Копиране от съществуващ VELUX Touch (KLR 300)

В тази статия е показано как да копирате продуктите, управлявани от съществуващ VELUX Touch (KLR 300), за да финализирате настройката на вашия нов VELUX Touch.

Подгответе своето съществуващо VELUX Touch двупосочно дистанционно управление със сензорен екран KLR 300, за да изпратите копие на продуктите към вашия нов VELUX Touch.
Моля, следвайте стъпките, описани по-долу:

Включете вашия съществуващ VELUX Touch

  1. Обърнете вашия VELUX Touch, за да получите достъп до отделението за батерии на гърба. Свалете капака на отделението за батерии и намерете бутона на продуктовия ключ (икона на ключ) вляво.
  2. Натиснете и задръжте бутона на продуктовия ключ, докато наблюдавате как зеленият светодиод първо премигва бавно, а след това преминава към малко по-бърза последователност на мигане.
  3. Освободете бутона на продуктовия ключ, за да започнете да изпращате копието.

Сега се върнете към вашия нов VELUX Touch, за да завършите прехвърлянето и инсталирането на продукта.
Забележка: Прехвърлянето на продукта трябва да се извърши в рамките на максимум 2 минути.

                                                               Добавяне на продукт от съществуващ VELUX Touch