Въведение

Насоки за онлайн работа на VELUX дистрибутори за Централна и Източна Европа

За да сключите успешна търговска сделка, клиентът ви трябва да се чувства убеден в качествата на продукта, който обмисля да закупи. Той трябва да има ясна представа в съзнанието си, че продуктът е надежден и отговаря изцяло на всички негови изисквания.

Това ръководство е разработено, за да ви помогне да създадете идеалната представа за продуктовата гама VELUX. То представя три основни области, като предлага ясни препоръки как да водите успешна бранд комуникация, включително директен достъп до набор от маркетингови материали. Освен това, ръководството показва защо бранд комуникацията е важна за вашия бизнес.