Поддръжка на VELUX ACTIVE with NETATMO

Най-популярните въпроси

VELUX AVTIVE гейтуей е ограничен до максимум 5 броя ключове за бързо затваряне. Ако са необходими повече от 5 броя, трябва да разделите къщата си на два дома и да използвате един гейтуей за всяка част от къщата.

Поставете гейтуея на централно място, за да осигурите стабилна безжична връзка към всички свои продукти VELUX и към Wi-Fi рутера. Силата на Wi-Fi сигнала може да се покаже, като влезете в: „Settings (Настройки) > Home management (Управление на дома)“ в приложението VELUX ACTIVE with NETATMO. След като определите оптималната позиция, можете да монтирате гейтуея VELUX ACTIVE на стената с помощта на монтажната конзола.

Ако искате да използвате VELUX ACTIVE за създаване на по-здравословен вътрешен климат, но нямате електрически покривен прозорец, можете да добавите комплекта със соларен мотор за покривни прозорци с ръчно управление. Посетете Аксесоари VELUX INTEGRA за повече информация относно електрическите продукти за модернизиране и съвместимостта.

 

За да свържете гейтуея към нова Wi-Fi точка за достъп (рутер), отидете в приложението и намерете: „Settings (Настройки) > Home management (Управление на дома) > Gateway (Гейтуей) > Setup Wi-Fi (Настройка на Wi-Fi)“. Сега ще бъдете инструктирани да въведете идентификационния код на своята Wi-Fi точка за достъп.

За да получите най-добри условия за точни измервания, поставете сензора, като следвате указанията по-долу:
  – Поставете сензора в обхвата, на подходяща височина на стената (90 – 170 cm)
  – Не поставяйте сензора от вътрешната страна на външна стена.
  – Не поставяйте сензора, така че да е изложен на пряка слънчева светлина.
  – Не поставяйте сензора над нагревателни елементи или радиатори.
  – Не поставяйте сензора зад пердета, мебели или други препятствия.

Бутонът за заключване и превключвателят за излизане се използват за превключване на контролера за вътрешен климат VELUX ACTIVE в защитен режим (навън), когато не сте у дома. Тогава отварянето на прозорците ви е ограничено само до вентилационния отвор/без отваряне (прозорци без вентилационен отвор). При натискане на „closed lock“ (затворено/заключено) се настройва безопасен режим/навън. При натискане на „open lock“ (отворено/отключено) се настройва незащитен режим/у дома.

Забележка: Настройването на състоянията в приложението е същото като натискането на превключвателя за излизане.

Ако гейтуеят вече е инсталиран, можете да намерите MAC адреса в приложението VELUX ACTIVE. Отидете на: Settings (Настройки) > Home management (Управление на дома) > Gateway (Гейтуей) > MAC address (MAC адрес) и потърсете кода от 12 знака: „70: ee :50: xx: xx: xx“. Ако не сте инсталирали гейтуея, можете да намерите MAC адреса отпечатан от задната страна на гейтуея. Потърсете кода от 7 знака във формат „g:xx:xx:xx“ (последната част от серийния номер на гейтуея, който се намира на третия ред).

За да придвижите прозореца или слънцезащитния продукт VELUX до желано положение, можете да използвате приложението или дистанционното управление. От приложението изберете стаята и превъртете надолу, докато видите продукта, който искате да управлявате. Плъзнете бутона на лентата за управление, за да зададете желаното положение. Освободете го, за да стартирате движението. Винаги можете да спрете движението, като натиснете бутона „Stop“ (Стоп).

За да добавите допълнителен сензор към решението си VELUX ACTIVE, отворете приложението и намерете: „Settings (Настройки) > Install new products (Инсталиране на нови продукти) > Install additional switch (Инсталиране на допълнителен превключвател)“ и следвайте инструкциите.

Guidance for Setup

Съвместимост

Приложението е налично за iOS 9.0 или по-нова версия в Apple App Store и за Android 5.0 или по-нова версия в Google Play.
Можете да свържете до 15 потребители към един гейтуей.
Можете да управлявате до 5 различни жилища от приложението.
VELUX ACTIVE изисква частна Wi-Fi мрежа. Той не може да се конфигурира за обществена точка за достъп или корпоративна мрежа. Необходима ви е 2,4 GHz (802.11 b/g/n) Wi-Fi с настройки за защита за частна мрежа WEP, WPA или WPA2.
VELUX ACTIVE може да управлява до 200 продукта. Apple HomeKit поддържа максимум 100 продукта.

Ако искате да използвате VELUX ACTIVE за създаване на по-здравословен вътрешен климат, но нямате електрически покривен прозорец, можете да добавите комплекта със соларен мотор за покривни прозорци с ръчно управление. Посетете Аксесоари VELUX INTEGRA за повече информация относно електрическите продукти за модернизиране и съвместимостта.

 

VELUX AVTIVE гейтуей е ограничен до максимум 5 броя сензори. Ако са необходими повече от 10 броя сензори, трябва да разделите къщата си на два дома и да използвате един гейтуей за всяка част от къщата.
VELUX AVTIVE гейтуей е ограничен до максимум 5 броя ключове за бързо затваряне. Ако са необходими повече от 5 броя, трябва да разделите къщата си на два дома и да използвате един гейтуей за всяка част от къщата.
Към днешна дата, VELUX ACTIVE with NETATMO е съвместима с Apple HomeKit и Google Home. Amazon Alexa все още не се поддържа, тъй като в продукта на Amazon няма умение за прозорци. Това означава, че Amazon Alexa не може да отваря и затваря прозорци от тяхната система.

