Активна къща Jadarhus ISOBO, Норвегия

Реалният живот е най-добрият тест за новите идеи. В Активната къща Jadarhus ISOBO се тестват редица нови технологии за подобряване енергийната ефективност и вътрешния климат.

Когато стане дума за устойчивост, съвсем не липсват решения. За да изберете правилните обаче, се изисква внимателно обмисляне и проучване на нещата.

Активната къща Jadarhus ISOBO Aktiv в Норвегия е построена, за да могат да се тестват и разработват нови технологии за енергийна ефективност и здравословна среда. Екипът, работещ по проекта, ангажира местни партньори и доставчици, за да развият техните компетенции и да им гарантират повече бизнес, което да доведе до по-благоприятни цени и да опрости планирането и обслужването.

Групата дизайнери решава да приложи върху един от съществуващите 12 чертежа принципите на Активната къща. Резултатът е иновативен и енергийно ефективен дом, предлагащ оптимална среда с постоянни температури.

Разположена в района на Ставенгер, Норвегия, Jadarhus ISOBO Aktiv представлява дървена къща с традиционна конструкция. Всички плоскости, с които е изградена – индустриално произведени от Optimera – са докарани сухи, предварително обработени и готови за употреба, редуцирайки по този начин строителните отпадъци на самия обект.

.

Прозорците на къщата – ключов източник на енергия – са далновидно разположени, така че не само да позволяват оптимално осветление, но и да допринасят за естественото отопление и вентилация. Вградената умна технология за управление на дома позволява на обитателите му да контролират светлината и отоплението чрез своя смартфон.

Слънчевите колектори, поставени върху южната страна на покрива, осигуряват електроенергия за топла вода и отопление на помещенията. Като цяло, те могат да генерират до 70% от енергията, необходима за подгряване на топла вода.

Пресният въздух, доставян чрез естествена вентилация, е основна съставка на здравословния вътрешен климат. Екипът, създал Активна къща Jadarhus ISOBO, използва за тази цел активна вентилационна система с автоматични фасадни прозорци и покривни прозорци VELUX с дистанционно управление.