад, за да индикира, че регистрацията е готова, като натиснете бутона „зъбно колело“ на стенния ключ за управление (на по-старите дистанционни управления натиснете бутона RESET). Ако продуктът не се движи, опитайте отново да натиснете бутона „зъбно колело“ на стенния ключ за управление (на по-старите дистанционни управления натиснете бутона RESET).
4. Проверете дали сте избрали правилната опция за управление в приложението (еднопосочните устройства за управление се намират чрез натискане на бутона "I don't have those remotes" (Нямам тези дистанционни управления)).
5. Опитайте да затворите приложението и да го отворите отново, за да видите дали имате незавършена инсталация. Ако е така, завършете инсталацията.

Ако горните стъпки не решат проблема ви, тогава, за съжаление, се налага да възстановите фабричните настройки на вашите продукти VELUX, които не са открити от гейтуея. Имайте предвид, че се нуждаете от физически достъп до вашия продукт, за да възстановите фабричните настройки.
След нулиране на даден продукт, никое от предишните ви устройства за управление за този продукт вече няма да функционира. Следователно трябва още веднъж да сдвоите устройството за управление с продукта – вижте в инструкциите за прозореца/аксесоара как да нулирате продукта и след това да го сдвоите с устройството за управление.
Ако гейтуеят вече е инсталиран, можете да намерите MAC адреса в приложението. Отидете на: "Settings (Настройки) > Home management (Управление на дома) > Gateway (Гейтуей) > MAC address (MAC адрес)" и потърсете кода от 12 знака: „70: ee :50: xx: xx: xx“.
Ако не сте инсталирали гейтуея, можете да намерите MAC адреса отпечатан от задната страна на гейтуея. Потърсете кода от 7 знака във формат „g: xx: xx :xx“ (последната част от серийния номер на гейтуея на 3-тия ред).
За устройства с iOS (Apple) отидете в Apple App Store, а за устройства с Android – в Google Play. Потърсете VELUX ACTIVE with NETATMO и изтеглете приложението. Това приложение се използва както за VELUX ACTIVE, така и за VELUX App Control.
Да, възможно е, но е препоръчително да инсталирате сензор във всяка стая, за да се възползвате изцяло от системата за управление на вътрешния климат VELUX ACTIVE. Можете да пропуснете регистрацията на сензорите по време на инсталиране, ако изберете „It's done“ (Направено е), когато приложението иска от вас да поставите батерии в превключвателите, и след това натиснете „All my switches are here“ (Всички мои превключватели са тук) на следващия екран след завършване на търсенето.
Има два начина за добавяне на нов потребител към съществуващо решение VELUX ACTIVE или VELUX App Control:
1. Новият потребител получава информация относно имейла и паролата за акаунта и просто влиза в същия акаунт като съществуващия потребител.
2. Съществуващ потребител може да покани и да предостави достъп на нов потребител. Това се извършва в приложението в: "Settings (Настройки) > Guest Management (Управление на гости) > Invite a user (Покани потребител)".

Забележка: За да се гарантира, че VELUX ACTIVE и VELUX App Control остават сигурни, новият потребител трябва да извлече ключ за удостоверяване от гейтуея, за да получи пълен достъп (натиснете червената лента за предупреждение на екрана на стаята и следвайте инструкциите в приложението).
Можете да изтеглите приложението на новото си устройство и да влезете в съществуващия си акаунт.

Забележка: За да се гарантира, че VELUX ACTIVE и VELUX App Control остават сигурни, новият потребител трябва да извлече ключ за удостоверяване от гейтуея, за да получи пълен достъп (натиснете червената лента за предупреждение на екрана на стаята и следвайте инструкциите в приложението).
Да, до VELUX ACTIVE и VELUX App Control може да се осъществява достъп от всяко мобилно устройство – Apple или Android.
Трябва да видите бял LED индикатор до конектора на захранващия кабел на гейтуея. Проверете дали захранващият кабел е свързан към гейтуея и дали главният прекъсвач е включен (ON). Ако вече е свързан, изключете гейтуея за 10 секунди и го включете отново.
Поставете гейтуея на централно място в жилището си, за да осигурите стабилна безжична връзка към всички свои продукти VELUX и към Wi-Fi рутера. Силата на Wi-Fi сигнала може да се покаже, като влезете в: „Settings (Настройки) > Home management (Управление на дома)“ във вашето VELUX приложение. След като определите оптималната позиция, можете да монтирате гейтуея на стената, с помощта на монтажната конзола.
Трябва да създадете нова инсталация, когато сменяте гейтуея. От съображения за сигурност не можете да прехвърляте информация от един гейтуей на друг, но можете да запазите съществуващия си акаунт във VELUX за новия гейтуей.
За да свържете VELUX ACTIVE или VELUX App Control, трябва да имате 2,4 GHz (b/g/n) Wi-Fi мрежа. В случай че използвате двучестотен Wi-Fi рутер, уверете се, че мрежите на 2,4 GHz и 5 GHz имат индивидуални имена (SSID). Ако използвате Wi-Fi ретранслатори, разширители или бустери, уверете се, че всяка точка за достъп също има уникално име (SSID).
Поддържаната мрежова защита може да бъде Open (отворена), WEP, WPA или WPA2-personal (TKIP и AES).

Несъвместимите Wi-Fi мрежи са:
– Публични и корпоративни мрежи с филтриране на портове.
– Мрежи, които използват само 5 GHz честота.
– Мрежи зад портал за удостоверяване.