Настройки и инсталиране

Наличие на проблем (бъг) в iOS 14.2 пречи на цялостната конфигурация на VELUX ACTIVE през Wi-Fi.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Това НЕ влияе на ежедневната употреба на Вашата апликация VELXU ACTIVE. Единствено първоначалната настройка на продукта и неговото реконфигуриране през Wi-Fi са засегнати от проблема.

Ако сте обновили Вашето iOS устройство с версия 14.2, ето заобиколен начин да настроите VELUX ACTIVE:


ИЗПОЛЗВАЙТЕ НАСТРОЙКИТЕ НА iOS ЗА Wi-Fi

Можете да използвате iOS настройките за Wi-Fi, за да конфигурирате Вашия продукт. Моля следвайте стъпките по-долу.

 1. Отворете Вашата апликация VELUX ACTIVE.

 2. В случай, че:
  1. се опитвате да реконфигурирате Wi-Fi мрежата на Вашия продукт, влезте в Настройки (Settings) > Управление на дома (Home Management) >  VELUX гейтуей (VELUX Gateway) > Настрой Wi-Fi (Setup Wi-Fi)
  2. настройвате продукта за първи път, изберете VELUX ACTIVE от списъка.
 3. Следвайте стъпките в апликацията, за да включите VELUX ACTIVE в режим за конфигурация.

 4. Когато видите този екран, отидете до Вашите iOS Wi-Fi настройки, БЕЗ да излизате от Вашата VELUX ACTIVE апликация. 5. Изчакайте Вашия продукт да се появи на екран, в секцията “Настрой ново устройство“ (Set up new device). Това може да отнеме няколко минути. 6. Изберете Вашата Wi-Fi мрежа в списъка и натиснете „Напред“ (Next) 7. Когато се появи екран „Настройките са завършени“ (Setup Complete), веднага се върнете в апликацията VELUX ACTIVE. 8. Следвайте стъпките в апликацията, за да завършите настройките.

Ако използвате Android устройство, или iOS устройство, което не е било обновено до версия 14.2, можете да завършите инсталирането на VELUX ACTIVE, без да минавате през тези стъпки.

Вижте видеоръководството или следвайте стъпките по-долу:
1) Изтеглете приложението VELUX ACTIVE от Apple App Store или Google Play. Не изтегляйте приложението от други сайтове освен от Apple App Store или Google Play. Ако приложението вече е инсталирано на смартфона ви, изтрийте го и изтеглете най-новата версия.
2) Свържете гейтуея VELUX ACTIVE към главното захранване.
3) Свържете мобилното си устройство към Wi-Fi мрежата, която имате намерение да използвате за гейтуея.
4) Следвайте инструкциите за инсталиране в приложението:
    – Създайте акаунт във VELUX (или използвайте съществуващия си акаунт).
    – Свържете/сдвоете гейтуея с рутера си.
    – Сдвоете всички сензори и превключватели за излизане с гейтуея.
    – Копирайте всички продукти от дистанционното(ите) си устройство(а) в гейтуея.
    – Създайте дома си в приложението, като дефинирате стаи и поставите продуктите в тях.
Вашето решение VELUX ACTIVE сега е готово за използване.
 
Важно: Когато задавате имена на стаите и продуктите, внимавайте да не използвате типа стая в името на продукта, тъй като това ще доведе до конфликт на имената. Запазете имената на типовете стаи (баня, кухня и т.н.) за стаите и имената на типовете продукти (прозорец, щора и т.н.) за продуктите. Това ще създаде най-добрата интеграция с гласовите команди на Siri (Apple HomeKit). Ако използвате английски език за Siri, наименувайте стаите и продуктите си с английски имена/думи за най-добра функционалност.

Ако гейтуеят вече е инсталиран, можете да намерите MAC адреса в приложението VELUX ACTIVE. Отидете на: Settings (Настройки) > Home management (Управление на дома) > Gateway (Гейтуей) > MAC address (MAC адрес) и потърсете кода от 12 знака: „70: ee :50: xx: xx: xx“. Ако не сте инсталирали гейтуея, можете да намерите MAC адреса отпечатан от задната страна на гейтуея. Потърсете кода от 7 знака във формат „g:xx:xx:xx“ (последната част от серийния номер на гейтуея, който се намира на третия ред).

За устройства с iOS (Apple) отидете в Apple App Store, а за устройства с Android – в Google Play. Потърсете VELUX ACTIVE Indoor Climate Control и изтеглете приложението.
Да, възможно е, но е препоръчително да инсталирате сензор във всяка стая, за да се възползвате изцяло от системата за управление на вътрешния климат VELUX ACTIVE. Можете да пропуснете регистрацията на сензорите по време на инсталиране, ако изберете „It's done“ (Направено е), когато приложението иска от вас да поставите батерии в превключвателите, и след това натиснете „All my switches are here“ (Всички мои превключватели са тук) на следващия екран след завършване на търсенето.
Има два начина за добавяне на нов потребител към съществуващо решение VELUX ACTIVE:
1. Новият потребител получава информация относно имейла и паролата за акаунта и просто влиза в същия акаунт като съществуващия потребител.
2. Съществуващ потребител може да покани и да предостави достъп на нов потребител. Това се извършва в приложението в: „Settings (Настройки) > Guest Management (Управление на гости) > Invite a user (Покана към потребител)“.
 
Забележка: Тъй като VELUX ACTIVE е много защитен, новият потребител трябва да извлече защитен ключ от гейтуея, за да получи пълен достъп (следвайте инструкциите в изскачащите съобщения в приложението).

Можете да изтеглите приложението на новото си устройство и да влезете със съществуващия си акаунт.

Забележка: VELUX ACTIVE е много защитен – трябва да извлечете защитен ключ от гейтуея, за да получите пълен достъп (следвайте инструкциите в изскачащите съобщения в приложението).

