Коригиране на проблем

Имате проблем с вашия VELUX Touch? Насреща сме, за да помогнем.

Използване на VELUX Touch

Защо дисплеят мига често?
Защо изчезват бутоните на дисплея?
Защо продуктът не се премества, когато съм избрал позицията?
Как да управлявам продуктите поотделно, когато съм създал група?
Как да спра всяко управление на продукти в извънредна ситуация?
Как да превключвам между помещения?
Колко често трябва да сменям батериите?
Каква е оптималната употреба на VELUX Touch?

Бутони за бързо действие

Мога ли да дефинирам повече таймери за проветряване?
Как да променя временно продължителността на проветряване?
Как да задам конкретни продукти към бързото действие за Затваряне на всички продукти?
Как да редактирам временно бързото действие за Затваряне на всички продукти?
Как да избера конкретни продукти, които да бъдат управлявани в тих режим?

Управление на моите продукти

Колко продукта мога да добавя към моя VELUX Touch?
Как да копирам съдържанието на моя VELUX Touch?
Как мога да добавя стенен ключ (KLI 31x) към моя продукт?
Как мога да добавя продукти, различни от VELUX, към моето управление?