Заедно с WWF (World Wide Fund for Nature) ние улавяме историческите си въглеродни емисии чрез опазване на горите. Също така ще намалим бъдещите въглеродни емисии от цялата си верига на стойността в съответствие с целта от Парижкото споразумение за ограничаване на глобалното затопляне до 1,5˚C.

Ние наричаме това Lifetime Carbon Neutral.

WWF и VELUX Group

Излизаме от нашата въглеродна зона

„Ние се ангажираме да станем Lifetime Carbon Neutral до 2041 г., като уловим еквивалента на 100 години емисии от CO2 и намалим бъдещия си въглероден отпечатък.“

– Дейвид Бригс, главен изпълнителен директор на VELUX Group

„Горски“ проекти съвместно с WWF за възстановяване и опазване на горите с цел улавяне на въглерод
 Ние се ангажираме да намалим бъдещите си емисии, за да изпълним набелязаната в Парижкото споразумение цел за ограничаване на глобалното затопляне до 1,5°C
WWF и VELUX Group
Устойчивият характер на нашите покривни прозорци и цялостната ни продукция са в основата на Стратегията за устойчивост 2030 г.