Да, до VELUX ACTIVE може да се осъществява достъп от всяко мобилно устройство – Apple или Android. 
Трябва да видите бял LED индикатор до конектора на захранващия кабел на гейтуея VELUX ACTIVE. Уверете се, че захранващият кабел е свързан към гейтуея и че превключвателят за захранването е включен. Ако вече е свързан, извадете кабела от гейтуея за 10 секунди и го пъхнете отново.

Поставете гейтуея на централно място, за да осигурите стабилна безжична връзка към всички свои продукти VELUX и към Wi-Fi рутера. Силата на Wi-Fi сигнала може да се покаже, като влезете в: „Settings (Настройки) > Home management (Управление на дома)“ в приложението VELUX ACTIVE with NETATMO. След като определите оптималната позиция, можете да монтирате гейтуея VELUX ACTIVE на стената с помощта на монтажната конзола.

Трябва да създадете нова инсталация, когато сменяте гейтуея. От съображения за сигурност не можете да прехвърляте информация от един гейтуей на друг, но можете да запазите съществуващия си акаунт във VELUX за новия гейтуей.

За да свържете гейтуея към своята Wi-Fi точка за достъп (рутер), смартфонът ви преди това трябва да се свърже към Wi-Fi мрежата. За показване на списък с всички налични мрежи в обхвата, Wi-Fi връзката на смартфона ви трябва да е разрешена, рутерът да е включен и вие да се намирате в обхвата на Wi-Fi.

За да подобрите силата на Wi-Fi сигнала между рутера и гейтуея, можете да ги преместите физически по-близо един до друг. Също така можете да добавите разширител на безжична мрежа към Wi-Fi мрежата си.
За да свържете гейтуея към нова Wi-Fi точка за достъп (рутер), отидете в приложението и намерете: „Settings (Настройки) > Home management (Управление на дома) > Gateway (Гейтуей) > Setup Wi-Fi (Настройка на Wi-Fi)“. Сега ще бъдете инструктирани да въведете идентификационния код на своята Wi-Fi точка за достъп.

Извадете батериите, натиснете произволен бутон на дистанционното управление и поставете отново батериите. Трябва да виждате мигаща зелена светлина от предната страна на дистанционното управление, която показва, че то се зарежда правилно. Поставете нови батерии, ако не виждате светлината или ако тя е слаба/бледа.
 
При проблеми с връзката поставете сензора/превключвателя по-близо до гейтуея (20 – 50 cm) по време на процедурата на откриване.

За да получите най-добри условия за точни измервания, поставете сензора, като следвате указанията по-долу:
  – Поставете сензора в обхвата, на подходяща височина на стената (90 – 170 cm)
  – Не поставяйте сензора от вътрешната страна на външна стена.
  – Не поставяйте сензора, така че да е изложен на пряка слънчева светлина.
  – Не поставяйте сензора над нагревателни елементи или радиатори.
  – Не поставяйте сензора зад пердета, мебели или други препятствия.

Поставете превключвателя за излизане в обхвата, на подходяща височина (90 – 120 cm), до главния вход. Можете да поставите превключвател за излизане при всеки вход на дома си.
Максималният работен обхват между сензор/превключвател за излизане и гейтуея е 300 m в свободно открито пространство или около 30 m в затворено помещение (включително стени и тавани).
Опитайте се да преместите гейтуея и превключвателите по-близо един до друг, за да подобрите силата на безжичния сигнал. Не може да се използва разширител на безжична мрежа.

Сензорният превключвател е настроен предварително да управлява всички прозорци в стаята по подразбиране. Ако стаята няма електрически прозорци, се управлява цялата външна слънцезащита. Ако не е монтирана външна слънцезащита, се управляват всички вътрешни щори.
 
Можете да редактирате тази настройка по подразбиране в приложението, като намерите: „Settings (Настройки) > Home management (Управление на дома) > Room (Стая) > Sensor switch (Сензорен превключвател) > Controlled actuators (Управлявани активиращи механизми)“. Сензорният превключвател може да управлява продуктите само в същата стая и само един тип продукти в даден момент.

За да добавите допълнителен сензор към решението си VELUX ACTIVE, отворете приложението и намерете: „Settings (Настройки) > Install new products (Инсталиране на нови продукти) > Install additional switch (Инсталиране на допълнителен превключвател)“ и следвайте инструкциите.

За да премахнете сензор от инсталацията си на VELUX ACTIVE, отворете приложението и намерете: „Settings (Настройки) > Home management (Управление на дома) > Room (Стая) > Sensor switch (Сензорен превключвател)“ и натиснете „Remove product“ (Премахване на продукт).
За да преместите сензор от една стая в друга, отворете приложението и намерете: „Settings (Настройки) > Home management (Управление на дома) > Room (Стая) > Sensor switch (Сензорен превключвател)“ и натиснете „Move product“ (Преместване на продукт).
Сензорът може да контролира само продукти, които са в стаята, където е поставен. Препоръчително е да инсталирате сензор във всяка стая, за да получите оптималното автоматично управление на продуктите си и да се възползвате от всички предимства на VELUX ACTIVE.
За да добавите допълнителен превключвател за излизане към решението си VELUX ACTIVE, отворете приложението и намерете: „Settings (Настройки) > Install new products (Инсталиране на нови продукти) > Install a new switch (Инсталиране на нов превключвател)“ и следвайте инструкциите.
Максималният работен обхват между продукт VELUX и гейтуея е 300 m в свободно открито пространство или около 30 m в затворено помещение (включително стени и тавани). Обхватът може да се увеличи двойно (60 m в затворено помещение) чрез добавяне на разширител на обхвата с io-homecontrol (KLF).
Не. Просто копирайте идентификатора на прозорците и слънцезащитните продукти от едно (или повече) свое съществуващо дистанционно управление в гейтуея. Всички съществуващи контролери ще останат непроменени.
Ако прозорецът или слънцезащитният продукт са доставени с ключ за стена (локално устройство за управление), винаги трябва да започвате сдвояването им с този ключ. Следвайте инструкциите, предоставени заедно с ключа за стена.
 