Уверете се, че вашият смартфон е правилно свързан с функционална Wi-Fi мрежа, преди да започнете инсталацията.
После следвайте тези стъпки:

1. Рестартирайте Wi-Fi рутера и смартфона.
2. Проверете дали гейтуеят е свързан към захранването (малкият бял LED индикатор свети до захранващия кабел)
3. Ако имате Wi-Fi бустери/ретранслатори във вашата мрежа, проверете дали гейтуеят се свързва с точката за достъп с най-силен сигнал и дали точката за достъп има уникално име (SSID).

Ако горните стъпки не решат проблема ви, проверете дали вашият VELUX гейтуей може да бъде свързан чрез хотспот, предоставен от друг телефон, свързан към 4G мобилната мрежа за данни. Ако връзката през хотспот е възможна, проверете настройките на рутера, като се свържете към страницата за конфигурация на рутера (вижте ръководството за потребителя на вашия рутер).

– Актуализирайте рутера до последната версия на фърмуера му.
– Определете по-проста парола за Wi-Fi без специални символи.
– Уверете се, че на рутера няма активирано филтриране по MAC адрес (или се уверете, че гейтуеят е в белия списък).
– Уверете се, че ограниченията за достъп (родителски контрол и др.) са дезактивирани.
– Проверете дали рутерът има функция за заспиване. Ако е така, дезактивирайте тази функция (избягвайте честото изключване/повторно свързване към рутера, за да осигурите стабилна функция на гейтуея).
– Дезактивирайте ограничението на Wi-Fi канала (активирайте автоматичния избор) или изберете канал 1, 6 или 11.
– Проверете дали 2,4 GHz честотата е активирана, ако рутерът е съвместим с две честоти (VELUX ACTIVE with NETATMO и VELUX App Control могат да се свързват само към мрежи от 2,4 GHz). Опитайте и да дезактивирате 5 GHz.
– Проверете дали UPnP е активиран (препоръчва се).
– Проверете дали излъчването и мултикастът LAN към WLAN не са блокирани.
– Опитайте да замените текущите DNS сървъри с тези на Google (Основен: 8.8.8.8/Вторичен: 8.8.4.4).
– Проверете дали вашият рутер има активирана защитна стена или филтриране на портове. Ако е така, отворете порт 25050 (TCP).
– Дайте на гейтуея статичен IP адрес с неговия MAC адрес.
За да подобрите силата на Wi-Fi сигнала между рутера и гейтуея, можете да ги преместите физически по-близо един до друг. Също така можете да добавите разширител на безжична мрежа към Wi-Fi мрежата си.
За да свържете гейтуея към нова Wi-Fi точка за достъп (рутер), отидете в приложението и намерете: „Settings (Настройки) > Home management (Управление на дома) > Gateway (Гейтуей) > Setup Wi-Fi (Настройка на Wi-Fi)“. Сега ще бъдете инструктирани да въведете идентификационния код на своята Wi-Fi точка за достъп.

Извадете батериите, натиснете произволен бутон на дистанционното управление и поставете отново батериите. Трябва да виждате мигаща зелена светлина от предната страна на дистанционното управление, която показва, че то се зарежда правилно. Поставете нови батерии, ако не виждате светлината или ако тя е слаба/бледа.
 
При проблеми с връзката поставете сензора/превключвателя по-близо до гейтуея (20 – 50 cm) по време на процедурата на откриване.

За да получите най-добри условия за точни измервания, поставете сензора, като следвате указанията по-долу:
  – Поставете сензора в обхвата, на подходяща височина на стената (90 – 170 cm)
  – Не поставяйте сензора от вътрешната страна на външна стена.
  – Не поставяйте сензора, така че да е изложен на пряка слънчева светлина.
  – Не поставяйте сензора над нагревателни елементи или радиатори.
  – Не поставяйте сензора зад пердета, мебели или други препятствия.

Поставете превключвателя за излизане в обхвата, на подходяща височина (90 – 120 cm), до главния вход. Можете да поставите превключвател за излизане при всеки вход на дома си.
Максималният работен обхват между сензор/превключвател за излизане и гейтуея е 300 m в свободно открито пространство или около 30 m в затворено помещение (включително стени и тавани).
Опитайте се да преместите гейтуея и превключвателите по-близо един до друг, за да подобрите силата на безжичния сигнал. Не може да се използва разширител на безжична мрежа.

Сензорният превключвател е настроен предварително да управлява всички прозорци в стаята по подразбиране. Ако стаята няма електрически прозорци, се управлява цялата външна слънцезащита. Ако не е монтирана външна слънцезащита, се управляват всички вътрешни щори.
 
Можете да редактирате тази настройка по подразбиране в приложението, като намерите: „Settings (Настройки) > Home management (Управление на дома) > Room (Стая) > Sensor switch (Сензорен превключвател) > Controlled actuators (Управлявани активиращи механизми)“. Сензорният превключвател може да управлява продуктите само в същата стая и само един тип продукти в даден момент.

За да добавите допълнителен сензор към решението си VELUX ACTIVE, отворете приложението и намерете: „Settings (Настройки) > Install new products (Инсталиране на нови продукти) > Install additional switch (Инсталиране на допълнителен превключвател)“ и следвайте инструкциите.

