Увеличете продажбите

Силната бранд комуникация води до реални резултати

Няколко проучвания показват, че силната, последователна комуникационна стратегия може да е решаваща по отношение на отстояването на позицията ви на пазара и привличането на нови клиенти. Когато всички правим нещата по еднакъв начин, като използваме едно и също оформление, показваме едни и същи снимки и наблягаме на едни и същи послания, клиентът рано или късно разпознава марката като зрял и надежден партньор.

Отдясно сме събрали списък с изводи в подкрепа на идеята, че силното брандиране води до високи приходи.

 • 1. Компанията оказва по-голямо въздействие от продукта 

  Скорошно проучване* за готовността на хората да купуват или рекламират стока посочва, че компаниите биват препоръчвани 10-12% повече, отколкото самите им продукти. Това показва, че стратегията за маркетинг комуникация трябва да поставя ценностите на марката и стратегията за дизайн на компанията пред продуктовата категория.

  * Източник: The Sustainability Imperative, Nielsen Report, 2015

 • 2. Имиджът увеличава потенциалните продажби

  Скорошно проучване* за връзката между имиджа на дадена компания, основан на четири параметъра – уважение, доверие, усещане и възхищение – и потенциалните ѝ продажби показва, че потенциалът почти се удвоява, когато оценката на имиджа се подобри от 70 на 80.

  * Източник: Ежегодно проучване на Reputation Institute, проведено в 15 държави, 2015 г.

 • 3. Екологичната устойчивост увеличава стойността на марката

  Нов доклад* твърди, че марки, които поддържат екологична устойчивост, са показали 4% ръст на продажбите в сравнение с едва 1% за останалите марки на пазара. 66% от потребителите споделят, че са готови да платят повече за марки, които са ангажирани с екологична устойчивост.

  * Източник: The Sustainability Imperative, Nielsen Report, 2015

 • 4. Имиджът на марката прави компанията по-гъвкава

  След финансовата криза през 2008 г. глобалните компании все още имат трудности при запазването на стойността си, поради ниските печалби и бавните продажби. Компании, които обаче са успели да подобрят или да поддържат добър имидж сред потребителите, са били възнаградени от инвеститорите и днес показват увеличение на стойността в един почти стагниран пазар.*

  * Източник: Ежегодно проучване на Reputation Institute, проведено в 15 държави, 2015 г.

Опитът ни е показал, че марки, чиито цел и продукти отговарят на изискването за устойчивост, осигуряват по-висок и по-бърз растеж.

Тези марки допринасят за половината от растежа на компаниите през 2014 г. и са се развили с двойно по-висока скорост от останалата част от бизнеса.

Пол Полман (Paul Polman), главен изпълнителен директор, Unilever, 2015 г.


А ето и следващото, което наистина има значение: естествената дневна светлина, свежият въздух и безплатната енергия

Докато разчитаме цифрите и пресмятаме печалбите си, е важно да не забравяме откъде идва цялата тази стойност. Светът на VELUX се базира на няколко прости, но изключително важни основни предимства. При избор на VELUX решение, домът ще стане както по-светъл и по-комфортен, така и по-здравословен и енергийно ефективен. То ще замени изкуственото осветление с естествена дневна светлина и ще внесе чист и свеж въздух във всяка стая на жилището. Решението ще предложи безплатно отопление със слънчева енергия през студения сезон и естествено охлаждане в горещините. Освен това, то ще подобри целия енергиен профил на сградата, благодарение на усъвършенстваната технология ThermoThechnology и панелите с висока степен на топлоизолация.