Копиране от контролен блок (KLC 410)

В тази статия е показано как да добавите продуктите, управлявани от контролен блок (KLC 410) с безпотенциален ключ, за да финализирате настройката на вашия нов VELUX Touch.

Подгответе продукта(ите), който(ито) ще бъде(ат) добавен(и) към вашия нов VELUX Touch.
ВАЖНО: Ако контролният блок се използва само с безпотенциален ключ, първо трябва да се добави стенен ключ KLI, за да се активира интеграцията с VELUX Touch.

Контролен блок KLC 410 сдвоен със стенен ключ (KLI 31x)

  1. Следвайте инструкциите: Копиране от съществуващ стенен ключ (KLI 31x)

Контролен блок KLC 410 сдвоен с дистанционно управление със сензорен екран (KLR 200)

  1. Следвайте инструкциите: Копиране от съществуващо дистанционно управление със сензорен екран (KLR 200)

Контролен блок KLC 410, използван само с безпотенциален ключ

  1. Намерете контролния блок и бутона за нулиране (червена точка от страната на кабела).
  2. Натиснете и задръжте бутона за нулиране за 10 секунди, за да нулирате всички предишни сдвоявания.
  3. Сдвоете стенния ключ KLI с контролния блок: На стенния ключ KLI натиснете за кратко бутона за сдвояване (икона с два кръга), като използвате остър предмет.
  4. Включете контролния блок в режим на сдвояване: На стенния ключ KLI натиснете за кратко бутона за настройки (икона на зъбно колело), като използвате остър предмет.
  5. Добавете безпотенциалния ключ: Натиснете бутона за отваряне/нагоре или надолу/затваряне на безпотенциалния ключ.

Сега се върнете към вашия VELUX Touch, за да завършите прехвърлянето и инсталирането на продукта. Следвайте инструкциите: Копиране от съществуващ стенен ключ (KLI 31x)