Прозорец за плосък покрив с купол –
система за отвеждане на дима при пожар

CSP - за наклон 0о- 15о

VELUX система за димоотвеждане с купол е перфектно решение за сгради, които трябва да отговарят на определени изисквания за сигурност и същевременно да осигуряват комфорт на обитателите си. Обичайно се използва в стълбищни клетки или свързващи коридори. Отваря се автоматично при случай на пожар, за да може димът и вредните газове да напуснат бързо помещението. Отваря се 50 см в рамките на 1 минута.

Предимства

 • Тестван и сертифициран по стандарт EN ISO 12101-2
 • Визуално изглежда като стандартен прозорец VELUX за плосък покрив с купол
 • Двоен стъклопакет
 • Сензор за дъжд, система за контрол и авариен бутон се закупуват допълнително
 • Подходящ за наклон на покрива 0-15о.

Детайли за продукта

PVC
 • 1
  Голяма височина на отваряне при наличие на дим

  Голяма височина на отваряне при наличие на дим

  VELUX димоотвеждащ прозорец за плосък покрив се отваря до 50 см, за да може бързо да пусне дима и вредните газове навън при опасни ситуации. За ежедневно проветряване може да се отваря до около 15 см. 

 • 2
  Акрилатен купол (опция: поликарбонатен)

  Акрилатен купол (опция: поликарбонатен)

  Издръжливият акрилатен или поликарбонатен материал, използван за нашите куполи, е на практика невъзможно да бъде повреден от градушка, ледени късове или други екстремни метеорологични условия. 

 • 3
  Система за контрол

  Система за контрол 

  Механизмът на отваряне е свързан с VELUX система за контрол, която следва да се закупи допълнително. Може да изберете между три различни системи за контрол, които могат да управляват различен брой прозорци за димоотвеждане и включват различни компоненти като датчик за дим и авариен бутон.

Материали

 • Вътрешно покритие

  Бяло PVC без нужда от поддръжка

  Практичен дизайн без снадки в ъглите и покритие от PVC, който помага вътрешната повърхност да се запази чиста.
 • Външно покритие

  Акрилатен купол - мат

  За максимална дискретност.

  Акрилатен купол - прозрачен 

  За максимум дневна светлина.

  Поликарбонатен купол

  Поликарбонатът е още по-издръжлив на външни влияния и огън. 

 • Стъклопакет

  Стъклопакет 73 

  Двоен, нискоемисионен стъклопакет с вътрешно ламинирано стъкло и външно 4 мм стъкло със специално покритие за по-добра топлоизолация.

 • Управление

  Електрически

  Електрическо управление чрез система за отвеждане на дима


Напълно автоматизирана
димоотвеждаща система за всеки един проект

Вижте повече
Вижте по-малко

Общ преглед на системата за контрол – какви функции има и къде е подходяща

Система за контрол KFX 210

Цялостна система за контрол 
за до 4 броя димоотвеждащи прозорци за скатен покрив 
GGL/GGU или 1 димоотвеждащ прозорец за плосък покрив CSP.
Включва: KFC 210 + 
KFK 100 + KFA 100

    Контролен блок KFC 210
 • 10 ампера
 • Контролира до 4 броя димоотвеждащи прозорци за скатен покрив 
  GGL/GGU или 1 димоотвеждащ прозорец за плосък покрив CSP.
    Контролен блок KFC 220
 • 2 х 10 ампера
 • Контролира до 8 броя димоотвеждащи прозорци за скатен покрив 
  GGL/GGU или 2 броя димоотвеждащ прозорец за плосък покрив CSP.
    Алармен бутон KFK 100 
 • Авариен бутон 
  за активиране на 
  функцията за 
  димоотвеждане.
    Ключ за проветрение KFK 200 
 • Ключ за стена, 
  позволяващ естествена 
  вентилация за 
  ежедневен комфорт.
     Датчик за дим KFA 100 
 • Датчик за дим 
  навременно известяване за пожар.
     Сензор за дъжд KLA 200
 • При дъжд 
  затваря прозореца 
  в режим за комфортна вентилация.
 • Пренебрегва се в случай на пожар.