Ако имате дистанционно управление със сензорен екран VELUX (KLR 200) или дистанционно управление с дисплей VELUX (KLR 100), добавете прозореца или слънцезащитния продукт също и към това дистанционно управление. Следвайте инструкциите, предоставени заедно с дистанционното управление.
 
Събиране на всички ваши продукти в едно дистанционно управление ще опрости процеса на копиране на продуктите ви VELUX в гейтуея VELUX ACTIVE.
За да добавите нов прозорец или слънцезащитен продукт към инсталацията си на VELUX ACTIVE, отворете приложението и намерете: „Settings (Настройки) > Install new products (Инсталиране на нови продукти) > Install a new window (Инсталиране на нов прозорец)“ и следвайте инструкциите.
 
Забележка: Преди да добавите нов продукт към VELUX ACTIVE, продуктът трябва вече да е сдвоен с дистанционното управление VELUX.
Фърмуерът на гейтуея VELUX ACTIVE се актуализира автоматично, когато излязат нови функции и корекции на грешки. Уверете се, че винаги е включен и свързан към интернет.

Използване на моето приложение

За да прегледате условията за използване на VELUX ACTIVE, щракнете тук

Нивото на качеството на въздуха в дома ви се показва непрекъснато в приложението VELUX ACTIVE. Като влезете в страницата на стаята (управление на продукта), можете да видите нивата на температурата, влажността и CO2, които се измерват от сензора в тази стая.

Отидете в страницата на продукта, за да видите текущите нива на температурата, влажността и CO2 в конкретна стая. Превключете стаите, за да видите нивата в друга стая.
Според СЗО добро ниво на температурата на закрито е от 17°C до 26°C (от 63°F до 79°F). Това може да предотврати образуването на конденз, плесен или обезводняването на хората в стаята.
За да изберете като мерна единица за температурата Целзий или Фаренхайт, отворете приложението и намерете: „Settings (Настройки) > My account (Моят акаунт) > Unit system (Мерна система)“ и изберете предпочитаната мерна единица.
Според СЗО добро ниво на влажността на закрито (количеството водни пари във въздуха) е между 40% и 60%.
Според СЗО добро ниво на CO2 на закрито е под 1150 ppm.
За да проверите нивото на заряда на батерията или силата на сигнала на сензорния превключвател, отворете приложението и намерете: „Settings (Настройки) > Home management (Управление на дома) > Room (Стая) > Sensor switch (Сензорен превключвател)“.
 
За да проверите нивото на заряда на батерията или силата на сигнала на превключвателя за излизане, отворете приложението и намерете: „Settings (Настройки) > Home management (Управление на дома) > Departure switch (Превключвател за излизане)“.
 
За да проверите силата на Wi-Fi сигнала към гейтуея, отворете приложението и намерете: „Settings (Настройки) > Home management (Управление на дома) > Gateway (Гейтуей)“.
За да се покаже друг дом в приложението, натиснете „Home“ (Дом) на таблото на iOS или в менюто за настройки на Android и след това изберете предпочитания от вас дом.
Ако сте забравили паролата за акаунта си във VELUX, натиснете „Forgot your password?“ (Забравена парола?) на екрана за влизане и следвайте инструкциите в имейла. Ако не получите имейл, проверете папката за нежелана поща.
Можете да поканите и да споделите достъпа с нов потребител, като отворите приложението и намерите: „Settings (Настройки) > Guest management (Управление на гости) > Invite a user (Покана към потребител)“.
Ще получите автоматично известие, когато излезе нова версия. Отидете на страницата за изтегляне и приемете актуализацията, ако не сте активирали автоматични актуализации.

За да придвижите прозореца или слънцезащитния продукт VELUX до желано положение, можете да използвате приложението или дистанционното управление. От приложението изберете стаята и превъртете надолу, докато видите продукта, който искате да управлявате. Плъзнете бутона на лентата за управление, за да зададете желаното положение. Освободете го, за да стартирате движението. Винаги можете да спрете движението, като натиснете бутона „Stop“ (Стоп).

За да спрете движението на продукт, използвайте дистанционното управление или приложението VELUX ACTIVE. Натиснете бутона „Stop“ (Стоп) на екрана на стаята в приложението.
Има два начина за временно спиране на автоматичното управление:
– Ръчно регулиране на продукт до ново положение – от приложението или от дистанционно управление VELUX. Това ще изолира продукта от по-нататъшно управление от ACTIVE до следващата сутрин.
– Ръчно изключване на цялото управление от ACTIVE за тази конкретна стая в изгледа с допълнителни параметри. За да активирате отново управлението от ACTIVE, включете го ръчно или просто изчакайте следващата сутрин, когато това ще стане автоматично.

За да отворите прозореца си до безопасното положение за проветряване, плъзнете бутона на лентата за управление хоризонтално, докато достигне иконата „заключено проветряване“.

Забележка: Иконата „заключено проветряване“ няма да се показва, ако прозорецът ви няма вентилационен отвор.

