Копиране от интерфейс (KLF 200)

В тази статия е показано как да копирате продуктите, управлявани от съществуващ интерфейс с възможност за програмиране (KLF 200), за да финализирате настройката на вашия нов VELUX Touch.

Подгответе интерфейса KLF 200, за да изпратите копие на продуктите към вашия нов VELUX Touch.
Моля, следвайте стъпките, описани по-долу:

  1. Намерете интерфейса и го завъртете, за да получите достъп до бутона на продуктовия ключ (малка икона на ключ) от страната на кабела.
  2. Натиснете и задръжте бутона на продуктовия ключ, докато наблюдавате как зеленият светодиод първо премигва бавно, а след това преминава към малко по-бърза последователност на мигане.
  3. Освободете бутона на продуктовия ключ, за да започнете да изпращате копието.

Сега се върнете към вашия VELUX Touch, за да завършите прехвърлянето и инсталирането на продукта.
Забележка: Прехвърлянето на продукта трябва да се извърши в рамките на максимум 2 минути.

Добавяне на продукти към вашия нов VELUX Touch от интерфейс (KLF 200)