Често задавани въпроси (FAQ)

Димоотвеждащ прозорец за плосък покрив

 • EN 12101-2 е европейски стандарт за вентилатори на естествена тяга за отвеждане на дим и топлина.
 • От 1 септември 2016 г. всички вентилатори на естествена тяга за отвеждане на дим и топлина трябва да носят обозначението CE съгласно европейския продуктов стандарт EN 12101-2.
 • EN 12101-10 е европейски продуктов стандарт със заглавие „Системи за управление на дим и топлина“
 • Всички димоотвеждащи системи VELUX са в съответствие с EN 12101-10.
 • Вентилаторите на естествена тяга за отвеждане на дим и топлина трябва да бъдат класифицирани по следните показатели:
  1. Надеждност: Изискване спрямо броя на циклите, през които вентилаторът е в състояние да работи безопасно.
  2. Натоварване от сняг: Изискване спрямо максималното натоварване от сняг, за да се гарантира функциониране в пълна степен.
  3. Ниска температура: Изискване спрямо минималната температура в помещението, за да се гарантира функциониране.
  4. Устойчивост на вятър: Изискване спрямо степента на засмукване от вятъра, която вентилаторът може да издържи, без да се нарушава функционирането му.
  5. Излагане на топлина: Изискване спрямо температурата, под която вентилаторът ще може да изпълнява функциите си при излагане на топлина в продължение на 30 минути.
  6. Аеродинамична свободна площ: Изискване спрямо ефективността на вентилатора за всяка една посока на вятъра.
  7. Тестовете за сертифициране трябва да се извършват от сертифициран орган.
 • Прозорците и димоотвеждащите елементи трябва да бъдат изпитвани и сертифицирани като една система.
 • Сертифицирането трябва да се извършва от акредитирана сертифицираща агенция. 
 • Вентилаторите на естествена тяга за отвеждане на дим и топлина трябва да носят означението CE, а данните за сертификацията трябва да са указани върху продукта.
 • Стандартът определя изискванията спрямо вентилаторите на естествена тяга за отвеждане на дим и топлина без значение от това, дали са поставени на скатен, или плосък покрив.
 • Димоотвеждащите прозорци VELUX носят обозначението CE и са тествани в съответствие с параметрите на EN 12101-2. 
 • Всички димоотвеждащи продукти на VELUX се актуализират съгласно хармонизираните стандарти на поредицата EN 12101 по отношение на контрола върху дима и топлината веднага щом даден стандарт влезе в сила.
 • Даден продукт на естествена тяга за отвеждане на дим и топлина не може да носи обозначението CE, без да отговаря на изискванията на продуктовия стандарт EN 12101-2.
 • Димоотвеждащите прозорци VELUX се придружават от декларация за съответствие, в която са указани стойностите от сертифицирането.
 • Димоотвеждащите прозорци VELUX с дефлектор за вятър трябва да се използват в тези случаи, в които има изисквания за аеродинамична свободна площ

ИЛИ:

 • В тези случаи, в които има изисквания за геометрична зона на вентилация, трябва да се използва димоотвеждащ прозорец VELUX (без дефлектор за вятър).

И:

 • Контролна система VELUX за едновременно управление на макс. четири димоотвеждащи прозореца или при свързване с повече контролни елементи VELUX KFC 210/220
 • Или всяка една контролна система за димоотвеждане, която е приложима и одобрена за използване с нашите димоотвеждащи прозорци GGL/GGU.
 • Димоотвеждащите прозорци VELUX се доставят в няколко стандартни размера, което позволява правилната спецификация за различни случаи на приложения (да се адаптира спрямо предложенията на местно ниво).
 • Предлага се бяло полиуретаново покритие или такова от дървесина.
 • Симетрията по централната ос при ъгъл на отваряне от 90° прави ефикасността на прозореца по-устойчива. Покривният прозорец с отваряне по централната ос осигурява ефективно отвеждане на дим и топлина независимо от посоката на вятъра. Това означава, че не е необходим сензор за вятър, както и че често пъти е достатъчен само един димоотвеждащ прозорец VELUX, за да се справи със задачата.
 • Съгласно продуктовия стандарт EN 12101-2 ефективността на вентилаторите на естествена тяга за отвеждане на дим и топлина трябва да бъде измервана при излагане на вятър от различни ъгли.
 • Да: Димоотвеждащите прозорци VELUX преминаха успешно теста за надеждност съгласно стандарта EN 12101-2, който изисква прозорците да функционират повече от 10 000 цикъла.
 • За удобна вентилация прозорецът се отваря до макс. 200 mm (препоръчително), което също така е в съответствие със стандарта за безопасност EN 60335-2-103.
 • Характеристиките на отварящите се по централната ос прозорци предлагат и допълнителни предимства – например крилото на удобно отварящия се прозорец предпазва от дъжд, падащи листа и т.н.
 • Контролната система VELUX (KFX 210) може да се използва за управление на макс. 4 димоотвеждащи прозореца, което дава възможност за оформяне на геометрична зона от 5 – 6 m2 или аеродинамична свободна площ от почти 3 m2.
 • Ако се налага, могат да бъдат свързани повече контролни единици (KFC 210/220), за да се управляват до 80 димоотвеждащи прозореца VELUX.
 • Наличието на вградена резервна батерия в контролната система осигурява действие на системата в рамките на 72 часа при срив в захранването.
 • Димоотвеждащите прозорци VELUX се монтират на покриви с наклон на ската от 15° до 90°. За скатни покриви с наклон от 60° до 90° се прилагат специални изисквания. Моля, проверете изискванията на местно ниво.
 • В крилото на покривния прозорец предварително се вгражда елемент за управление на димоотвеждането с цел бърз и лесен монтаж. При затворен прозорец той не се забелязва.
 • За да се осигури стабилно и бързо отваряне, в прозореца се вграждат два газови амортисьора.
 • В зависимост от приложенията се монтира и дефлектор за вятър.
 • В случай на дефект елементите за управление на димоотвеждането могат да бъдат подменени.
 • Да: Димоотвеждащата система VELUX може да бъде контролирана от външна известителна система.
 • В контролния елемент KFC 210/220 е включен модул за свързване към такава система.
 • VELUX предлага помощ при монтиране на системите, въвеждането им в експлоатация и годишен сервиз (да се адаптира спрямо предложенията на местно ниво).
 • Димоотвеждащата система VELUX е много гъвкаво и ефективно по отношение на разходите решение, което е предназначено за различни приложения – от стълбища в жилищни сгради до големи промишлени обекти.
 • Системата може да се използва за всички покривни прозорци и предлага изключителна гъвкавост по отношение на позиционирането на прозореца върху покрива.
 • Информацията за ефективността трябва да бъде посочена на самия продукт и в придружаващата го декларация за обозначението CE и тази за съответствие.
 • Обозначението CE гарантира лесно сравнение на ефективността.
 • Фактът, че даден продукт съответства на EN 12101-2, може да бъде доказан само ако продуктът е маркиран съгласно стандарта и е посочена неговата версия, съгласно която е извършена сертификацията.
 • Дефлектори за вятър трябва да бъдат използвани, когато нормативните изисквания за димоотвеждане са насочени към аеродинамична свободна зона. Това зависи от конкретното предназначение и местното законодателство.
 • Димоотвеждащи прозорци VELUX без дефлектор за вятър се използват там, където нормативните изисквания са насочени само към геометричната зона.
 • Димоотвеждащите прозорци могат да бъдат монтирани на покриви с наклон на ската между 15° и 90°.
 • При плоски покриви (0° – 90°) се използва основата за покривни прозорци VELUX ECX или димоотвеждащ прозорец VELUX CSP за плоски покриви.

За професионалисти

Вие сте монтажник, архитект или дистрибутор? Следвайте линковете по-долу и намерете още информация за монтаж, чертежи и технически детайли, или влезте в специалната ни секция за професионалисти.Разгледайте още...