Копиране от съществуващ стенен ключ (KLI 31x)

В тази статия е показано как да добавите продуктите, управлявани от съществуващ стенен ключ (KLI 311, KLI 312 или KLI 313), за да финализирате настройката на вашия нов VELUX Touch.

Подгответе продукта(ите), който(ито) ще бъде(ат) добавен(и) към вашия нов VELUX Touch.
ВАЖНО: В случай че във вашия дом се използват както еднопосочни, така и двупосочни управления, винаги започвайте да копирате продуктите от двупосочно управление.

  1. Докоснете предния бутон (икони за нагоре и надолу), за да проверите дали стенният ключ може да управлява продукта(ите), който(ито) ще бъде(ат) добавен(и).
  2. Намерете бутона за настройки (икона на зъбно колело) отстрани на стенния ключ.
  3. Натиснете за кратко бутона за настройки с остър предмет, за да вкарате продукта(ите) в режим на сдвояване, при което прозорецът/външната ролетна щора/ щората ще се премести леко за потвърждение.

Сега се върнете към вашия VELUX Touch, за да завършите прехвърлянето и инсталирането на продукта.
Забележка: Прехвърлянето на продукта трябва да се извърши в рамките на максимум 10 минути.