Изтеглете Daylight Visualizer

VELUX Daylight Visualizer е професионален инструмент за симулация на осветление, с цел анализ на дневната светлина в сгради.

Предназначен е за използване в ранната фаза на проектиране на сгради, за да информира архитектите и инженерите за въздействието на различни проектантски решения върху ефекта на дневната светлина. С Daylight Visualizer можете да вземете по-информирани решения относно ефекта на дневната светлина във вашия архитектурен дизайн:

  • изчислява количеството дневна светлина, която ще прониква в пространството на сградата
  • може да се използва за оптимизиране на дневната светлина, например при проект за ремонт
  • визуализира притока на дневна светлина с фотореалистични изображения, остойностява количеството и разпределението на дневната светлина с изображения с фалшиви цветове
  • визуализира как се възприема дневната светлина при различни състояния на небето според класификацията на CIE (Международната комисия по осветление - Commission Internationale de L'Eclairage).
>