Аксесоарите, които са монтирани на прозорец, също ще бъдат групирани с прозореца в приложението. За да намерите конкретен продукт, изберете стаята с прозореца и превъртете надолу, докато видите прозореца или слънцезащитния продукт, който ще бъде управляван.
Не могат да се създават групирания на продукти в приложението. Ако искате да придвижите няколко продукта в едно и също положение, трябва да го направите един по един.
Можете да управлявате групи от един и същи тип продукти от сензорния превключвател. Групите винаги са прозорци, външни ролетни щори или щори.
Всички команди за управление, изпратени от приложението, изискват интернет връзка между мобилното устройство и гейтуея. Ако тази комуникационна връзка бъде прекъсната, приложението не може да се използва, докато тя не бъде установена отново. VELUX ACTIVE ще управлява автоматично без интернет достъп, тъй като то се управлява директно от гейтуея.
Да. Можете да промените няколко параметъра за автоматично управление, за да отговарят на личните ви предпочитания – т.е. степента на чувствителност на системата за CO2, влажност или температура или предпочитаните работни часове за автоматично управление. Отворете приложението и намерете: „Settings (Настройки) > Active control (Активно управление)“, за да настроите личните си предпочитания.
Можете да преименувате дома си, стая или продукти по всяко време. За да преименувате дома си, отворете приложението и намерете: „Settings (Настройки) > Home management (Управление на дома) > Name of House (Име на дома)“ и въведете предпочитанията си. За да преименувате стая, отворете приложението и намерете: „Settings (Настройки) > Home management (Управление на дома) > Room (Стая)“ и въведете предпочитанията си. За да преименувате продукт, отворете приложението и намерете: „Settings (Настройки) > Home management (Управление на дома) > Room (Стая) > Product (Продукт)“ и въведете предпочитанията си.
 
Важно: Когато задавате имена на стаите и продуктите, внимавайте да не използвате типа стая в името на продукта, тъй като това ще доведе до конфликт на имената. Запазете имената на типовете стаи (баня, кухня и т.н.) за стаите и имената на типовете продукти (прозорец, щора и т.н.) за продуктите. Това ще създаде най-добрата интеграция с гласовите команди на Siri (Apple HomeKit). Ако използвате английски език за Siri, наименувайте стаите и продуктите си с английски имена/думи за най-добра функционалност.
Приложението ще ви уведоми автоматично, когато някоя от батериите на сензорите или превключвателя за излизане трябва да се смени. Ако искате да премахнете известията на VELUX ACTIVE, можете да ги управлявате всичките, като отворите приложението и намерите: „Settings (Настройки) > Notifications (Известия)“.
Можете да управлявате стандартните известия на VELUX ACTIVE, като отворите приложението и намерите: „Settings (Настройки) > Notifications (Известия)“. Засега не е възможно да се създават нови известия във VELUX ACTIVE.

Двата червени бутона на първоначалния екран, обозначени със слънце и луна, се използват за бързо и лесно управление на слънцезащитните ви продукти. При натискане на бутона със слънце всички слънцезащитни продукти в дома се вдигат (Добро утро). При натискане на бутона с луна всички слънцезащитни продукти в дома се спускат (Лека нощ).

Да. Можете да промените „Lock“ (Заключване), така че също да спуска всички слънцезащитни продукти при излизане, или сценария „Good night“ (Лека нощ), така че също да затваря всички прозорци при спускане на слънцезащитните продукти. За да промените сценариите, отворете приложението и намерете: „Settings (Настройки) > Quick actions (Бързи действия)“.

Бутонът за заключване и превключвателят за излизане се използват за превключване на контролера за вътрешен климат VELUX ACTIVE в защитен режим (навън), когато не сте у дома. Тогава отварянето на прозорците ви е ограничено само до вентилационния отвор/без отваряне (прозорци без вентилационен отвор). При натискане на „closed lock“ (затворено/заключено) се настройва безопасен режим/навън. При натискане на „open lock“ (отворено/отключено) се настройва незащитен режим/у дома.

Забележка: Настройването на състоянията в приложението е същото като натискането на превключвателя за излизане.

VELUX ACTIVE е защитен, за да не позволява домът ви да се отключва от неупълномощени потребители. За отключване се изисква да изтеглите специален защитен ключ от гейтуея на смартфона си. Потребителите, които нямат този ключ, не могат да отключват дома чрез приложението.
 
Има два начина за извличане на този ключ:
– Ключът се извлича автоматично по време на инсталирането на гейтуея.
– Ключът се предоставя по време на процеса „Guest management“ (Управление на гости), когато бъдете поканени да се присъедините към VELUX ACTIVE.
 
Защитният ключ се запаметява директно на смартфона от съображения за сигурност. Ще трябва да извлечете нов ключ, ако смените смартфона или устройството си.
 
Забележка: Винаги можете да отключите дома си с помощта на превключвателя за излизане.
VELUX ACTIVE го интерпретира като упълномощен потребител и счита за безопасно да отключи дома, когато командата за управление е получена от дистанционно управление.

Измервания и автоматизация

Алгоритмите на VELUX ACTIVE могат да бъдат регулирани, така че да отговарят на личните ви предпочитания. Ако искате да увеличите или намалите чувствителността на параметрите на вътрешния климат или искате да дефинирате период на неактивност, това може да стане, като отворите приложението и намерите: „Settings (Настройки) > Active Control (Активен контрол)“.
Данните за времето навън се използват за регулиране на времетраенето и степента на отваряне на прозореца по време на проветряване и за предотвратяване на отварянето на прозореца, когато вътрешният климат не може да се подобри. Данните за времето се използват също за регулиране на слънцезащитните продукти, за да се предотврати потенциално прегряване, преди то да се случи.
Когато сензорът за вътрешен климат се инсталира и алгоритмите за управление се активират в приложението, VELUX ACTIVE автоматично ще управлява всички покривни прозорци и всички слънцезащитни продукти в стаята.
VELUX ACTIVE ще продължава да работи по време на прекъсване на връзката с интернет. Той продължава да управлява вътрешния климат и слънцезащитата в съответствие с последната зададена настройка, приложена преди прекъсването (режим навън, зададена настройка за ръчно управление и др.).
 
