Офисът на VELUX в Китай – здравословно работно място

Стратегията за прилагане на разнообразни дизайнерски решения създаде образец, с който VELUX Group убеждава своите служители и клиенти в предимствата на полезния за здравето дизайн.

.

Работна среда, полезна както за хората, така и за околната среда

Днес архитектите трябва успешно да интегрират принципите на устойчивост в своите проекти. Разрешаването на проблемите, свързани с отоплението и пестенето на енергия, отдавна вече не е достатъчно. Устойчивите иновации, които само преди десетилетие да са били отвъд очакванията на клиентите, вече не покриват съвременните изисквания за офис дизайн. Вече не можем да си позволим да разделяме доброто физическо и психическо състояние на отделния служител от средата, която той има на работното си място.

Групата VELUX имаше за цел да разработи модел за здравословна офис сграда, в която да се помещава новото седалище на VELUX China Co.Ltd. Проектантският екип на VELUX инвестира в мащабни изследвания, за да докаже, че увеличаването на естествената дневна светлина и чистия въздух може да подобри качеството на живот на служителите. Тази многостранна дизайнерска стратегия се справи с предизвикателствата, погрешните схващания и съмненията, позовавайки се на една нова парадигма за цялостен архитектурен дизайн. Това доведе до създаването на сграда, която служи като образец на групата VELUX, с който те онагледяват пред служители и клиенти предимствата на дизайна, осигуряващ здравословна работна среда.

Технологиите , използвани в сградата, показват, че всеки от нас трябва да даде своя принос при създаването на добър вътрешен климат, защото цялата сграда, подобно на човешкия организъм, трябва да бъде добре балансирана и регулирана

Казва управляващият архитект Агниешка Сварцевска

Работим заедно

Докато ерата на глобализацията продължава, ще се развива и китайската икономика, а оттам ще растат нейният строителен пазар и броят потребители. Тази динамична икономическа среда изисква от световни компании, каквато е групата VELUX, да продължат с иновациите и да поддържат своята конкурентоспособност, и затова те трябва да не спират да инвестират в благосъстоянието на своите китайски служители. За да може да посрещне това предизвикателство, фирмата стимулира диалога и по-доброто взаимодействие на служителите, чрез работна среда от типа отворено пространство и обособени зони за неформални срещи на служителите на всеки етаж. Фитнес центъра, масите за тенис и билярд в приземния етаж създават усещане за приятелство между служителите. Тяхното приобщаване и принадлежност се допълва и от съоръженията за спорт и отдих на открито, включващи футболно и волейболно игрище и най-вече: зеленчукова градина.

Наричат я “Щастливата ферма”. Управляващият директор Christian Olsen се радва на факта, че служителите "завършват обяда си доста бързо и прекарват останалата част от обедната почивка, грижейки се за градините". Със събирането на седмичната реколта всеки петък – царевица, грах, люти пиперки, картофи, дини и други продукти –  служителите не само се грижат за градината, но и придават важно социално измерение на своето работно място, наричайки го вече с ентусиазъм "моят начин на живот".

Промяна на нагласите и ново вдъхновение

След като сградата влиза в експлоатация, управителят на човешките ресурси отчита с гордост факта, че отсъствията по болест са спаднали осем пъти в сравнение с преди преместването тук. Този факт, заедно с намалените разходи за енергия, гарантира, че заложеният срок от 10 години за възвръщане на финансовата и  интелектуална инвестиция при изграждането на новия офис ще бъде спазен. Офисът в Langfang продължава да привлича приблизително 200 посетители всеки месец, сред които архитекти, инженери, изследователи, професори и най-вече партньори и клиенти, които се вдъхновяват от това, което виждат. Постоянният поток от посетители спомага да се подсили оценката на самите служители за сградата. Много от тях нямат никакви познания за съвременния дизайн на сградите, но са вече пълни поддръжници и препоръчват здравословната среда в работните помещения.

Допълващи се компоненти

Постигането на добрите резултати в офиса в Лангфанг изискваше немалко усилия. "Климатът в Лангфанг е много студен и сух. Това прави много трудна задачата да се постигне ниска консумация на енергия", посочва Асимерик Новел, консултант инженер при планирането и строителството на сградата. "Сградата е изцяло офис пространство с много прозорци. Това означава, че акумулираната топлина от слънцето в нея играе основна роля при определянето на нужната енергия за отопление или охлаждане. За да постигнем целите си, офисът Лангфанг беше оборудван с редица енергоспестяващи технологии."

Това включва:

  • Система TABS: Вградена мрежа от водопроводи във всички бетонни плочи. В комбинация с термопомпена станция използваща енергията на почвата и външно въздушно тяло с променлив капацитет, системата TABS осигурява приятно и енергийно ефективно отопление
  • Добре изолирана и херметична сградна обвивка за ограничаване на топлинните загуби през зимата
  • Контрол на вентилацията, базиран на CO2
  • Широко използване на покривни и фасадни прозорци
  • Слънчеви колектори за подгряване на топла вода за битови нужди
  • Външни сенници, които предпазват от прекомерно нагряване, като по този начин намаляват необходимостта от охлаждане в горещи дни
  • Термопомпа

8 пъти по-малко отсъствия по болест

отколкото в стара сграда

Два пъти повече опресняване на въздуха

от препоръчвания минимум

10 години срок

за възвръщане на инвестицията

Първата офис сграда на принципите на Активна къща в Китай

През последните години групата VELUX работи в тясно сътрудничество с Асоциация “Активна къща". Тази организация, създадена извън Европа, се състои от учени, изследователи и производители на продукти и играе съществена роля при създаването на модерни стратегии за устойчив дизайн и подобряване дизайна на жилищни, търговски и офис сгради. Трите ключови принципа на "Активна къща" са комфортът, енергията и околната среда, и в този смисъл използването на естествено осветление и вентилация, с първостепенна грижа за комфорта на хората, помогна на дизайнерския екип на VELUX да изгради първата китайска офис сграда на принципа на Активна къща.

Вместването в нормите на Активна къща изискваше да се постигне първична и вторична консумация на енергия между 30-50 kWh / m2 / година в рамките на разумен бюджет за строителство.

"Повечето хора се изненадват от това, че можем да постигнем ниската консумация на енергия от 32,14 kWh / m2 / година, и при това да имаме 296 прозореца в сградата", отбелязва Кристиан Олсен, управляващ директор на VELUX за Китай. "Искаме да предадем посланието, че прозорците са важни, защото са от съществено значение за осигуряването на здравословни условия в закритите помещения."