ВЕЛУКС България представя:
Уебинари за архитекти

Науките и технологиите винаги са ни давали възможност да правим нещата по по-добър начин, по-лесно.

Въпреки сложната епидемиологична обстановка и физическата дистанцираност, която тя налага, контактът и споделянето между хората никога не е бил по-интензивен. 


ВЕЛУКС България има изградени дългогодишни сърдечни отношения с голяма част от проектантската колегия. Чрез тези уебинари желаем да останем близо до нашите партньори по един нов начин, без компромис в качеството на предлаганите от нас консултация и ангажимент в съвместната ни работа, за създаването на една по-добра среда за обитаване. 

Приветстваме и очакваме с нетърпение и нови запознанства със специалисти в сферата на проектирането, както и с аудитория от по-широк кръг на хора, заинтересувани поради различни причини от предложените теми. 

Предстоящи уебинари

Очакваме Ви!