По време на прекъсване на връзката с интернет обаче няма да можете да използвате приложението (т.е. не може да се управляват продукти, не се показват измерени параметри на вътрешния климат и не може да се променят настройки). Функционирането на приложението се активира отново на всички свързани устройства при възстановяване на връзката с интернет. Може да са необходими няколко минути на гейтуея да се свърже отново след възстановяване на връзката с интернет.
 
По време на прекъсване на захранването VELUX ACTIVE не функционира. Все пак ще можете да управлявате продуктите със соларно захранване VELUX с помощта на дистанционното управление. Когато захранването се възстанови, гейтуеят ще ви свърже автоматично към рутера и облачните сървъри. Моля, имайте предвид, че това може да отнеме няколко минути.
За да се гарантира пълна сигурност на дома ви, гейтуеят VELUX ACTIVE ще премине автоматично в защитен режим (режим навън) след прекъсване на захранването. Това предотвратява отварянето на прозорците, ако злонамерен човек прекъсне захранването отвън.
Да, можете да използвате приложението, за да зададете период, след който прозорецът ви да се затвори автоматично (т.е. базирано на време проветряване на банята). За да зададете периода, натиснете иконата на таймера в горния ъгъл на екрана на стаята. При изтичане на таймера прозорецът ще се затвори автоматично и VELUX ACTIVE ще се включи отново.
Можете да настроите периода, когато прозорецът ви ще се затвори автоматично, според собствените си нужди. По подразбиране периодът е зададен на 30 минути, но може да се настройва на всяка стойност между 0 и 12 часа.
Не. VELUX ACTIVE не предоставя възможност за задаване на график за отваряне и затваряне на прозорците и/или слънцезащитните продукти. Ако използвате VELUX ACTIVE на iPhone, можете да зададете график в приложението Apple Home – вижте поддръжката на Apple HomeKit.
Възможно е да изключите или спрете VELUX ACTIVE, за да избегнете автоматичния контрол на прозорците и слънцезащитните продукти. Отворете приложението и намерете: „Settings (Настройки) > Active control (Активно управление)“, за да изключите цялото управление на ACTIVE. Или запазете управлението на ACTIVE включено в конкретна стая или част от стая, като отворите приложението и намерите: „Settings (Настройки) > Active control (Активен контрол) > Room (Стая)“.

Да, възможно е да изключите VELUX ACTIVE временно в една (или всички) стаи, за да избегнете автоматичния контрол на прозорците и слънцезащитните ви продукти през нощта. Отворете приложението и намерете: „Settings (Настройки) > Active control (Активно управление) > Room (Стая)“, за да зададете часовете на работа за тази стая (т.е. от 8 до 21 часа). Повторете тази стъпка за всяка стая.

Да, възможно е да изключите VELUX ACTIVE в една стая, като запазите автоматичното управление в другите стаи. Отворете приложението и намерете: „Settings (Настройки) > Active control (Активно управление)“ и изберете стаята, в която искате да изключите VELUX ACTIVE. Сега можете да изключите цялото управление на ACTIVE за тази стая или да зададете часовете на работа за стаята.
Температурата в стаята се измерва от сензора за вътрешен климат. Температурата се измерва на всеки 20 секунди в диапазона 0 – 50°C/32 – 122°F.
Разликата в измерванията на температурния сензор VELUX ACTIVE и тези на друг термометър в стаята може да се дължи на неправилно място на поставяне на сензора. Проверете дали сензорът не е поставен на място, изложено на директна слънчева светлина, над нагревателен елемент, зад перде, близо до отворен прозорец или врата. Свалете сензора и го преместете на друго място.
Влажността се измерва от сензора за вътрешен климат, монтиран на стената в стаята. Показанието на влажността се актуализира на всеки 20 секунди и се измерва в диапазона 0 – 100% с точност ± 3%.
Нивото на въглероден диоксид (CO2) в стаята се измерва от сензора за вътрешен климат, монтиран на стената в стаята. Показанието на СО2 се актуализира на всеки 5 минути и се измерва в диапазона 0 – 5000 ppm.
Ако не се показват стойности на измервания в приложението, това може да се дължи на проблем с батерията или комуникацията.
 
Най-напред проверете нивото на заряда на батерията на сензора.
– Проверете нивото на заряда на батерията на сензора, като отворите приложението и намерите: „Settings (Настройки) > Home management (Управление на дома) > Room (Стая) > Sensor switch (Сензорен превключвател) > Battery level (Ниво на батерията)“.
– Извадете батериите, изчакайте няколко секунди, преди да ги поставите отново, и след това проверете дали LED индикаторът мига от предната страна на превключвателя.
 
След това проверете качеството на безжичния сигнал между сензора и гейтуея.
– Проверете качеството на безжичния сигнал на сензора, като отворите приложението и намерите: „Settings (Настройки) > Home management (Управление на дома) > Room (Стая) > Sensor switch (Сензорен превключвател) > Radio signal (Безжичен сигнал)“.
– Преместете сензора по-близо до гейтуея.
Сензорът за дъжд, доставен с прозореца ви VELUX (или комплект за моторно задвижване), е свързан директно с моторното управление. Не се предава информация към приложението, когато бъде разпознат дъжд, и прозорецът се затваря (разпознаването на дъжд се извършва локално от дръжката на прозореца). Приложението VELUX ACTIVE само ще предупреди за дъжда, ако прозорецът (моторът) се отвори, когато вали.

