Има ли неизползваем таван в къщата ти? Ако си отговорил положително, може би трябва да помислиш за трансформирането му в добре функциониращо жилищно пространство за твоето семейство. Това е идеален начин да добавиш допълнително място към дома си, което е достъпно и ще ти спести пари в бъдеще. Как ти звучи това? Когато преобразяваш таванско помещение, което е било използвано само за съхранение, трябва да се провери дали покривът функционира правилно, да бъде изолиран добре и да се помисли за отопление и нови подове. Добавяш нов етаж, който ще се събуди и ще започне да живее свой собствен живот.

Добре изолираният покрив ще доведе до значителни икономии на енергия, което става все по-важно. Реновирането на къщата също е стъпка към здравословен дом. Проучванията показват, че приблизително 80 милиона европейци живеят в нездравословни сгради и това вреди на тяхното психическо и физическо здраве. Те не са доволни от жилищната си ситуация и не знаят какво да направят по въпроса.

Почти 60% от анкетираните биха обмислили ремонт на къщата заради икономията на енергия. Ако искаш обновяване, но не знаеш откъде да започнеш, свържи се с професионалист, който ще ти помогне да намериш идеалното решение за теб. Може би ще откриеш вдъхновение и на този уебсайт.

Седем принципа на преустройство на тавана

1. Преустройство на тавана

Неизползваният етаж под покрива има голям потенциал. Превръщането на тавана в жилищна площ може да увеличи използваемата площ на къщата с до 35%. Преустройството на тавана е по-икономичен начин за увеличаване на жилищната площ, отколкото пристрояването, тъй като не е необходимо да се изграждат основи, под и покрив.

2. По-голяма остъклена площ

Правилното проектиране на осветлението в къщата ще осигури приятна вътрешна среда, изпълнена с естествена светлина и свеж въздух във всяка стая и на всеки етаж. За това ще се погрижи комбинацията от вертикални и покривни прозорци. Разпределението на прозорците на приземния и първия етаж също допринася за идеалното осветление, което може да подобри количеството дневна светлина в къщата с до 40%.

3. Стълбищна клетка

Концепцията за отворена вентилация осигурява по-добро разпределение на дневната светлина и по-ефективна вентилация чрез коминния ефект. Дневната светлина се разпределя на всички етажи чрез отворената стълбищна клетка, а ефектът на комина спомага за отвеждането на влажния използван въздух през покривните прозорци в горната част на стълбището, докато свежият въздух навлиза през отворените прозорци и врати.

4. Динамична слънцезащита

Външната слънцезащита осигурява защита срещу прегряване. Тя намалява прегряването през лятото и осигурява вътрешен комфорт през целия ден и през всички сезони. За контрол на светлината използвай вътрешни щори.

5. Хибридна вентилация

През лятото прозорците и стълбището се използват за естествено охлаждане на сградата, например чрез използване на коминния ефект за оптимален въздухообмен. През зимата механичната вентилация спомага за поддържане на добро качество на въздуха в помещенията и за намаляване на нивата на влажност. Ефективна вентилационна система е т.нар. хибридна вентилационна система, която съчетава механична и естествена вентилация чрез автоматизиране на прозорците и отоплението.

6. Подобрена топлоизолационна обвивка

Качествената обвивка на къщата се състои от изолирана фасада и покрив. Те, в комбинация с модерна отоплителна система, спомагат за оптимизиране на енергийните параметри и топлинния комфорт в дома. Модернизираната отоплителна система включва подово отопление, както и модерни радиатори на етажите. В сравнение с първоначалното си състояние, къщата ще се нуждае от 80% по-малко енергия.

7. Умен дом

Автоматизацията не е само в сферата на промишлеността, но и в съвременните домакинства. Интелигентните системи правят живота в здравословен дом малко по-лесен. Сензори, които измерват температурата, влажността и нивата на CO2, следят за качеството на вътрешния климат. Така прозорците могат да проветряват, да се засенчват или да се затварят в случай на дъжд. С помощта на приложение системата може да се управлява практически отвсякъде.

"Преустройството на тавана ни позволи да открием пространство, с което не мислехме, че разполагаме.

Патрик, собственик на жилище

Installer installing a new VELUX roof window on a roof with black tiles.

Интересуваш се от различни стаи за твоя проект?