Покривни прозорци
Централна ос  горно управление Централна ос
 долно управление


Стандарт: GZL - дърво 

Стандарт: GLU - бял полиуретан 

Стандарт плюс: GLL - дърво 

Стандарт плюс: GLU - бял полиуретан 

Премиум: GGL - дърво

Премиум: GGU  - бял полиуретан 

 

Стандарт: GZL-B - дърво 

Стандарт плюс: GLL-B - дърво 

Централна ос  дистанционно управление Двойна ос  долна дръжка + горна дръжка


Премиум: GGL - дърво - електрически

Премиум: GGU - бял полиуретан - електрически

Премиум: GGL - дърво - соларен

Премиум: GGU - бял полиуретан - соларен

 
Премиум: GPL - дърво 

Премиум: GPU - бял полиуретан 
 
Изходи за покрив

 за обитаеми помещения
авариен изход
  GXL - странично отваряне - дърво 

GXU - странично отваряне - бял полиуретан
  GTL - авариен, отваряне нагоре - дърво 

GTU - авариен, отваряне нагоре - бял полиуретан
 
Създайте пространство!
Прозорец-балкон
 
Система за покривна тераса
 
  GDL - Прозорец-балкон
  GEL - система за покривна тераса
VELUX Капандура
 
VELUX Мини Капандура
 

VELUX Капандура

VELUX Мини Капандура
Допълнителни елементи     
  GIL - неотваряем скатен елемент - дърво

GIU - неотваряем скатен елемент - бял полиуретан
VFE - отваряем вертикален елемент - дърво

VIU - неотваряем вертикален
елемент - бял полиуретан


 

Прозорци за плосък покрив - СТАРО ПОКОЛЕНИЕ FRW1.0
С огънато стъкло
  С плоско стъкло
 

CVP - електрически отваряем

CFP - неотваряем


CVP - електрически отваряем

CFP - неотваряем

С акрилатен купол

С акрилатен купол - специална функция  
 

CVP - електрически отваряем

CFP - неотваряем

CVP - ръчно отваряем


 

CSP - димоотвеждане

CXP - изход, ръчен

Светлинни тунели
Светлинни тунели за скатен покрив
  Светлинни тунели за плосък покрив
 
  TWF/TWR - за релефни покривни материали

TLF/TLR - за плоски покривни материали
TCF/TCR - с купол