Ако някои или всички стойности на сензора липсват, сензорът ви може да е недостъпен (това ще се показва в приложението). Проверете батериите на сензора и ги сменете при нужда. Ако липсва само стойността на въглеродния диоксид (CO2), но нивата на влажността и температурата се показват правилно, изчакайте 5 – 10 минути, за да видите дали ще се покаже измерване. Нивото на CO2 се измерва само на всеки 5 минути и това може да възникне при смяна на батерията.

Ако никое от тези действия не доведе до показване на стойностите на сензора, той трябва да се смени.

Забележка: Измерванията на CO2 няма да се показват до 12 часа след първоначалното инсталиране поради калибрирането на сензора.

Батериите на сензора и превключвателя за излизане имат стандартен живот 2 години при нормална работа. Сензорът и превключвателят за излизане ще останат напълно функционални до 7 дни след преминаване в състояние на изтощена батерия.

Моите данни

По време на инсталиране на VELUX ACTIVE ще бъдете помолени да създадете акаунт с имейла си и парола. Имейлът ви се съхранява на защитен облачен сървър. VELUX няма достъп до паролата ви. Ако инсталирате гейтуея си VELUX чрез Apple HomeKit, няма да се съхраняват никакви данни.
 
Ако го инсталирате чрез приложението VELUX ACTIVE, ще съхраняваме данните ви за гейтуея и настройката на системата с цел обслужване и оптимизиране на продукта.
 
Съхраняваме личната ви информация, докато акаунтът ви е активен, и 6 месеца след прекъсване на връзката с продуктите.
 
За пълен общ преглед на видовете лични данни, които съхраняваме, вижте Правилата за поверителност за VELUX ACTIVE
Данните на VELUX ACTIVE се съхраняват в защитен център за данни, управляван от NETATMO. До данните имат достъп само VELUX A/S, NETATMO и местната търговска компания VELUX. Центърът за данни се намира в ЕС.
Данните на VELUX ACTIVE не са видими за други организации освен за VELUX A/S, NETATMO и до известна степен за местната търговска компания VELUX.
VELUX ACTIVE събира данни, за да може да регулира ефективно вътрешния ви климат. Данните се използват с цел обслужване и оптимизация на продуктите и за маркетингови цели, ако сте ни дали съгласието си. За пълен общ преглед на видовете лични данни, които съхраняваме, вижте Правилата за поверителност за VELUX ACTIVE

Ако искате да видите отчет за личните данни, които сме съхранили, пишете на: active-support@velux.com

Можете да променяте имейл адреса си и имената на домове, стаи, прозорци, щори и външни ролетни щори в приложението VELUX ACTIVE. Ако имате други искания, пишете на: active-support@velux.com
Ако искате да се премахне информацията, съхранявана от VELUX, ще трябва да подадете искане за изтриване на акаунта ви във VELUX ACTIVE. Когато нулирате гейтуея си, ние ще изтрием личната ви информация в рамките на срока, определен в Правилата за поверителност за VELUX ACTIVE. Ако искате информацията да бъде премахната незабавно, пишете на: active-support@velux.comс искане за изтриване. За повече подробности вижте Условията за използване на VELUX ACTIVE.

VELUX Групата се ангажира да предотвратява инциденти като хакване и злоупотреба с данни. За да гарантираме това, ние използваме голям брой механизми за техническа, административна и физическа сигурност, предназначени да защитават данните, събирани от VELUX ACTIVE. Моля, обърнете внимание, че въпреки усилията ни за защита на Вашите данни, нито едно решение за сигурност не е идеално, нито непроницаемо.
Ако, при някакви обстоятелства, забележите злоупотреба с личните данни, предполагаемо нарушение, IT проблем или други подобни, свързани с VELUX ACTIVE, моля въведете следната информация тук.

 1. Вид инцидент и описание (Какво сте забелязали?)
 2. Кога е възникнал инсидента? 
 3. Къде сте забелязали инцидента? (на каква уеб страница, страници или подобни)
 4. Има ли засегнати лица? (дали изтичането на данни съдържа лична информация за лицата? Ако да, кой?)
 5. Кой е информиран за този инцидент?

Ние ще отговорим на Вашите запитвания незабавно.

Вашата поверителност и сигурност ще бъдат защитени от функцията Уязвимост на телефона в приложението VELUX ACTIVE, ако следвате нашите препоръки по-долу. Това важи само за Android потребители, тъй като iOS работи на различен принцип.


Поверителността на вашите данни е много важна за нас. Пропуските в сигурността могат да представляват заплаха за поверителността на вашите данни. За да подобрим сигурността на телефона ви, даваме препоръки в приложението. Следвайте нашите съвети, за да подобрите максимално сигурността на телефона си. Също така не забравяйте да актуализирате версията на Android.


1. Парола или шаблон за заключен екран:
Наличието на шаблон или код за заключен екран не позволява на други хора да имат достъп до вашите приложения и пароли. Силно препоръчваме да настроите парола или шаблон за отключване на телефона си.


2. Достъп до системни файлове (root достъп):
Ако телефонът ви е в root режим, той позволява на всяко приложение достъп до други приложения в системата. Силно препоръчваме да използвате стандартен режим на използване (без root достъп).


3. Неофициално приложение или невалиден сертификат:
Може да намерите приложение VELUX ACTIVE на друго място, освен в Google Play. Неофициалното приложение може да не е толкова надеждно, колкото официалното. Силно препоръчваме да го премахнете и да инсталирате официалното приложение от Google Play.


4. Актуализация на операционната система на телефона:
Силно препоръчваме да инсталирате най-новата системна актуализация на телефона си, тъй като тя го предпазва от заплахи за сигурността.

