Копирането на продукта е неуспешно!

Копирането на продукта е неуспешно!

За съжаление копирането на продуктите не можа да бъде завършено.

Тъй като това може да се дължи на различни причини, любезно ви молим да се запознаете с изброените по-долу изисквания, преди да стартирате копирането отново.

  1. Винаги проверявайте дали съществуващото управление може да управлява продукта(ите), който(ито) ще бъде(ат) копиран(и) във вашия VELUX Touch, преди да започнете подготовката за копиране.
  2. По време на копирането винаги дръжте устройството за управление, от което ще копирате, близо (30-50 см) до VELUX Touch.
  3. Винаги сканирайте QR кода с мобилния си телефон, за да получите необходимите (подробни) инструкции как да се подготвите за копирането.
    Забележка: За предварително сдвоените управления (KLI 311/KLI 312/KLI 313) инструкциите за подготовка за копиране са предоставени директно във вашия VELUX Touch.
  4. Винаги завършвайте всички стъпки, предоставени в инструкциите преди да започнете търсенето на продукти от вашия VELUX Touch.
  5. Винаги стартирайте търсенето на продукт от вашия VELUX Touch в рамките на максимум 2 минути, след като сте завършили подготовката на копирането на продукта в съществуващото управление.

Съвет: Винаги можете да добавяте продукти към VELUX Touch един по един, ако имате повече управления, от които да копирате.
Моля, вижте „Персонализиране на VELUX Touch“ > „Добавяне на продукти“.

Моля, повторете опита за копиране, като имате предвид горните изисквания.