SEM
(Google Adwords, Bing, Seznam, Yandex и др.)

Търговската марка VELUX като ключова дума

Дистрибуторите, които популяризират и продават както продукти VELUX, така и конкурентни продукти, имат право да купят търговската марка VELUX като ключова дума за насочване на трафик към целеви страници, които показват само продукти VELUX.

Дистрибуторите, които популяризират и продават както продукти VELUX, така и конкурентни продукти, нямат право да купят търговската марка VELUX като ключова дума за насочване на трафик към целеви страници, които показват продукти, различни от оригинални продукти VELUX.

Търговците, които популяризират и продават само конкурентни продукти, въобще нямат право да купят търговската марка VELUX като ключова дума.

Търговската марка VELUX в текстовите реклами

Дистрибуторите, които популяризират и продават както продукти VELUX, така и конкурентни продукти, нямат право да купят търговската марка VELUX като ключова дума за насочване на трафик към целеви страници, които показват продукти, различни от оригинални продукти VELUX. Не е разрешено на търговците да използват търговската марка VELUX в заглавието или описателните редове на текстовите реклами.

Дистрибуторите, които популяризират и продават както продукти VELUX, така и конкурентни продукти, нямат право да купят търговската марка VELUX като ключова дума за насочване на трафик към целеви страници, които показват продукти, различни от оригинални продукти VELUX.

Търговците, които популяризират и продават само конкурентни продукти, въобще нямат право да използват търговската марка VELUX в показвания URL адрес.

VELUX и Google не позволяват манипулиране на текст, например „щориVELUX“, за да се използва търговската марка VELUX в текстовите реклами. VELUX Group регистрира всички нарушения и докладва на Google.

Google Shopping (PLA)

Търговската марка VELUX като ключова дума

Google позволява на дистрибуторите, които продават и популяризират както продукти VELUX, така и конкурентни продукти, да купят търговската марка VELUX като ключова дума във всички търсачки, за да насочват трафик към магазините и сайтовете си.

Без ограничения

Текст в Google Shopping

 Без ограничения

VELUX Group не позволява на търговците на конкурентни продукти да използват търговската марка VELUX в текста на Google Shopping, напр. „прозорци VELUX“. Вместо това на търговците се препоръчва да използват обща фраза, като „покривни прозорци“, когато искат да изпращат трафик към целеви страници, които показват само конкурентни продукти.

Изображения в Google Shopping

 Без ограничения

Търговците не трябва да използват оригинални VELUX изображения за популяризиране на конкурентни продукти в Google Shopping.

SEO

Заглавия на страници, мета описания, заглавия/антетки, ALT маркери в изображения и създаване на връзки

 Без ограничения

Търговците, които популяризират и продават конкурентни продукти, не трябва да използват търговската марка VELUX, напр. „покривни прозорци VELUX“, „прозорци VELUX“ или „щори VELUX“, в заглавия на страници, заглавия/антетки, мета описания и ALT маркери в изображения за популяризиране на страници, които продават продукти, различни от продукти VELUX.

Освен това търговците не трябва да използват търговската марка VELUX за създаване на връзки към страници, които продават или популяризират конкурентни продукти.