SEM
(Google Adwords, Bing, Seznam, Yandex и др.)

Търговската марка VELUX като ключова дума

Дистрибуторите, които продават и популяризират съвместими продукти, могат да използват търговската марка VELUX като ключова дума във всички търсачки, за да насочват трафик към магазините и сайтовете си.

Дистрибуторите нямат право да използват VELUX като ключова дума за насочване на трафик към целеви страници, които продават или популяризират само несъвместими продукти.

Търговската марка VELUX в текстовите реклами

Дистрибуторите, които популяризират и продават както продукти VELUX, така и съвместими продукти, имат право да използват търговската марка VELUX в показвания URL адрес на текстовите реклами, ако текстовите реклами изпращат трафик към целеви страници, които показват само продукти VELUX. Не е разрешено на дистрибуторите да използват търговската марка VELUX в заглавието или описателните редове на текстовите реклами.

Дистрибуторите, които популяризират и продават както продукти VELUX, така и съвместими продукти, нямат право да използват търговската марка VELUX в показвания URL адрес на текстовите реклами, за да насочват трафик към целеви страници, които показват продукти, различни от оригинални продукти VELUX.

Търговците, които популяризират и продават само конкурентни продукти, въобще нямат право да използват търговската марка VELUX в показвания URL адрес.

VELUX и Google не позволяват манипулиране на текст, например „щориVELUX“, за да се използва търговската марка VELUX в текстовите реклами. VELUX Group регистрира всяко нарушение и докладва на Google.

Търговската марка VELUX в текстовите реклами

Дистрибуторите, които популяризират и продават както продукти VELUX, така и конкурентни продукти, трябва винаги да съобщават номиналната цена на продуктите, напр. „щори за покривни прозорци от 80,00 лв“.

Търговците на съвместими продукти никога не трябва да съобщават отстъпка върху съвместим продукт така, сякаш е отстъпка върху оригиналния продукт VELUX, напр. „Спестете хх% от щори за покривни прозорци“. Продуктът VELUX не може да се сравнява със съвместима щора от конкурентна марка. Отстъпка може да се съобщава само като отстъпка върху самия продукт.

Google Shopping (PLA)

Търговската марка VELUX като ключова дума

Google позволява на търговците, които продават и популяризират конкурентни продукти, да купят търговската марка VELUX като ключова дума във всички търсачки, за да насочват трафик към магазините и сайтовете си.

Без ограничения

Текст в Google Shopping

Моля следвайте указанията в поле „Забранено“

VELUX Group не позволява на търговците на съвместими продукти да използват търговската марка VELUX в текста на Google Shopping, напр. „щори VELUX“.

Вместо това, на търговците се препоръчва да използват обща фраза, като „щори за покривни прозорци“, когато искат да изпращат трафик към целеви страници, които показват само конкурентни продукти.

Изображения в Google Shopping

Моля следвайте указанията в поле „Забранено“

Оригинални VELUX изображения не трябва да се използват за популяризиране и продажба на конкурентни продукти в Google Shopping.

SEO

Заглавия на страници, мета описания, заглавия/антетки, ALT маркери в изображения и създаване на връзки

 Моля следвайте указанията в поле „Забранено“ 

Търговците, които популяризират и продават съвместими продукти, не трябва да използват търговската марка , напр. „покривни прозорци VELUX“, „прозорци VELUX“ или „щори VELUX“, в заглавия на страници, заглавия/антетки, мета описания и ALT маркери в изображения, ако целта е създаването на връзки към страници, които популяризират и продават конкурентни продукти.

Освен това търговците не трябва да използват търговската марка VELUX за създаване на връзки към страници, които продават или популяризират конкурентни продукти.

Отстъпки и цени

Търговците на конкурентни продукти трябва винаги да съобщават номиналната цена на продуктите, напр. „щори за покривни прозорци от 80,00 лв“.

Търговците на конкурентни продукти никога не трябва да съобщават отстъпка върху съвместим продукт така, сякаш е отстъпка върху оригиналния продукт , напр. „Спестете хх% от щори за покривни прозорци“. Това не е позволено, тъй като двата продукта не могат да се сравняват. Отстъпка може да се съобщава само като отстъпка върху самия продукт.