За да премахнете сензор от инсталацията си на VELUX ACTIVE, отворете приложението и намерете: „Settings (Настройки) > Home management (Управление на дома) > Room (Стая) > Sensor switch (Сензорен превключвател)“ и натиснете „Remove product“ (Премахване на продукт).
За да преместите сензор от една стая в друга, отворете приложението и намерете: „Settings (Настройки) > Home management (Управление на дома) > Room (Стая) > Sensor switch (Сензорен превключвател)“ и натиснете „Move product“ (Преместване на продукт).
Сензорът може да контролира само продукти, които са в стаята, където е поставен. Препоръчително е да инсталирате сензор във всяка стая, за да получите оптималното автоматично управление на продуктите си и да се възползвате от всички предимства на VELUX ACTIVE.
За да добавите допълнителен превключвател за излизане към решението си VELUX ACTIVE, отворете приложението и намерете: „Settings (Настройки) > Install new products (Инсталиране на нови продукти) > Install a new switch (Инсталиране на нов превключвател)“ и следвайте инструкциите.
Максималният работен обхват между продукт VELUX и гейтуея е 300 m в свободно открито пространство или около 30 m в затворено помещение (включително стени и тавани). Обхватът може да се увеличи двойно (60 m в затворено помещение) чрез добавяне на разширител на обхвата с io-homecontrol (KLF).
Не, просто копирайте идентификатора на прозорците и слънцезащитните продукти от едно (или повече) свое съществуващо дистанционно управление в гейтуея. Всички съществуващи дистанционни управления ще останат непроменени.
Ако прозорецът или слънцезащитният продукт са доставени със cтенен ключ за управление (локално устройство за управление), винаги трябва да започвате със сдвояването им с този ключ. Следвайте инструкциите, предоставени заедно със стенния ключ за управление.

Ако имате дистанционно управление със сензорен екран VELUX (KLR 200) или дистанционно управление с дисплей VELUX (KLR 100), добавете прозореца или слънцезащитния продукт и към това дистанционно управление. Следвайте инструкциите, предоставени заедно с дистанционното управление.

Забележка: Събирането на всички ваши продукти в едно дистанционно управление ще опрости процеса на копиране на продуктите ви VELUX в гейтуея VELUX.
За да добавите нов прозорец или слънцезащитен продукт към инсталацията на VELUX ACTIVE with NETATMO или VELUX ACTIVE, отворете приложението и намерете: „Settings (Настройки) > Install new products (Инсталиране на нови продукти) > Install a new window (Инсталиране на нов прозорец)“ и следвайте инструкциите.

Забележка: Преди да добавите нов продукт към VELUX ACTIVE или VELUX App Control, продуктът трябва вече да е сдвоен с дистанционно управление VELUX.
Фърмуерът на гейтуея VELUX ACTIVE се актуализира автоматично, когато излязат нови функции и корекции на грешки. Уверете се, че винаги е включен и свързан към интернет.

Можете да намерите продуктовите гаранции на VELUX, като последвате тази връзка: https://www.velux.bg/help-and-advice/velux-guarantee

Използване на моето приложение

VELUX App Control и VELUX ACTIVE with NETATMO са продукти за умен дом, които могат да управляват вашите прозорци и аксесоари VELUX от смартфона ви. Разликата между двата продукта е: 

VELUX ACTIVE with NETATMO: С този продукт можете да управлявате дома си чрез приложение. Можете ръчно да управлявате продуктите VELUX до желаната позиция, както и да правите автоматизирани програми според личните си предпочитания, като например колко пъти на ден искате да проветрявате стаята. Освен това можете да направите интелигентни автоматични настройки въз основа на вътрешния климат. Сензорът за вътрешен климат, включен във вашия стартов пакет VELUX ACTIVE, отчита вътрешната температура, влажността и нивото на CO2 във вашия дом. Ако показанията са извън предпочитания от вас диапазон, VELUX ACTIVE автоматично осигурява проветрение и слънцезащита, за да поддържа винаги здравословен вътрешен климат в дома ви. 

VELUX App Control: С този продукт също можете да управлявате дома си чрез приложение. Можете ръчно да управлявате продуктите VELUX до желаната позиция, както и да правите автоматизирани програми според личните си предпочитания, като например колко пъти на ден искате да проветрявате стаята. Тъй като при купуването на VELUX App Control няма включен сензор за вътрешен климат, НЕ можете да правите интелигентни автоматизчни настройки. Винаги обаче можете да добавите сензори към вашия VELUX App Control, когато пожелаете, и по този начин да го надстроите до продукт VELUX ACTIVE. 

И двата продукта се управляват с едно и също приложение в магазина за приложения – VELUX ACTIVE with NETATMO. 
Червената точка до иконата за настройките показва, че има новини за VELUX ACTIVE with NETATMO или VELUX App Control. Можете да се информирате за нови функции или подобрения, добавени към вашето приложение, като отворите менюто с настройки и намерите: „Какво ново“. След като прочетете информацията, точката изчезва, докато пристигне нова информация.
За да видите условията за ползване на VELUX ACTIVE и VELUX App Control, натиснете тук
щракнете тук

Нивото на качеството на въздуха в дома ви се показва непрекъснато в приложението VELUX ACTIVE. Като влезете в страницата на стаята (управление на продукта), можете да видите нивата на температурата, влажността и CO2, които се измерват от сензора в тази стая.

Отидете в страницата на продукта, за да видите текущите нива на температурата, влажността и CO2 в конкретна стая. Превключете стаите, за да видите нивата в друга стая.
Според СЗО добро ниво на температурата на закрито е от 17°C до 26°C (от 63°F до 79°F). Това може да предотврати образуването на конденз, плесен или обезводняването на хората в стаята.
За да изберете като мерна единица за температурата Целзий или Фаренхайт, отворете приложението и намерете: „Settings (Настройки) > My account (Моят акаунт) > Unit system (Мерна система)“ и изберете предпочитаната мерна единица.
Според СЗО добро ниво на влажността на закрито (количеството водни пари във въздуха) е между 40% и 60%.
Според СЗО добро ниво на CO2 на закрито е под 1150 ppm.
За да проверите нивото на заряда на батерията или силата на сигнала на сензорния превключвател, отворете приложението и намерете: „Settings (Настройки) > Home management (Управление на дома) > Room (Стая) > Sensor switch (Сензорен превключвател)“.
 
