Копиране от приложението VELUX ACTIVE with NETATMO

В тази статия е показано как да копирате продуктите, управлявани от приложението и гейтуея на VELUX ACTIVE, за да финализирате настройката на вашия нов VELUX Touch.

Подгответе гейтуея на VELUX ACTIVE (захранвана от мрежата бяла кутия), за да изпратите копие на продуктите към вашия нов VELUX Touch.
Моля, следвайте стъпките, описани по-долу:

  1. Намерете гейтуея на VELUX ACTIVE и го завъртете, за да получите достъп до бутона на продуктовия ключ (малка икона на ключ) на гърба.
  2. Натиснете и задръжте бутона на продуктовия ключ, докато наблюдавате как зеленият светодиод първо премигва бавно, а след това преминава към малко по-бърза последователност на мигане.
  3. Освободете бутона на продуктовия ключ, за да започнете да изпращате копието.

Сега се върнете към вашия VELUX Touch, за да завършите прехвърлянето и инсталирането на продукта.
Забележка: Прехвърлянето на продукта трябва да се извърши в рамките на максимум 2 минути.

Добавяне на продукти към вашия нов VELUX Touch от приложението VELUX ACTIVE with Netatmo