Горно или долно управление? На каква височина за монтаж?

 

Когато става дума за поставяне на покривен прозорец на скатен покрив, в повечето случаи препоръчваме горно управление. Но понякога това не е възможно – например поради наличието на надзид. Изберете начин на отваряне, който ще бъде най-удобен за Вас и Вашето семейство.

За лесно управление, горният край на рамката на прозореца трябва да бъде на 180-220 см над пода.

Долният край на рамката за покривни прозорци със средна ос на отваряне с горна дръжка (тип GZL, GLL, GLU, GGL и GGU) е най-добре да бъде на около 90-100 см над пода, максимум 130 см. Това разположение Ви осигурява добра гледка, дори когато сте седнали.

Ако прозорците са със средна ос, но с долна дръжка (GZL-B, GLL-B), то най-удобната височина за монтаж е 150-170 см от пода, за да не се нараните при отварянето. Тези прозорци са подходящи за висок надзид.

Долният край на прозорци с двойна ос на отваряне (GPL, GPU) е най-удобно да е на приблизително 110-130 см над пода, за да можете да се насладите максимално на панорамната гледка, но може да се постави и малко по-ниско или по-високо.

Горно управление

Долно управление

Правилно оформяне на отвора

За да получите максимума от своя покривен прозорец, е важно правилното изпълнение на отвора около прозореца. В долния край отворът трябва да бъде оформен вертикално (перпендикулярно на пода), а в горния – хоризонтално (успоредно на пода) - виж първата схема. По този начин се осигурява безпрепятствена циркулация на топъл въздух около стъклопакета и се елиминира възможността за конденз - виж втората и третата схема. В допълнение, проникването на светлина през един и същ по размер прозорец е по-голямо.

Разпределение на покривните прозорци

Оптималният размер и брой прозорци се определя най-вече от нуждите на помещението – спалня, дневна, офис и т.н. Препоръчително е стаи, които изискват повече дневна, да бъдат по-добре осветени. 

Прозорците могат да бъдат комбинирани в групи или разположени на двата срещуположни ската на покрива.

По-ниско разположените прозорци осигуряват гледка, а по-високо разположените - светлина в дълбочина на помещението.

Размер на прозореца и разстояние между гредите

Покривни прозорци VELUX се произвеждат в разнообразни, стандартни размери и се вграждат в разстоянието между гредите на покрива. Когато разстоянието
между гредите не е достатъчно, се прави лека корекция на съществуващата конструкция, без това да намалява здравината и сигурността на покрива.