За да проверите нивото на заряда на батерията или силата на сигнала на превключвателя за излизане, отворете приложението и намерете: „Settings (Настройки) > Home management (Управление на дома) > Departure switch (Превключвател за излизане)“.
 
За да проверите силата на Wi-Fi сигнала към гейтуея, отворете приложението и намерете: „Settings (Настройки) > Home management (Управление на дома) > Gateway (Гейтуей)“.
За да покажете друг дом в приложението, натиснете името на дома на началния екран и изберете предпочитания дом.
Ако сте забравили паролата за акаунта си във VELUX, натиснете „Forgot your password?“ (Забравена парола?) на екрана за влизане и следвайте инструкциите в имейла. Ако не получите имейл, проверете папката за нежелана поща.
Можете да поканите и да споделите достъпа с нов потребител, като отворите приложението и намерите: „Settings (Настройки) > Guest management (Управление на гости) > Invite a user (Покана към потребител)“.
Ще получите автоматично известие, когато излезе нова версия. Отидете на страницата за изтегляне и приемете актуализацията, ако не сте активирали автоматични актуализации.
За да приведете прозореца или слънцезащитния продукт VELUX до желано положение, можете да използвате приложението или дистанционното управление. От приложението изберете стаята и превъртете надолу, докато видите продукта, който искате да управлявате. Плъзнете бутона на лентата за управление, за да зададете желаното положение. Освободете го, за да стартирате движението. Винаги можете да спрете движението, като натиснете бутона „Stop“ (Стоп).

Забележка: За бързо управление натиснете иконите на продукта от всяка страна на плъзгача – така продуктът ще премине директно в крайната позиция.
За да спрете движението на продукт, използвайте дистанционното управление или приложението. Натиснете бутона „Stop“ (Стоп) на началния екран или на екрана на стаята в приложението.
Има два начина за временно спиране на автоматичното управление:
– Ръчно регулирайте продукта до ново положение – от приложението или от дистанционно управление VELUX. Това ще изолира продукта от по-нататъшно автоматично управление до следващото автоматично управление.
– Използвайте контролния център горе вдясно (трите точки), за да поставите на пауза ("Pause") цялото автоматично управление за тази конкретна стая. За да активирате отново автоматичното управление, изберете "Restart" (Рестартиране) в контролния център или просто изчакайте да стартира следващото автоматично управление.

За да отворите прозореца си до безопасното положение за проветряване, плъзнете бутона на лентата за управление хоризонтално, докато достигне иконата „заключено проветряване“.

Забележка: Иконата „заключено проветряване“ няма да се показва, ако прозорецът ви няма вентилационен отвор.

Аксесоарите, които са монтирани на прозорец, също ще бъдат групирани с прозореца в приложението. За да намерите конкретен продукт, изберете стаята с прозореца и превъртете надолу, докато видите прозореца или слънцезащитния продукт, който ще бъде управляван.
В приложението не може да бъде създадено лично групиране на продукти.
Ако искате да управлявате всички продукти от един тип в дадена стая, изберете екрана на стаята и опцията за група под стойностите на сензора. Промяната на позицията на плъзгача вече управлява всички продукти от този тип. За да получите индивидуално управление, изберете опцията Устройство.

Друг вариант е да управлявате всички продукти от един тип от сензора за вътрешен климат в стаята. Тези групи винаги са прозорци, външни ролетни щори или щори.
Всички команди за управление, изпратени от приложението, изискват интернет връзка между мобилното устройство и гейтуея. Ако тази комуникационна връзка бъде прекъсната, приложението не може да се използва, докато връзката не бъде установена отново. Самият гейтуей ще продължи да осигурява автоматично управление в продължение на 2 дни без достъп до интернет. След това спира, тъй като метеорологичните данни няма да бъдат актуализирани.
Можете да промените настройките за автоматично управление по всяко време. За да промените настройките, отворете приложението и намерете: „Settings (Настройки) > Schedule & Automations (Графици и Автоматизации)“ и въведете предпочитанията си за всяка стая поотделно.
Да, с приложението е възможно временно да се отмени защитата на сензора за дъжд. Първия път, когато отворите прозореца, той е ограничен до положение за проветряване и бивате информирани: "It's raining" (Вали дъжд). Ако отново отворите прозореца с помощта на плъзгача за позиция, е позволено отваряне до 50%. След 15 минути прозорецът отново се затваря автоматично, осигурявайки пълна защита от дъжд.

Забележка: НЕ е възможно да се отмени защитата на сензора за дъжд за по-стари електрически задвижвани прозорци и за прозорци за плосък покрив.
Можете да преименувате дома си, стая или продукти по всяко време. За да преименувате дома си, отворете приложението и намерете: „Settings (Настройки) > Home management (Управление на дома) > Name of House (Име на дома)“ и въведете предпочитанията си. За да преименувате стая, отворете приложението и намерете: „Settings (Настройки) > Home management (Управление на дома) > Room (Стая)“ и въведете предпочитанията си. За да преименувате продукт, отворете приложението и намерете: „Settings (Настройки) > Home management (Управление на дома) > Room (Стая) > Product (Продукт)“ и въведете предпочитанията си.
 
