SEM
(Google Adwords, Bing, Seznam, Yandex и др.)

Търговската марка VELUX като ключова дума

Както Google, така и VELUX Group, позволяват на дистрибуторите на VELUX да купят търговската марка VELUX като ключова дума във всички търсачки, за да насочват трафик към целеви страници, които продават и популяризират само продукти VELUX.

Дистрибуторите на VELUX нямат право да използват търговската марка VELUX за насочване на трафик към целеви страници, които продават или популяризират конкурентни продукти.

Търговската марка VELUX в текстовите реклами

Дистрибуторите могат винаги да използват търговската марка като поддомейн в показвания URL адрес на текстова реклама, напр. www.xxxxx.xx/VELUX.

Google позволява само на собственика на търговска марка да я използва в заглавието и описателните редове на текстова реклама (изключение правят GB/IE/US/CA). Собственикът на търговската марка трябва да упълномощи акаунта ви в Google да използва търговската му марка в текстовите реклами. Поради пазарната позиция на VELUX Group обаче, тя няма да предостави това пълномощно на VELUX дистрибутори. Вместо това трябва да напишете „щори за покривни прозорци“ в текстовата реклама.

VELUX Group и Google не позволяват манипулирането на текст, напр. „щориVELUX“, в текстовите реклами. VELUX Group регистрира всяко нарушение и докладва на Google. Манипулирането на текст се счита за нарушение.

Google Shopping (PLA)

Търговската марка VELUX като ключова дума

Както Google, така и VELUX Group, позволяват на VELUX дистрибуторите да купят търговската марка VELUX като ключова дума във всички търсачки, за да насочват трафик към целеви страници, които продават и популяризират само продукти VELUX .

VELUX дистрибуторите нямат право да използват търговската марка VELUX за насочване на трафик към целеви страници, които продават или популяризират конкурентни продукти.

Текст в Google Shopping

Google и VELUX Group позволяват на всички VELUX дистрибутори да използват търговската марка VELUX в текст на Google Shopping, напр. „прозорци VELUX” или „щори VELUX “.

Дистрибуторите на VELUX нямат право да обявяват съвместими щори като щори VELUX.

Изображения в Google Shopping

Препоръчително е VELUX дистрибуторите да използват оригинални изображения на продукти VELUX в Google Shopping.

VELUX дистрибуторите нямат право да вмъкват логото VELUX в изображенията в Google Shopping.

SEO

Заглавия на страници, мета описания, заглавия/антетки, ALT маркери в изображения и създаване на връзки

На VELUX дистрибуторите се препоръчва да използват търговската марка VELUX, напр. „покривни прозорци VELUX “ или „щори VELUX“, в заглавия на страници, заглавия/антетки и мета описания само на страници, които продават или популяризират продукти VELUX за осигуряване на по-добро органично класиране на страниците.

От VELUX дистрибуторите също така се очаква да включват търговската марка VELUX в ALT маркери в изображения, за да гарантират показването на продуктите VELUX в резултатите от търсене на изображения.

VELUX дистрибуторите могат да създават връзки по ключови думи с търговската марка VELUX на страници, които продават само продукти VELUX.

Когато се използва логото VELUX на страници, които продават или популяризират продукти VELUX, на VELUX дистрибуторите се препоръчва да създават връзки към локалния сайт www.velux.bg.

VELUX дистрибуторите не трябва да използват търговската марка VELUX в заглавия на страници, мета описания, заглавия/антетки и ALT маркери в изображения за насочване на трафик към целеви страници, които продават или популяризират конкурентни продукти.

VELUX дистрибуторите не трябва да използват търговската марка VELUX за създаване на връзки към страници, които продават или популяризират конкурентни продукти.