Училище Ендруп,
Дания

Възстановяването на две класни стаи за деца от предучилищна възраст в училище Ендруп даде възможност да бъде създадена здравословна вътрешна среда за децата и да бъдат приложени нови, енергийно-ефективни технологии. По този начин екипът се надяваше да създаде по-добро място за учене и преподаване – и за връзка с природата.

Училище Ендруп е общинско и е построено в началото на 70-те години на 20 век. Намира се във Фреденсборг, източна Дания. Състои се от няколко ниски сгради с обща застроена площ 7000 м2 и приютява 450 ученици и 52 учители, които редовно се наслаждават на прекрасната природа и спокойствието на парка около Фреденсборгския дворец.

Доскоро в две от класните стаи за предучилищна възраст имало сериозен недостиг на дневна светлина и свеж въздух – два фактора, които доказано подобряват общото състояние, концентрацията и респективно учебните способности. Стаите били тъмни, фасадните прозорци водели до големи температурни разлики при проветряване и всички – учители и ученици – страдали от лошото качество на въздуха, чувствали се зле и отпаднали. Училището помолило общината на Фреденсборг за помощ.

В сътрудничество с VELUX Group, общината предложила решение. Поставянето на покривни прозорци, оборудвани със софтуер, който позволява автоматичен контрол и подходящо проветряване, би помогнало в стаите да има свеж въздух, без големи температурни амплитуди. „Искахме решение, което да проветрява стаите, да намалява температурата и да осигурява по-добра светлина“, обяснява арх. Кнуд Йенсен.

Преди
След

Днес учениците и учителите разказват каква огромна разлика има в цялата атмосфера на стаите. Радват се на благотворното въздействие на дневната светлина и свежия въздух и се чувстват по-близко до обкръжаващата ги природа. Проектът на училище Ендруп по-късно послужил като пример и вдъхновение за ремонта на училище Лангеберг през 2014 г.

Забелязваме кога грее слънцето и когато времето се променя. Преди стаите бяха винаги тъмни. Слънчевата светлина просто ме прави щастливи и искам да предам това чувство и на моите ученици

Кирстен Хансен, учител предучилищна възраст, училище Ендруп

Пространства, трансформирани от дневната светлина

Знаейки колко е важна дневната светлина за хората – за техния биологичен ритъм, общо благосъстояние, представяне, способност за учене – проектантският екип поставил естествената дневна светлина във фокуса на целия ремонт.

Факторът Дневна светлина (DF – daylight factor) е лесно измерим показател за наличното количество дневна светлина в една стая. Показва процента дневна светлина в помещението, върху работна повърхност, сравнена с количеството дневна светлина извън сградата, при облачно време. Колкото по-висок е DF, толкова повече дневна светлина има в стаята. Стаи със средна стойност на DF от 2% нагоре се считат за светли, а над 5% - за много светли.

За да постигне идеалните условия за класните стаи на Ендруп, екипът направил компютърни симулации с помощта на VELUX Daylight Visualizer 2 – софтуер, специално създаден за прогнозиране и анализ на дневната светлина.

Преди ремонта DF на класните стаи били критично ниски – 0.8% в едната и 1.1% в другата – и през целия ден е имало нужда от електрическо осветление. Поставянето на покривни прозорци VELUX довело до DF от 3.7% и 5.7% и до по-равномерно разпръскване на светлината в цялата стая.

Промяната преобразила помещенията и учителите Кирстен Хансен и Анете Леман са възхитени. „Стаята сега изглежда светла и уютна“, обяснява Анете, а Кирстен добавя: „преди почти постоянно трябваше да включваме лампите, а сега ни се налага много рядко. Освен това, покривните прозорци създават усещането за висок таван.“

Оптимизираното и контролирано използване на дневната светлина е намалило използването на електрическо осветление с 30%. Обилното слънчево греене води до полезен добив на топлина през зимата, което помага за съществено намаляване на енергийната консумация на сградата.


Вентилация

Новите покривни прозорци VELUX в сградата за предучилищна подготовка успешно решили проблема с лошото качество на въздуха. Анете и Кирстен са много щастливи заради автоматичното управление и програма за проветряване. Когато имат да се грижат за 28 ученика във всеки клас, те рядко имат време да го правят ръчно. Преди ремонта често се случвало просто да забравят.

„Сега имаме софтуер, който се грижи за това да се проветрява през междучасията и когато е необходимо. Има сензор за въглероден диоксид в стаята и ако въздухът трябва да се освежи, прозорците се отварят автоматично и се затварят отново, щом се проветри, или ако завали дъжд“, обяснява Анете. 

„Климатът в стаите вече е много по-приятен, откакто се проветряваме през покривните прозорци. Така стаята не изстива толкова колкото когато проветрявахме през фасадната дограма“, добавя Кирстен.


Нова връзка със света отвън

Поставянето на покривни прозорци в предучилищната занималня било направено предимно с цел да се подобри качеството на въздуха. Но в последствие това довело и до други предимства. Прозорците позволили на учителите и учениците да се наслаждават на дневната светлина и околността по нов начин. Веднага се забелязало, че децата се радват много повече на гледката навън от преди и това е чудесен начин да си почиват от ученето.