Важно: Когато задавате имена на стаите и продуктите, внимавайте да не използвате типа стая в името на продукта, тъй като това ще доведе до конфликт на имената. Запазете имената на типовете стаи (баня, кухня и т.н.) за стаите и имената на типовете продукти (прозорец, щора и т.н.) за продуктите. Това ще създаде най-добрата интеграция с гласовите команди на Siri (Apple HomeKit). Ако използвате английски език за Siri, наименувайте стаите и продуктите си с английски имена/думи за най-добра функционалност.
Приложението ще ви уведоми автоматично, когато някоя от батериите на сензорите или превключвателя за излизане трябва да се смени. Ако искате да премахнете известията на VELUX ACTIVE, можете да ги управлявате всичките, като отворите приложението и намерите: „Settings (Настройки) > Notifications (Известия)“.
Можете да управлявате стандартните известия на VELUX ACTIVE with NETATMO и VELUX App Control, като отворите приложението и намерите: „Settings (Настройки) > Notifications (Известия)“. Засега не е възможно да се създават нови известия във VELUX ACTIVE или VELUX App Control.

Двата червени бутона на първоначалния екран, обозначени със слънце и луна, се използват за бързо и лесно управление на слънцезащитните ви продукти. При натискане на бутона със слънце всички слънцезащитни продукти в дома се вдигат (Добро утро). При натискане на бутона с луна всички слънцезащитни продукти в дома се спускат (Лека нощ).

Да, можете да промените „Lock“ (Заключване), така че също да спуска всички слънцезащитни продукти при излизане, или сценария „Good night“ (Лека нощ), така че също да затваря всички прозорци при спускане на слънцезащитните продукти. За да промените сценариите, отворете приложението и намерете: „Settings (Настройки) > Quick actions (Бързи бутони)“.

Бутонът за заключване и превключвателят за излизане се използват за превключване на контролера за вътрешен климат VELUX ACTIVE в защитен режим (навън), когато не сте у дома. Тогава отварянето на прозорците ви е ограничено само до вентилационния отвор/без отваряне (прозорци без вентилационен отвор). При натискане на „closed lock“ (затворено/заключено) се настройва безопасен режим/навън. При натискане на „open lock“ (отворено/отключено) се настройва незащитен режим/у дома.

Забележка: Настройването на състоянията в приложението е същото като натискането на превключвателя за излизане.

VELUX ACTIVE with NETATMO и VELUX App Control имат защита, за да предотвратят неупълномощени потребители да отключват дома ви. За отключване се изисква да извлечете конкретен ключ за удостоверяване от гейтуея на смартфона си. Потребителите, които нямат този ключ, не могат да отключват дома чрез приложението.

Има два начина за извличане на този ключ:
– Ключът се извлича автоматично по време на инсталирането на гейтуея.
- Ключът се извлича като натиснете червената лента за предупреждение с име "Authentication required" (Изисква се удостоверяване) и след това следвате инструкциите.
(уверете се, че смартфонът и гейтуеят са близо един до друг (приблизително 20 см) и двата са свързани към една и съща Wi-Fi мрежа)

Защитният ключ се запаметява директно на смартфона от съображения за сигурност. Трябва да извлечете нов ключ, ако смените смартфона или устройството си или ако излезете от акаунта си.

Забележка: Винаги можете да отключите дома си с помощта на ключ за бързо затваряне.
VELUX ACTIVE го интерпретира като упълномощен потребител и счита за безопасно да отключи дома, когато командата за управление е получена от дистанционно управление.

Измервания и автоматизация

Алгоритмите на VELUX ACTIVE могат да бъдат регулирани, така че да отговарят на личните ви предпочитания. Ако искате да увеличите или намалите чувствителността на параметрите на вътрешния климат или искате да дефинирате период на неактивност, това може да стане, като отворите приложението и намерите: „Settings (Настройки) > Active Control (Активен контрол)“.
Данните за времето навън се използват за регулиране на времетраенето и степента на отваряне на прозореца по време на проветряване и за предотвратяване на отварянето на прозореца, когато вътрешният климат не може да се подобри. Данните за времето се използват също за регулиране на слънцезащитните продукти, за да се предотврати потенциално прегряване, преди то да се случи.
Когато сензорът за вътрешен климат се инсталира и алгоритмите за управление се активират в приложението, VELUX ACTIVE автоматично ще управлява всички покривни прозорци и всички слънцезащитни продукти в стаята.
VELUX ACTIVE и VELUX App Control ще продължат да работят по време на прекъсвания на интернет. Приложението регулира вътрешния климат и слънцезащитата в съответствие с последната зададена настройка, приложена преди прекъсването (режим навън, зададена настройка за ръчно управление и др.). След два дни застава на пауза, тъй като няма актуализирани метеорологични данни. Продължава само управлението на слънцезащитни продукти сутрин и вечер.

По време на прекъсване на връзката с интернет обаче няма да можете да използвате приложението (т.е. не може да се управляват продукти, не се показват измерени параметри на вътрешния климат и не може да се променят настройки). Функционирането на приложението се активира отново на всички свързани устройства при възстановяване на връзката с интернет. Може да са необходими няколко минути на гейтуея да се свърже отново след възстановяване на връзката с интернет.

