Следвайте указанията

7 стъпки за последователна VELUX бранд комуникация 

Много е лесно да се заблудите при онлайн маркетинга. Интернет предлага толкова много възможности и без напътствия крайният резултат може да се окаже доста хаотичен.
Този раздел ще ви помогне да избегнете най-често срещаните уловки при VELUX комуникацията в контекста на бизнеса ви. Следвайки тези 7 стъпки, вие не само ще ни помогнете да запазим целостта на марката VELUX, но ще можете да се възползвате от изключителния потенциал за продажби на продукти от една силна международна марка.

1. Защитете марката VELUX в уебсайта си


Уебсайтът ви трябва винаги да притежава свой собствен уникален стил и характер. Всяка комуникация, свързана с марката VELUX, трябва да се третира като отделен, отличителен елемент, въз основа на одобрените указания за дизайн на VELUX.


Уебсайтът ви никога не трябва да копира основни детайли от VELUX дизайна и да ги третира като част от вашия собствен фирмен дизайн. 

2. Използвайте правилно VELUX логотоVELUX Логото е уникален и постоянен елемент на брандирането. Логото се състои от бял текст на червен фон със знака за запазена търговска марка. Върху черно-бял носител текстът може да се използва на черен фон. Винаги използвайте файлове с оригиналното VELUX лого за възпроизвеждане.
Попитайте ВЕЛУКС България за опциите за изтегляне.

 Никога не трябва да променяте размерите, да изрязвате логото, да изменяте цвета или да правите друг тип модификация по логото.

Нашето лого не трябва да се използва заедно с конкурентни марки или като показател за съвместими с VELUX продукти.

3. Внимавайте за Корпоративните VELUX цветове
Уебсайтът ви трябва да запазва уникалната цветова палитра на вашата компания. Винаги подкрепяме използването на оригинални VELUX фотоматериали, които да илюстрират по най-добър начин продуктите ни.

 
Не заимствайте Корпоративните VELUX цветове в общия дизайн на уебсайта си, тъй като това може да накара потребителите да смятат, че сайтът е свързан с VELUX Group.

4. Използвайте снимки, видеоклипове и илюстрации

Последвайте линка, за да изтеглите одобрени, оригинални снимки, видеоклипове и илюстрации. Всички материали са подредени в кошници и са свързани с налични продукти и решения VELUX. Силно препоръчваме да се възползвате от тази услуга, макар че използването на оригинални материали не е задължително условие.

Поради възможни проблеми с качеството и авторските права, никога не трябва да копирате снимки или илюстрации директно от уебсайта ни и да ги използвате за рекламни цели.

5. Обръщайте внимание на изказа

Когато купите покривни прозорци VELUX®...

Обичаме продуктите VELUX

 

Името VELUX трябва да се третира като прилагателно, което означава, че никога не може да стои само. Винаги използвайте името на марката ни с описание, напр. „покривни прозорци VELUX“, „VELUX продукт“ или „VELUX Group“.

Аксесоарите трябва се наричат „продукти за покривни прозорци“.

Обърнете внимание, че името VELUX е с главни букви и трябва да бъде последвано от ® при първото му споменаване в текста.

velux

„velux“

Обичаме VELUX

Не пишете името VELUX с малки букви или оградено в кавички. Не го използвайте без описание.

6. Управлявайте вашите онлайн маркетингови дейности

Провеждането на ефективна маркетингова кампания в интернет изисква солиден опит с най-модерните инструменти в тази сфера. Ако сте наясно какво е маркетинг в търсещите машини (SEM), оптимизация на търсещите машини (SEO), маркетинг в социалните медии и популяризиране чрез социални мрежи, като YouTube, Instagram и Twitter, вероятно сте сред най-добрите специалисти в онлайн маркетинга.

Когато обаче кампанията включва глобално име, като търговската марка VELUX, управлението на маркетинговите ви дейности става много по-сложно.

Най-важните правила

За да обобщим най-важното: можете да използвате търговската марка VELUX само когато маркетинговите ви дейности са свързани директно с оригиналните продукти VELUX или продукти, съвместими с покривни прозорци VELUX. Търговската марка VELUX не трябва да се използва за генериране на трафик към страници, които популяризират несъвместими конкурентни продукти.

Този раздел описва подробно правилата, които трябва да спазвате като VELUX дистрибутор. Ако продавате съвместими и несъвместими продукти, използвайте допълнителните връзки, за да научите повече относно ограниченията и забраните.

В това ръководство ще срещнете споменаване на съвместими и несъвместими продукти. Тези продукти са конкурентни на VELUX продуктите и се определят по следния начин:

Съвместим продукт е такъв, който е съвместим с покривен прозорец VELUX.

Несъвместим продукт е такъв, който не може да бъде съчетан и не е съвместим с покривен прозорец VELUX.

7. Търговската марка VELUX

Изберете уникално име на марка или търговска марка, която да накара бизнеса ви да изпъкне сред конкурентите и дори евентуално да носи послание за силните ви търговски аргументи.

Строго е забранено на всеки търговец, VELUX дистрибутор или друг, да регистрира права върху търговската марка VELUX или която и да е друга търговска марка на VELUX Group под каквато и да е форма. Забраната включва: 

  1. Регистриране на търговски марки, включващи търговски марки, които са регистрирани от VELUX Group.
  2. Регистриране на фирмени имена, включващи търговски марки, които са регистрирани от VELUX Group, напр. ВЕЛУКС Дистрибутор ООД или ВЕЛУКС Щори АД.
  3. Регистриране на домейни и имейл адреси, включващи търговски марки, които са регистрирани от VELUX Group, напр. www.velux-shtori.com, www.velux-bestprice.com или www.blinds4velux.com.

По правило не трябва да използвате нищо, което се счита за интелектуална собственост на VELUX Group, без да поискате писмено разрешение от VELUX Group за това.

Всяко нарушение на тези указания може да стане причина за издаването на писмено предупреждение от правния отдел на VELUX Group. Ако не се съобразите в рамките на две седмици, VELUX Group е длъжна да прекрати отношенията с вас без следващо предупреждение.