Копирайте от съществуващо дистанционно управление със сензорен екран (KLR 200)

В тази статия е показано как да копирате продуктите, управлявани от съществуващо дистанционно управление със сензорен екран (KLR 200), за да финализирате настройката на вашия нов VELUX Touch.

Подгответе своето двупосочно дистанционно управление KLR 200, за да изпратите копие на продуктите към вашия нов VELUX Touch.
Моля, следвайте стъпките, описани по-долу:

  1. Включете дистанционното управление (икона на къщичка в долния десен ъгъл).
  2. Натиснете Още („+“ в горния десен ъгъл)
  3. Натиснете Нови продукти
  4. Натиснете Копиране на дистанционно управление
  5. Натиснете Напред (стрелка в горния десен ъгъл), за да започнете да изпращате копието

Сега се върнете към вашия VELUX Touch, за да завършите прехвърлянето и инсталирането на продукта.
Забележка: Прехвърлянето на продукта трябва да се извърши в рамките на максимум 2 минути.

Добавяне на продукти към вашия нов VELUX Touch от съществуващо дистанционно управление със сензорен екран (KLR 200)