По време на прекъсване на електрозахранването функционалностите VELUX ACTIVE и VELUX App Control няма да бъдат налични. Все пак ще можете да управлявате продуктите със соларно захранване VELUX с помощта на дистанционното управление. Когато захранването се възстанови, гейтуеят ще ви свърже автоматично към рутера и облачните сървъри. Имайте предвид, че това може да отнеме няколко минути.
За да се гарантира пълна сигурност на дома ви, гейтуеят VELUX ще премине автоматично в защитен режим (режим навън) след прекъсване на захранването. Това предотвратява отварянето на прозорците, ако злонамерен човек прекъсне захранването отвън.
Да, можете да използвате приложението, за да зададете период, след който прозорецът ви да се затвори автоматично (например проветряване на банята, базирано на време). За да зададете периода, натиснете иконата на контролния център (трите точки) в горния ъгъл на екрана на стаята и настройте таймер. При изтичане на времето на таймера прозорецът ще се затвори автоматично. Автоматизираното управление ще се възобнови автоматично в началото на следващата програмирана автоматична настройка на VELUX ACTIVE.
Можете да настроите периода, след който прозорецът ви ще се затвори автоматично, според собствените си нужди. По подразбиране периодът е зададен на 15 минути, но може да се настройва на всяка стойност между 5 и 60 минути.
Не. VELUX ACTIVE не предоставя възможност за задаване на график за отваряне и затваряне на прозорците и/или слънцезащитните продукти. Ако използвате VELUX ACTIVE на iPhone, можете да зададете график в приложението Apple Home – вижте поддръжката на Apple HomeKit.
Да, възможно е да изключите или спрете VELUX ACTIVE, за да избегнете автоматичното управление на прозорците и слънцезащитните продукти. Отворете приложението и намерете: „Settings (Настройки) > Schedule & Automations (Графици и Автоматизации)“, за да изключите автоматичното управление в дома. Или запазете активирано автоматичното управление в определени стаи, като отворите приложението и намерите: „Settings (Настройки) > Schedule & Automations (Графици и Автоматизации) > Room (Стая) > Parameters (Параметри) > Enable this automation (Активирайте тази автоматична настройка)“.
Да, възможно е да изключите VELUX ACTIVE with NETATMO и VELUX App Control временно в една (или всички) стаи, за да избегнете автоматичното управление на прозорците и слънцезащитните ви продукти през нощта. Отворете приложението и намерете: „Settings (Настройки) > Schedule & Automations (Графици и Автоматизации) > Room (Стая)“, за да зададете часовете на работа за тази стая (например от 8:00 до 21:00 часа). Повторете тази стъпка за всяка стая.
Да, възможно е да изключите VELUX ACTIVE или VELUX App Control в една стая, като запазите автоматичното управление в другите стаи. Отворете приложението и намерете: „Settings (Настройки) > Schedule & Automations (Графици и Автоматизации)“ и изберете стаята, в която искате да изключите VELUX ACTIVE или VELUX App Control. Вече можете да зададете часовете за работа за стаята, или да премахнете отметката от „Enable this automation (Активирайте тази автоматична настройка)“, за да изключите планираното управление за тази стая.
Да, можете да решите според желанията си кога могат да работят VELUX ACTIVE или VELUX App Control. Можете да зададете индивидуален график за всеки ден от седмицата и/или дори можете да зададете конкретни периоди всеки ден. Прочетете повече за функцията Schedule and Automations (Графици и Автоматизации) тук, за да разберете как да правите свои собствени автоматични настройки.
Температурата в стаята се измерва от сензора за вътрешен климат. Температурата се измерва на всеки 20 секунди в диапазона 0 – 50°C/32 – 122°F.
Разликата в измерванията на температурния сензор VELUX ACTIVE и тези на друг термометър в стаята може да се дължи на неправилно място на поставяне на сензора. Проверете дали сензорът не е поставен на място, изложено на директна слънчева светлина, над нагревателен елемент, зад перде, близо до отворен прозорец или врата. Свалете сензора и го преместете на друго място.
Влажността се измерва от сензора за вътрешен климат, монтиран на стената в стаята. Показанието на влажността се актуализира на всеки 20 секунди и се измерва в диапазона 0 – 100% с точност ± 3%.
Нивото на въглероден диоксид (CO2) в стаята се измерва от сензора за вътрешен климат, монтиран на стената в стаята. Показанието на СО2 се актуализира на всеки 5 минути и се измерва в диапазона 0 – 5000 ppm.
Ако не се показват стойности на измервания в приложението, това може да се дължи на проблем с батерията или комуникацията.
 
Най-напред проверете нивото на заряда на батерията на сензора.
– Проверете нивото на заряда на батерията на сензора, като отворите приложението и намерите: „Settings (Настройки) > Home management (Управление на дома) > Room (Стая) > Sensor switch (Сензорен превключвател) > Battery level (Ниво на батерията)“.
– Извадете батериите, изчакайте няколко секунди, преди да ги поставите отново, и след това проверете дали LED индикаторът мига от предната страна на превключвателя.
 
След това проверете качеството на безжичния сигнал между сензора и гейтуея.
– Проверете качеството на безжичния сигнал на сензора, като отворите приложението и намерите: „Settings (Настройки) > Home management (Управление на дома) > Room (Стая) > Sensor switch (Сензорен превключвател) > Radio signal (Безжичен сигнал)“.
– Преместете сензора по-близо до гейтуея.
Сензорът за дъжд, доставен с прозореца ви VELUX (или комплект за моторно задвижване), е свързан директно с моторното управление. Не се предава информация към приложението, когато бъде разпознат дъжд, и прозорецът се затваря (разпознаването на дъжд се извършва локално от дръжката на прозореца). Приложението VELUX ACTIVE само ще предупреди за дъжда, ако прозорецът (моторът) се отвори, когато вали.

Ако някои или всички стойности на сензора липсват, сензорът ви може да е недостъпен (това ще се показва в приложението). Проверете батериите на сензора и ги сменете при нужда. Ако липсва само стойността на въглеродния диоксид (CO2), но нивата на влажността и температурата се показват правилно, изчакайте 5 – 10 минути, за да видите дали ще се покаже измерване. Нивото на CO2 се измерва само на всеки 5 минути и това може да възникне при смяна на батерията.

