ВЕЛУКС България ЕООД

ВЕЛУКС България ЕООД е търговска и маркетингова организация, създадена през 2000 г.

Ние сме част от международната VELUX Group, която извършва продажби и производствена дейност в 37 държави и има около 11 700 служители в целия свят. 

Вече повече от 80 години VELUX Group създава по-добра среда за живот за хората по света. Страст към дневната светлина, свежия въздух и по-добра жилищна среда – ето така сложихме началото на фирмата си през 1941 г. И все още това ни стимулира да вървим напред. 
 
В централния ни офис и шоурум в София извършваме всички административни операции. Всички наши екипи – работа с клиенти, финансов, маркетинг и информационни системи – работят в много тясно взаимодействие един с друг. А регионалните ни мениджъри са специализирани в продажбите професионалисти, които отговарят за цялата страна.

Във всичко, което правим, определяме най-високите стандарти. За качество на продуктите, бизнес поведение и отговорно гражданство.