HomeKit

Можете да използвате Apple HomeKit за управление на продуктите си VELUX чрез Siri (гласовия помощник на Apple). Използвайте гласа си, за да отворите прозореца, да спуснете щорите или да попитате какво е моментното състояние на въздуха в дома ви. Apple HomeKit ви позволява да създавате сценарии, които свързват продуктите ви VELUX с други устройства, съвместими с HomeKit.
Ако Apple HomeKit не работи с покривните ви прозорци VELUX, проверете синхронизацията на данните ви:
– Извадете кабела (изключете) гейтуея за поне 30 секунди и го пъхнете отново.
– Изчакайте да завърши синхронизацията с iCloud на всички свързани устройства, които използват един и същ акаунт в Apple.
 
Можете да извършите принудителна синхронизация, като свържете своя iPhone към зарядното и го рестартирате. Ако това не работи, трябва да нулирате конфигурацията на HomeKit и да го свържете отново.
HomeKit използва защитен локален протокол, предоставен и разработен от Apple. Apple HomeKit изисква да сте си у дома и да сте свързани към Wi-Fi мрежата. VELUX ACTIVE приема това за безопасно и отключва дома ви при изпълнение на команда на Apple HomeKit. До HomeKit може да се осъществи достъп, когато сте извън дома си, само ако използвате домашен концентратор на Apple (като например Apple TV или iPad).
 
Забележка: Внимавайте при използването на автоматизираните функции на HomeKit, когато сте навън, тъй като това може да доведе до отключване на дома ви.
За да управлявате продуктите си със Siri и Apple HomeKit, когато не сте вкъщи (не сте свързани към домашната си Wi-Fi мрежа), трябва да настроите устройство като домашен концентратор на HomeKit. Това може да бъде:
 – Apple TV4 с tvOS 10 или по-нова версия.
 – iPad с iOS 10 или по-нова версия.
Можете да използвате гласовото управление Siri, като натиснете бутона за начало или страничния бутон или като кажете думите: „Hey Siri“. За да използвате командата „Hey Siri“ на устройството си, трябва да я активирате, като влезете на: Settings (Настройки) > Siri & Search (Siri и търсене) > Listen for „Hey Siri“ (Слушане на „Hey Siri“).
 
Съвет! Когато задавате имена на стаите и продуктите си, трябва да внимавате да не използвате типа стая в името на продукта, тъй като това може да доведе до конфликт на имената. Запазете имената на типовете стаи (баня, кухня) за стаите и имената на типовете продукти (прозорец, щора) за продуктите. Това ще осигури също оптимална интеграция с гласовите команди на Siri (Apple HomeKit). Ако използвате английски език за Siri (за най-добро разпознаване на гласа), трябва да наименувате стаите и продуктите си с английски думи за най-добро функциониране.
По време на настройване на VELUX ACTIVE ще бъдете помолени да сканирате кода за настройка на HomeKit с камерата на устройството.
 
8-цифровият код на Apple HomeKit (xxx-xx-xxx) може да се намери върху:
– етикета от задната страна на гейтуея;
– последната страница на ръководството за бързо стартиране, включено в доставения комплект.
 
Можете също да въведете кода ръчно, ако не можете да го сканирате с камерата на устройството.
 
Ако не сте конфигурирали HomeKit по време на първоначалната инсталация, направете това просто като изберете: „Settings (Настройки) > Home management (Управление на дома) > Gateway (Гейтуей) > Set up HomeKit (Настройка на HomeKit)“.
Можете да споделите управлението на аксесоарите HomeKit с други хора, ако те използват iOS 10 или по-нова версия и са влезли в iCloud.
 
За да споделите управлението, ще трябва или да сте си у дома, или да имате настроен домашен концентратор, когато изпращате покана.
 
В приложението VELUX ACTIVE with NETATMO намерете: „Settings (Настройки) > Home management (Управление на дома) > HomeKit > Invite (Покана)“.
 
В приложението Apple Home намерете: „Иконата на стрелка в горния ляв ъгъл > Invite (Покана) > Въведете Apple ID на лицето, използван с iCloud > Send Invite (Изпращане на покана)“.

Да, можете да инсталирате гейтуея с помощта на Apple HomeKit (но не приложението VELUX ACTIVE with NETATMO). Следвайте инструкциите, предоставени в тази връзка.

Забележка: За тези инсталации можете да използвате само функционалността, осигурявана от Apple HomeKit и приложението Apple Home. Автоматичните алгоритми ACTIVE не са включени в Apple HomeKit и до тях може да се осъществява достъп само чрез приложението VELUX ACTIVE.

При нулиране на сдвояването с HomeKit на гейтуея си, ще премахнете:

– Wi-Fi връзката между гейтуея и рутера.
– Сдвояването на HomeKit с гейтуея.

Сдвояването с продуктите, сензора и превключвателя за излизане VELUX ще остане непроменено. 
За да извършите нулиране на HomeKit: 

– Натиснете и задръжте бутона, обозначен с икона на зъбно колело.
– Когато видите LED индикаторът да мига в червено, освободете бутона и го натиснете още веднъж бързо, за да потвърдите нулирането.
– Гейтуеят сега ще се нулира и рестартира автоматично.
– Когато LED индикаторът мига в бяло, гейтуеят е готов за ново сдвояване с HomeKit.
– Отворете приложението си Home и добавете гейтуея като нов аксесоар в HomeKit.
Можете да актуализирате Wi-Fi конфигурацията си, в случай че искате да смените интернет доставчика си. 
За да извършите актуализиране на Wi-Fi:

– Натиснете и задръжте бутона, обозначен с икона на зъбно колело.
– Освободете бутона, когато видите, че LED индикаторът мига в бяло.
– Отворете настройките на iOS на устройството си и отворете раздела „Wi-Fi“.
– Изберете гейтуея си в раздела „SET UP NEW DEVICE …“ (Настройка на ново устройство). 
– Следвайте инструкциите, за да актуализирате Wi-Fi конфигурацията.