Ако никое от тези действия не доведе до показване на стойностите на сензора, той трябва да се смени.

Забележка: Измерванията на CO2 няма да се показват до 12 часа след първоначалното инсталиране поради калибрирането на сензора.

Батериите на сензора и превключвателя за излизане имат стандартен живот 2 години при нормална работа. Сензорът и превключвателят за излизане ще останат напълно функционални до 7 дни след преминаване в състояние на изтощена батерия.

Моите данни

По време на инсталиране на VELUX ACTIVE ще бъдете помолени да създадете акаунт с имейла си и парола. Имейлът ви се съхранява на защитен облачен сървър. VELUX няма достъп до паролата ви. Ако инсталирате гейтуея си VELUX чрез Apple HomeKit, няма да се съхраняват никакви данни.
 
Ако го инсталирате чрез приложението VELUX ACTIVE, ще съхраняваме данните ви за гейтуея и настройката на системата с цел обслужване и оптимизиране на продукта.
 
Съхраняваме личната ви информация, докато акаунтът ви е активен, и 6 месеца след прекъсване на връзката с продуктите.
 
За пълен общ преглед на видовете лични данни, които съхраняваме, вижте Правилата за поверителност за VELUX ACTIVE
Данните на VELUX ACTIVE се съхраняват в защитен център за данни, управляван от NETATMO. До данните имат достъп само VELUX A/S, NETATMO и местната търговска компания VELUX. Центърът за данни се намира в ЕС.
Данните на VELUX ACTIVE не са видими за други организации освен за VELUX A/S, NETATMO и до известна степен за местната търговска компания VELUX.
VELUX ACTIVE събира данни, за да може да регулира ефективно вътрешния ви климат. Данните се използват с цел обслужване и оптимизация на продуктите и за маркетингови цели, ако сте ни дали съгласието си. За пълен общ преглед на видовете лични данни, които съхраняваме, вижте Правилата за поверителност за VELUX ACTIVE

Ако искате да видите отчет за личните данни, които сме съхранили, пишете на: active-support@velux.com

Можете да променяте имейл адреса си и имената на домове, стаи, прозорци, щори и външни ролетни щори в приложението VELUX ACTIVE. Ако имате други искания, пишете на: active-support@velux.com
Ако искате да се премахне информацията, съхранявана от VELUX, ще трябва да подадете искане за изтриване на акаунта ви във VELUX ACTIVE. Когато нулирате гейтуея си, ние ще изтрием личната ви информация в рамките на срока, определен в Правилата за поверителност за VELUX ACTIVE. Ако искате информацията да бъде премахната незабавно, пишете на: active-support@velux.comс искане за изтриване. За повече подробности вижте Условията за използване на VELUX ACTIVE.

VELUX Групата се ангажира да предотвратява инциденти като хакване и злоупотреба с данни. За да гарантираме това, ние използваме голям брой механизми за техническа, административна и физическа сигурност, предназначени да защитават данните, събирани от VELUX ACTIVE. Моля, обърнете внимание, че въпреки усилията ни за защита на Вашите данни, нито едно решение за сигурност не е идеално, нито непроницаемо.
Ако, при някакви обстоятелства, забележите злоупотреба с личните данни, предполагаемо нарушение, IT проблем или други подобни, свързани с VELUX ACTIVE, моля въведете следната информация тук.

  1. Вид инцидент и описание (Какво сте забелязали?)
  2. Кога е възникнал инсидента? 
  3. Къде сте забелязали инцидента? (на каква уеб страница, страници или подобни)
  4. Има ли засегнати лица? (дали изтичането на данни съдържа лична информация за лицата? Ако да, кой?)
  5. Кой е информиран за този инцидент?

Ние ще отговорим на Вашите запитвания незабавно.

Вашата поверителност и сигурност ще бъдат защитени от функцията Уязвимост на телефона в приложението VELUX ACTIVE, ако следвате нашите препоръки по-долу. Това важи само за Android потребители, тъй като iOS работи на различен принцип.


Поверителността на вашите данни е много важна за нас. Пропуските в сигурността могат да представляват заплаха за поверителността на вашите данни. За да подобрим сигурността на телефона ви, даваме препоръки в приложението. Следвайте нашите съвети, за да подобрите максимално сигурността на телефона си. Също така не забравяйте да актуализирате версията на Android.


1. Парола или шаблон за заключен екран:
Наличието на шаблон или код за заключен екран не позволява на други хора да имат достъп до вашите приложения и пароли. Силно препоръчваме да настроите парола или шаблон за отключване на телефона си.


2. Достъп до системни файлове (root достъп):
Ако телефонът ви е в root режим, той позволява на всяко приложение достъп до други приложения в системата. Силно препоръчваме да използвате стандартен режим на използване (без root достъп).


3. Неофициално приложение или невалиден сертификат:
Може да намерите приложение VELUX ACTIVE на друго място, освен в Google Play. Неофициалното приложение може да не е толкова надеждно, колкото официалното. Силно препоръчваме да го премахнете и да инсталирате официалното приложение от Google Play.


4. Актуализация на операционната система на телефона:
Силно препоръчваме да инсталирате най-новата системна актуализация на телефона си, тъй като тя го предпазва от заплахи за сигурността.

