Използване на вашия VELUX Touch

Научете как да се ориентирате във VELUX Touch

Управление на продукт
Управляване на продукт - Прозорец
Управление на продукт - Външна слънцезащита
Управление на продукт - Вътрешна слънцезащита
Спиране на текущо управление
Настройки на VELUX Touch
Затваряне на всички продукти
Таймер за проветряване