Активна къща край Големия залив, Канада

Канадската природа е колкото красива, толкова и сурова. Затова домовете там трябва да са адаптирани към тези условия и, когато това се направи успешно, резултатът е трайно удобство.

Характеризираща се с модерна архитектурна визия и с дизайн, който намалява разходите за поддръжка и експлоатация, тази Активна къща е замислена отвътре навън, така че да предоставя максимален комфорт и благополучие за нейните обитатели. Всяка стъпка при проектирането е съобразена с принципа, че естествената дневна светлина подобрява ежедневието ни чрез своите свойства.

Активна къща край Големия залив се характеризира преди всичко с благоразумното използване на естествена дневна светлина, за която е известно, че влияе положително върху нашето благосъстояние. Тя повишава нашата концентрация и работоспособност и подобрява настроението. Изобилието от естествена светлина означава, че през деня е необходимо по-малко изкуствено осветление или изобщо не трябва такова.

Дизайнерският екип използва проучвания за оценка на естествената светлина, за да моделира всички площи и да гарантира, че всеки кът получава достатъчно естествена дневна светлина. Това позволява на архитектите да изберат най-ефикасните размери и най-подходящите места за разполагане на прозорците. Резултатите са удивителни. Архитектите успяват да увеличат както пряката, така и разсеяната светлина, а общото отворено пространство на интериора и използването на стъклени парапети спомага дневната светлина да прониква в цялата сграда.

Истина е, че по-голямата част от живота си прекарваме на закрито, но човешките същества винаги ще се нуждаят от светлината, въздуха и простора на природата. Така сме устроени. Слънчевата светлина, чистият въздух и красивите гледки имат неизмерим положителен ефект върху нашите физика и душевност

споделя Тад Путира, главен изпълнителен директор на Great Gulf Homes, Low-Rise Division.

Премахването на визуалните бариери между жилищните помещения спомага да се създаде впечатление за дом, който е много по-голям от реалния размер от 300 кв. м. Отвореното пространство се оформя от две пресичащи се помещения, което спомага за създаването на въздушно течение и тази естествена вентилация намалява до минимум нуждата от климатизация.

Слънчевите колектори, инсталирани на южната фасада, осигуряват нужните количества топла вода, докато цистерната и системата за събиране на дъждовна вода намаляват необходимостта от използването на централно водоснабдяване за някои битови нужди, като например поливане на тревата. Както екипът очакваше, много от концепциите, използвани в демонстрационния дом, вече са успешно приложени в няколко други нискоетажни домове в долината край Големия залив.