HomeKit

Можете да използвате Apple HomeKit за управление на продуктите си VELUX чрез Siri (гласовия помощник на Apple). Използвайте гласа си, за да отворите прозореца, да спуснете щорите или да попитате какво е моментното състояние на въздуха в дома ви. Apple HomeKit ви позволява да създавате сценарии, които свързват продуктите ви VELUX с други устройства, съвместими с HomeKit.
Ако Apple HomeKit не работи с покривните ви прозорци VELUX, проверете синхронизацията на данните ви:
– Извадете кабела (изключете) гейтуея за поне 30 секунди и го пъхнете отново.
– Изчакайте да завърши синхронизацията с iCloud на всички свързани устройства, които използват един и същ акаунт в Apple.
 
Можете да извършите принудителна синхронизация, като свържете своя iPhone към зарядното и го рестартирате. Ако това не работи, трябва да нулирате конфигурацията на HomeKit и да го свържете отново.
HomeKit използва защитен локален протокол, предоставен и разработен от Apple. Apple HomeKit изисква да сте си у дома и да сте свързани към Wi-Fi мрежата. VELUX ACTIVE приема това за безопасно и отключва дома ви при изпълнение на команда на Apple HomeKit. До HomeKit може да се осъществи достъп, когато сте извън дома си, само ако използвате домашен концентратор на Apple (като например Apple TV или iPad).
 
Забележка: Внимавайте при използването на автоматизираните функции на HomeKit, когато сте навън, тъй като това може да доведе до отключване на дома ви.
За да управлявате продуктите си със Siri и Apple HomeKit, когато не сте вкъщи (не сте свързани към домашната си Wi-Fi мрежа), трябва да настроите устройство като домашен концентратор на HomeKit. Това може да бъде:
 – Apple TV4 с tvOS 10 или по-нова версия.
 – iPad с iOS 10 или по-нова версия.
Можете да използвате гласовото управление Siri, като натиснете бутона за начало или страничния бутон или като кажете думите: „Hey Siri“. За да използвате командата „Hey Siri“ на устройството си, трябва да я активирате, като влезете на: Settings (Настройки) > Siri & Search (Siri и търсене) > Listen for „Hey Siri“ (Слушане на „Hey Siri“).
 
Съвет! Когато задавате имена на стаите и продуктите си, трябва да внимавате да не използвате типа стая в името на продукта, тъй като това може да доведе до конфликт на имената. Запазете имената на типовете стаи (баня, кухня) за стаите и имената на типовете продукти (прозорец, щора) за продуктите. Това ще осигури също оптимална интеграция с гласовите команди на Siri (Apple HomeKit). Ако използвате английски език за Siri (за най-добро разпознаване на гласа), трябва да наименувате стаите и продуктите си с английски думи за най-добро функциониране.
По време на настройване на VELUX ACTIVE ще бъдете помолени да сканирате кода за настройка на HomeKit с камерата на устройството.
 
8-цифровият код на Apple HomeKit (xxx-xx-xxx) може да се намери върху:
– етикета от задната страна на гейтуея;
– последната страница на ръководството за бързо стартиране, включено в доставения комплект.
 
Можете също да въведете кода ръчно, ако не можете да го сканирате с камерата на устройството.
 
Ако не сте конфигурирали HomeKit по време на първоначалната инсталация, направете това просто като изберете: „Settings (Настройки) > Home management (Управление на дома) > Gateway (Гейтуей) > Set up HomeKit (Настройка на HomeKit)“.
Можете да споделите управлението на аксесоарите HomeKit с други хора, ако те използват iOS 10 или по-нова версия и са влезли в iCloud.
 
За да споделите управлението, ще трябва или да сте си у дома, или да имате настроен домашен концентратор, когато изпращате покана.
 
В приложението VELUX ACTIVE with NETATMO намерете: „Settings (Настройки) > Home management (Управление на дома) > HomeKit > Invite (Покана)“.
 
В приложението Apple Home намерете: „Иконата на стрелка в горния ляв ъгъл > Invite (Покана) > Въведете Apple ID на лицето, използван с iCloud > Send Invite (Изпращане на покана)“.

Да, можете да инсталирате гейтуея с помощта на Apple HomeKit (но не приложението VELUX ACTIVE with NETATMO). Следвайте инструкциите, предоставени в тази връзка.

Забележка: За тези инсталации можете да използвате само функционалността, осигурявана от Apple HomeKit и приложението Apple Home. Автоматичните алгоритми ACTIVE не са включени в Apple HomeKit и до тях може да се осъществява достъп само чрез приложението VELUX ACTIVE.

При нулиране на сдвояването с HomeKit на гейтуея си, ще премахнете:

– Wi-Fi връзката между гейтуея и рутера.
– Сдвояването на HomeKit с гейтуея.

Сдвояването с продуктите, сензора и превключвателя за излизане VELUX ще остане непроменено. 
За да извършите нулиране на HomeKit: 

– Натиснете и задръжте бутона, обозначен с икона на зъбно колело.
– Когато видите LED индикаторът да мига в червено, освободете бутона и го натиснете още веднъж бързо, за да потвърдите нулирането.
– Гейтуеят сега ще се нулира и рестартира автоматично.
– Когато LED индикаторът мига в бяло, гейтуеят е готов за ново сдвояване с HomeKit.
– Отворете приложението си Home и добавете гейтуея като нов аксесоар в HomeKit.
Можете да актуализирате Wi-Fi конфигурацията си, в случай че искате да смените интернет доставчика си. 
За да извършите актуализиране на Wi-Fi:

– Натиснете и задръжте бутона, обозначен с икона на зъбно колело.
– Освободете бутона, когато видите, че LED индикаторът мига в бяло.
– Отворете настройките на iOS на устройството си и отворете раздела „Wi-Fi“.
– Изберете гейтуея си в раздела „SET UP NEW DEVICE …“ (Настройка на ново устройство). 
– Следвайте инструкциите, за да актуализирате Wi-Fi конфигурацията.